Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kutse andmine

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga.

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Omandatud kutsetunnistus näitab tööandjale, et oskate oma kutsealal edukalt tegutseda, kuna Teie kompetentsus vastab nõuetele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on kutse andja järgmistel erialadel:

Kutsestandart                                   Kehtib kuni              Kutse väljastamise õigus alatesKutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4 31.10.202301.11.201823.11.2025 
Mäetööline, tase 5 31.10.202301.11.201823.11.2025 
Laborant, tase 431.10.202301.11.2018tähtajatu
Keemiaprotsesside
operaator, tase 4
18.10.202501.11.201810.12.2028
Keemiaprotsesside
operaator, tase 5
18.10.202501.11.201810.12.2028

 

Tutvu meie poolt antavate kutsete info ja tingimustega:

Mäetöölise kutsed

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutsestandart                                   

Kehtib kuni              

Kutse väljastamise õigus alates

Kutse väljastamise õigus kuni

Mäetööline, tase 4 

31.10.2023

01.11.2018

23.11.2025

Mäetööline, tase 5 

31.10.2023

01.11.2018

23.11.2025

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kutsekomisjoni koosseis 

 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam

Eksami toimumise aeg

Koht

Mäetööline, tase 4

Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.

IVKHK Jõhvi õppekoht kab.

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline, tase 4 töömaailma taotlejale 

 • avaldus; 
 • haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 
 • praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 4 koolilõpetajale 

 • avaldus; 
 • kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 
 • praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 5 töömaailma taotlejale 

 • avaldus; 
 • haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 
 • erialast töökogemust tõendav dokument; 
 • tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 5 koolilõpetajale 

 • avaldus; 
 • kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 
 • erialast töökogemust tõendav dokument; 
 • tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

 1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord
 2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4
 

Lisainfo: