Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vastuvõtt

Tere tulemast Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtu lehele!

Talvine vastuvõtt on lõppenud. Peagi avaldame info suvise vastuvõtu kohta.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on Eestis suuruselt teine kutseõppeasutus, kus õpib üle 2500 õppija erinevatel erialadel.

 • Õpingud toimuvad nii eesti kui vene keeles Sillamäel, Narvas ja Jõhvis.
 • Õppima võivad asuda erineva baasharidusega inimesed, nii põhi-, kesk- kui kõrgharidusega; samuti on erialad, mis on eelneva hariduse nõudeta.
 • Õppida võib nii kooli- kui ka töökohapõhiselt, nii päevasel kui õhtusel ajal.
 • Arvestatakse olemasoleva haridustase ja töökogemus (VÕTA).
 • On võimalus õppida haridusliku erivajadustega õppijatel.

Suvise vastuvõtu ajakava avaldatakse peagi!

Talvise vastuvõtu 2023/2024. ajakava (vastuvõtt on lõppenud): 

Dokumentide vastuvõtt 04.12.2023 – 24.01.2024​.

04.12.2023 – 24.01.2024​ – avalduste ja isikuandmete täitmine SAIS-is (avalduste vastuvõtt lõppeb 24.01.2024 kell 12.00).

On võimalik dokumendid üles laadida SAIS-i, siis kohapeale tulemine ei ole vajalik.

08.01.2024 – 24.01.2024 – paberkandjal dokumentide vastuvõtt​. 

25.01.2024 – sisseastumiskatsed.

28.01.2024 – avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis.

29.-30.01.2024   –  õppimatuleku kinnitamine kandidaadi poolt.

5.02.2024 – vastuvõetud kandidaatide immatrikuleerimine.

Dokumentide vastuvõtmine toimub tööpäevadel 09.00-15.00 ruumides:

 • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, 1-32,  (esmaspäev, teisipäev)
 • Narva, Kreenholmi 45, L132 
 • Jõhvi, Kutse 13, B118

Vastuvõtu küsimuste kohta palun pöörduge tööpäevadel 09:00-15:00:

Sillamäe, telefon +372 56281728

Narva, telefon +372 56971102

Jõhvi, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile vastuvott@ivkhk.ee

Talvise vastuvõtu 2023/2024 ajakava: 

Dokumentide vastuvõtt 04.12.2023 – 24.01.2024​.

04.12.2023 – 24.01.2024​ – avalduste ja isikuandmete täitmine SAIS-is (avalduste vastuvõtt lõppeb 24.01.2024 kell 12.00).

On võimalik dokumendid üles laadida SAIS-i, siis kohapeale tulemine ei ole vajalik.

08.01.2024 – 24.01.2024 – paberkandjal dokumentide vastuvõtt​. 

25.01.2024 – sisseastumiskatsed.

28.01.2024 – avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis.

29.-30.01.2024   –  õppimatuleku kinnitamine kandidaadi poolt.

5.02.2024 – vastuvõetud kandidaatide immatrikuleerimine.

Dokumentide vastuvõtmine toimub tööpäevadel 09.00-15.00 ruumides:

 • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, 1-32,  (esmaspäev, teisipäev)
 • Narva, Kreenholmi 45, L132 
 • Jõhvi, Kutse 13, B118

Vastuvõtu küsimuste kohta palun pöörduge tööpäevadel 09:00-15:00:

Sillamäe, telefon +372 56281728

Narva, telefon +372 56971102

Jõhvi, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile vastuvott@ivkhk.ee

 

Küünetehnik, 1 aasta 

Õppekeel: 100 % eesti keel

Küünetehnik on klienditeenindaja, kes töötab ilusalongis või eraettevõtjana ja lähtub oma töös kõrgetest hügieeninõuetest ja väärtustab head klienditeenindust.
Küünetehnik oskab teha maniküüri ja pediküüri ning on omandanud oskused geelitehnoloogias.
Küünetehniku oskused ei piirdu vaid geelküünte paigaldamise/hooldamise/eemaldamisega, näiteks maniküüri osas on kohustuslik ka geellakkimise ja küünte kaunistamise oskus.
Erialal õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimist erinevates olukordades, ausust, täpsust ja loomingulisust.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Küünetehnik, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpitakse:

 • Klienditeeninduse alused
 • Loomingulise töö alused
 • Küünte kaunistamine
 • Maniküür ja käte hooldus
 • Anatoomia ja füsioloogia alused
 • Geelküünte katmine/pikendamine, hooldamine ja eemaldamine
 • Pediküür
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Digioskuste kujundamine
 • Portfoolio koostamine
 • Küünetehniku praktika

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli õppesalongisKüünetehniku praktika toimub ilusalongis.

Edasi õppe võimalused:

Eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel kooli, sh iluteeninduse erialadel. Selles valdkonnas saab ennast pidevalt arendada ja kursis hoida kõige uuemate trendidega.

Võimalikud töökohad:

Lõpetanud küünetehnikud saavad töötada:

 • Ilusalongis;
 • Erinevates iluvaldkondades;
 • Olla ettevõtja ja luua oma salong.

Kutsetunnistusega on võimalus töötada ka mujal Euroopas.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Kelner, 6 kuud 

Õppekeel: 100 % eesti keel

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.
4. taseme kelner valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Kelner valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.
Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab abikelnerit. Tunneb ettevõtte tooteid ja teenuseid
Õpitakse kujundust, voolimist, tootmistöö korraldust.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

Õppekohad: Jõhvi

Õppeaeg: 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidusega isik, vähemalt 18-aastane.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kelner, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Arenguvõimalused: vanemkelner, barmen, sommeljee, barista.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Turismikorraldaja, 2 aastat 

Õppekeel: 100% eesti keel

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis (kohalik omavalitsus, vabaühendused, turismiinfokeskused ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted), mille funktsioonide hulka kuulub turismi arendamine ja korraldamine.

Turismikorraldaja tööülesannete hulka kuulub sihtkoha ja turismiettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine. Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd. Turismikorraldaja tegutseb ja käitub eetiliselt.

Turismikorraldaja töö eeldab pingetaluvust, analüüsivõimet, oskust suhelda, pidada läbirääkimisi ja töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (sessioon)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Turismikorraldaja, tase 5). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute ajal õpilane:

 • õpib nägema maailma turismiettevõtja ja kliendi pilgu läbi ning üles leidma iseenda ja Eesti unikaalseid omadusi, mis aitavad turismiäris spetsialistina läbi lüüa;
 • omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada turismikorraldajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvas ja arendavas organisatsioonis ning luuakse eeldused elukestvaks õppeks;
 • arendab turismitooteid ja  –teenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest, soovidest ja ootustest ning sihtkoha eripärast;
 • planeerib turismisihtkoha jätkusuutlikku tegevust lähtuvalt selle eripärast, rakendades projektijuhtimise põhimõtteid ja kaasates turismiasjalisi;
 • osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
 • rakendab teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks infotehnoloogilisi abivahendeid, kasutades internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
 • algatab majanduslikust keskkonnast lähtuvalt äriidee, arendades ja rakendades seda reisiteenuste äriplaani koostamisel;
 • osaleb õppekäikudel ja ekskursioonidel.

Õpingute käigus omandatakse kvalifikatsioon: turismikorraldaja, spetsialiseerumisega sihtkoha arendamine.

Omandatavad oskused

Turismikorraldaja:

 • oskab luua, turustada ja müüa uusi tooteid ja teenuseid;
 • suhtleb turismiteenuse ja seotud teenuste osutajatega, täpsustab andmeid ja sõlmib kokkuleppeid;
 • suhtleb erineva kultuuritaustaga klientidega nii eesti kui võõrkeeltes ja vahendab turismiinfot;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast infot, analüüsida sihtkohta ja teha piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd.

Lõputööna koostatakse sihtkoha arendusprojekt.

Praktikavõimalused:

 • Reisibüroodes
 • Majutusettevõtetes
 • Aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes
 • Turismiinfokeskustes
 • Sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides.

Edasiõppe võimalused:

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
 • täiendkoolitused
 • erialased kursused

Võimalikud töökohad:

Kooli lõpetajad võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismiinfokeskustes.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Kujundusgraafik, 1 aasta 

Õppekeel: 100 % vene keel

Kujundusgraafiku töövaldkond on seotud trükimaterjalide visuaalsete lahenduste loomisega, mis tahes pindade kujundamise või visuaalse sisu paigutamisega Internetis. Graafilise disaineri ülesanneteks võivad olla ettevõtte korporatiivse identiteedi arendamine või reklaamitoodete üksikute elementide kujundamine, infograafikute loomine või tähelepanu köitva sildi kujundamine ja palju muud. 

Kujundusgraafiku oluline tööosa on visuaalse kommunikatsiooni loomine, sihtrühma mõistmine ja õigete aktsentide seadmine nii, et vaataja pööraks ennekõike tähelepanu neile aspektidele, mis on kliendi jaoks olulised.  

Tema peamised tööriistad on graafilised toimetajad, graafikatahvlid ja loomulikult tema eredad ja ainulaadsed ideed.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppetase: 5. tase (kutseõppe jätkuõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda kutseharidusega isikud, kes omavad 4. taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: multimeedia või graafika või fototöötlemine või lõpetatud kunstikool.

Õppekava

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Loob idee- ja kujunduskavandi ning kujunduslahenduse ja kujundab visuaalset keskkonda, süvendades graafilise kujunduse loomise kompetentsi   
 • Planeerib, juhib ja haldab loomingulist tööprotsessi eesmärgi püstitamisest lõppväljundi teostamiseni, langetades kunstiliselt pädevaid otsuseid ja arvestades keskkonna ja tehniliste tingimustega   
 • Väljendab oma loomingulisi ideid, kasutades isikupärast visuaalset stiili, rakendades kunstilisi ja tehnilisi teadmisi   
 • Analüüsib, planeerib ja juhib oma karjääri, kasutades ja täiendades oma erialaseid, isiksuslikke, loomingulisi ja sotsiaalseid oskusi  

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Kunsti-, veebi- ja fotostuudiod, trükikojad, muuseumid ja näitusekeskused, erinevad visuaalset sisu loomist vajavad firmad ja ettevõtted.

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • Väikeettevõtja
 • Ärikorralduse spetsialist

Võimalikud töökohad:

Kujundusgraafik saab kujundada kaubamärgi, raamatute ja ajakirjade kaante, toodete pakendied, näituste, veebisaitide ja muude objekte, millega saab kasutada visuaalse sisu kujundamise oskust. Samuti sobib graafilise disaineri jaoks suurettevõtte art-direktori või disainispetsialisti töökoht.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Krohvija, 1 aasta 

Õppekeel: 100 % vene keel

Krohvija peamisteks tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistust ja materjalide arvestust. Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune) 

Õppekohad: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

ÕPPEKAVA

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Krohvija, tase 4 esmane kutse).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Krohvija, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).

Tööosad

 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
 • Ehitise ehisdetailide parandamine
 • Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine

Krohvijana pead oskamavalmistada ja aluspinna järgi kasutada krohvimörti. Samuti tuleb osatapindu loodida, majakaid paigaldada,masinkrohvida ja krohvi parandada.

Krohvija tööks sobivad isikuomadused:

Krohvija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Kutse eeldab valmisolekut töötada puhkepäevadel, samuti varahommikuti, hilisõhtuti ja öisel ajal. Valmis tuleb olla ka vahetustega tööks.

Viimistleja elukutse eeldab ehitusteadmisi ja ehituskorralduse tundmist.

Kõik ehitusviimistlejad peavad oskama:

 • arvestada materjalikulu;
 • lugeda ehitusjooniseid;
 • koostada lihtsamaid ehituskavandeid/eskiise;
 • mõõta;
 • kasutada põhilisi viimistlusvahendeid – ehitustööriistu ja masinaid;
 • ette valmistada viimistlustöödeks vajalikku pinda.

Väga tähtis on tunda ehitus- ja viimistlusmaterjale. Vajalikud on teadmised oma töö nõuetekohasest ja ohutust korraldamisest, töötervishoiust ja -hügieenist, tule- ja elektriohutusest ning tulekustutusvahenditest, jäätmekäitlusest, keskkonnaohutusest ning esmaabist.

Praktika võimalused: Ehitusettevõtted nii piirkonnas, üle eesti kui ka välismaal.

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

 • Plaatija (6 kuud)
 • Maaler (1 aasta)

Võimalikud töökohad:  Ehitusviimistlusega tegelevad ettevõtted Eestis kui ka välismaal, eraettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Maaler, 1 aasta 

Õppekeel: 100% vene keel

Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune) 

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Maaler, tase 4 esmane kutse). 

Õppekava

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • valmistab ette aluspinnad lõppviimistluse tegemiseks, lähtudes aluspinna seisundist, järgides kasutatavate materjali tootjapoolseid juhendid ja tööde tehnoloogiat;
 • teostab ehitiste erinevate sise- ja välispindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine), järgides materjali tootjapoolseid juhendid ja tööde tehnoloogiat;
 • katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiilmaterjalid), järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime muutuvates olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • järgib erinevate tööülesannete täitmisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Maalri töökeskkond ja eripära:

Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil või tellingul seistes, kummargil, põlviliasendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. 2 Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Maalri töövahendid:

Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).

Maalri tööks sobivad isikuomadused:

Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Praktikavõimalused:

 • ehitusettevõtted
 • kinnisvara korrashoiuga tegelevad ettevõtted

Edasiõppe võimalused:

 • Plaatija, tase 4
 • Müürsepp, tase 4
 • Krohvija, tase 4
 • Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Õppekeel: 100% vene keel

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõttes. Tema tööks on puidust või puidupõhisest materjalist toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel. Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.
Kutsealal töötamine eeldab analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, tehnilist taiplikkust, täpsust, vastutustunnet ja füüsilist vastupidavust. Töö protsesside jälgimine eeldab vaimset pingetaluvust.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4). 

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • koostab ja seadistada CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogramme ning seadistab CNC puidutöötlemiskeskust lähtudes tehnilises dokumentatsioonis etteantud nõuetest;
 • töötleb CNC puidutöötlemiskeskusel tööülesandes etteantud kvaliteedinõuete kohaselt ja puidust või puidupõhistest materjalidest toorikuid, kasutades abivahendeid ja šabloone;
 • järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid puidu ja pidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel CNC puidutöötlemiskeskuses;
 • töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 • kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;

Praktikavõimalused:

Mööbli tootmise ja puidutöötlemisega tegelevad ettevõtted.

Edasiõppe võimalused:

 • Tisler, tase 4
 • Ehituspuusepp, tase 4
 • Mehhatroonik, tase 4
 •  

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Laotöötaja, 1 aasta 6 kuud 

Õppekeel: 100% vene keel

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine
Laotöötaja ülesandeks on:

 • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
 • väljastustellimuse komplekteerimine 
 • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
 • kaupade inventeerimine 
 • klientide teenindamine laos 
 • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab “Kauba käitleja” osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laotöötaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel  eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkoolides transpodi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada  erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvas ettevõttes.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 

Keevitaja (poolautomaatkeevitaja), 1 aasta 

Õppekeel: 100% vene keel

Keevitaja on tänapäeval üsna nõudlik elukutse. Keevitamine – toodete ühendamine ilma kinnitusvahenditeta. Keevitustööd viiakse läbi kõikides tööstusharudes: masinaehituses, tööpinkide ehituses, metallurgias, eluaseme- ja kommunaalteenustes, autotööstuses, laevaehituses ja põllumajanduses. Erinevate seadmete tööiga sõltub keevitaja töö kvaliteedist.
Keevitaja valmistab detaile/kooste, kasutades erinevaid keevitusseadmeid, lähtudes tööjoonisest, detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest, tööprotsessidest, töövahenditest ja töödeldavatest materjalidest.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Keevitaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeajal õpilased omandavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi vilumusi poolautomaatkeevituse (MIG) ja käsikaarkeevituse (MMA) valdkonnas.

Praktikavõimalused:

 • Välispraktika võimalus  Erasmus+ projekti raames ettevõtete partnerkoolides/ettevõtetes
 • Erinevates metallitöötlemis- ja ehitusettevõtetes nii Ida- Virumaal (Fortaco Estonia OÜ, Eesti Energia AS, Hanza Mechanics Narva AS, Norwes Metall AS) kui üle Eesti.

Edasi õppe võimalused:

 • Kaaselukutse (koostelukksepp, mehhatroonik, CNC metallilõikepinkide operaator), kutseõpe
 • Täiendõppeosakonna kursused

Võimalikud töökohad:

Keevitaja võib leida endale motiveeriva töökoha ehituses, masinaehituses, tööpinkide ehituses, metallurgias, autotööstuses ja laevaehituses.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Tootmisautomaatik, 1 aasta  

Õppekeel: 100 % vene keel

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)/ töökohapõhine õpe

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidusega ja eelnevate erialaste (automaatik, elektrik, mehhatroonik) kompetentsidega isik

Õppetase: 4.taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Automaatik, spetsialiseerumisega Tootmisautomaatika, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • automaatikute erioskuste ja -teadmiste hulka kuuluvad elektri-, pneumo- ja hüdroautomaatika tundmine;
 • automaatik teeb paigaldus- ja hooldustöid iseseisvalt juhendite, eeskirjade, projektdokumentatsiooni (eelnevalt koostatud projektide, tööjooniste) või tootja paigaldusjuhendite järgi;
 • töös tuleb kasuks PLC-programmeerimise oskus;
 • IVKHK lõpetades võib sooritada kutseeksami Tootmisautomaatik tase 4 kutse omandamiseks.

Praktika võimalused ja võimalikud töökohad:

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab protsesside, tootmisseadmete ja –süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Edasiõppe võimalused: 

 • Taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, jätkuõpe
 • Turvasüsteemide tehnik, jätkuõpe
 • Kõrgharidus TalTech’is (Inseneriteaduskond)

Õppekava andmed (TAHVEL)

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 
 • Turvasüsteemide tehnik, 1 aasta  

  Õppekeel: 100% vene keel

  Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 

  Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)/ töökohapõhine õpe

  Õppekoht: Jõhvi

  Õppeaeg: 1 aasta

  Õppe alustamiseks tingimused: õppima võib asuda põhiharidusega ja eelnevate erialaste (automaatik, elektrik, mehhatroonik) kompetentsidega isik

  Õppetase: 4.taseme kutseõppe jätkuõpe

  Õppekava

  Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Turvasüsteemide tehnik, tase 4).

  Õpingute läbimisel õpilane:

  • paigaldab seadmeid ja kaableid, kasutades sobivaid installatsioonimaterjale, arvestades tootjate juhendeid, standardeid ja nõudeid, 
  • dokumenteerib teostatud paigaldus- ja ehitustööd vastavalt kehtestatud korrale.
  • IVKHK lõpetades võib sooritada kutseeksami Turvasüsteemide tehnik tase 4 kutse omandamiseks (eksam sooritatakse eesti keeles).

  Praktika võimalused ja võimalikud töökohad: turvasüsteemide hooldus- ja paigaldusfirmad

  Edasi õppe võimalused 

  • Taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, jätkuõpe
  • Tootmisautomaatik, jätkuõpe
  • Kõrgharidus TalTech’is (Inseneriteaduskond)

  Viide videomaterjalile

  Õppekava andmed (pdf)

  Sisseastumisinfo:

  Sillamäe: telefon +372 5628 1728

  Jõhvi: telefon +372 5308 8342

  Narva: telefon +372 5697 1102

  Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee