Search
Close this search box.

Koostöö edendamine ja kogemuste vahetamine Prantsusmaal

15.-21. oktoobril viibisid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad Marina Hämäläinen, Natella Mihhailova, Deniss Volkov ja Tatjana Ševtšenko Prantsusmaal “Kutseharidusasutuste õppimisprotsessi täiustamine” projekti raames.

 

Projektis osalesid partnerid kuuest erinevats riigist: Lätist, Leedust, Norrast, Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Eestist.  Projekti eesmärk oli edendada koostööd ja teadmiste vahetust kutsehariduse valdkonnas.

Visiidi käigus tutvustati Prantsusmaa kutseharidussüsteemi, külastati kahte kutsehariduskeskust ja kahte ettevõtet, kus õpilased praktikal käivad. Üheks peamiseks eesmärgiks oli uurida ja analüüsida erinevate erialade õppekavasid. Õpetajad uurisid olemasolevat õppekava, hindasid selle tugevaid ja nõrku külgi ning jagasid oma tulemusi projekti partneritega.

Prantsusmaa kutseharidussüsteemi uurimine ja teiste riikide kolleegidega suhtlemine andis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajatele väärtuslikke teadmisi ja kogemusi, mis kindlasti tulevad kasuks.
Tekst ja foto: Marina Hämäläinen