Search
Close this search box.

Kutse andmine​

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga.

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Omandatud kutsetunnistus näitab tööandjale, et oskate oma kutsealal edukalt tegutseda, kuna Teie kompetentsus vastab nõuetele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on kutse andja järgmistel erialadel:

Kutsestandart                                   Kehtib kuni              Kutse väljastamise õigus alatesKutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4 31.10.202324.11.202023.11.2025 
Mäetööline, tase 5 31.10.202324.11.202023.11.2025 
Laborant, tase 431.10.202317.11.2016tähtajatu
Keemiaprotsesside
operaator, tase 4
18.10.202511.12.202310.12.2028
Keemiaprotsesside
operaator, tase 5
18.10.202511.12.202310.12.2028

 

Tutvu meie poolt antavate kutsete info ja tingimustega:

Mäetöölise kutsed

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025
Mäetööline, tase 5 31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kutsekomisjoni koosseis 

 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam Eksami toimumise aeg Koht
Mäetööline, tase 4 Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist. IVKHK Jõhvi õppekoht kab.

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:


Mäetööline, tase 4 töömaailma taotlejale

 • avaldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia;
 • praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Mäetööline, tase 4 koolilõpetajale

 • avaldus;
 • kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta;
 • praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Mäetööline, tase 5 töömaailma taotlejale

 • avaldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia;
 • erialast töökogemust tõendav dokument;
 • tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Mäetööline, tase 5 koolilõpetajale 

 • avaldus;
 • kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta;
 • erialast töökogemust tõendav dokument;
 • tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

 1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord
 2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4
 

Laborant, tase 4

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutsestandard

Kehtib kuni

Kutse väljastamise õigus alates

Kutse väljastamise õigus kuni

Laborant,
tase 4

31.10.2023

17.11.2016

tähtajatu

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kutsekomisjoni koosseis

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam

Eksami toimumise aeg

Koht

Laborant, tase 4

12.06.2023

IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

Hindamisstandard. Laborant, tase 4

Keemiaprotsesside operaatori kutsed

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

KutsestandartKehtib kuniKutse väljastamise õigus alatesKutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 418.10.202511.12.202310.12.2028
Keemiaprotsesside operaator, tase 518.10.202511.12.202310.12.2028

 

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533 

Kutsekomisjoni koosseis 

 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

KutseeksamEksami toimumise aegKoht
Keemiaprotsesside operaator, tase 428.02 ja 29.02.2024IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1.  haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2.  praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1.  haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2.  täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3.  tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Keemiaprotsesside operaator tase 4

 

Lisainfo: