Search
Close this search box.

Koolielu

Kodukord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega e-posti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, kooli üldkasutatavates ruumides, kooli territooriumil ja praktikakohas.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ettenähtud reegleid.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.
 • Osaleb ise õppetöös ja koostab ise õpiväljundite hindamiseks vajalikud tööd. Lubatud ei ole akadeemiline petturlus ega plagieerimine, sh on keelatud: õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine, õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine, teise õpilase eest hindamisel osalemine, teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta, iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul, kui õpetaja on seda lubanud.
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Lubatud ei ole õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestiste tegemine ning nende avaldamine ilma nende kaasõpilaste või õpetajate eelneva nõusolekuta.
 • Kooli territooriumil ja praktikakohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt; teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada kooli õpilaste ja külaliste  kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas alkoholi- ega narkootilises joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud varalise kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kokkuleppele kooliga.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.

Õpilaste transpordi graafik

Alates 28.08.2023

Päevane sõidugraafik

Narva – Sillamäe – Narva

Väljumine

Narva – Sillamäe

Sillamäe  – Narva

Sillamäe  – Narva

Narva-Sillamäe

Esmaspäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Teisipäev

7:20

7:55

15:3015:30

Kolmapäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Neljapäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Reede 

7:20

7:55

12:10

15:30

Bussipeatused:

Kohtla-Järve – Sillamäe – Kohtla-Järve

Väljumine

Kohtla-Järve – Iidla – Jõhvi – Sillamäe

Sillamäe – Jõhvi – Iidla – Kohtla-Järve

Sillamäe – Jõhvi – Iidla – Kohtla-Järve

Esmaspäev

7:15

15:30

15:55

Teisipäev

7:15

15:3015:55

Kolmapäev

7:15

15:30

15:55

Neljapäev

7:15

15:30

15:55

Reede 

7:15

12:10

15:55

Bussipeatused:

 

Õhtune sõidugraafik

Narva – Sillamäe – Narva

Väljumine

Narva – Sillamäe   

Sillamäe – Narva

Esmaspäev

16:30

20:20

Teisipäev

16:30

20:20

Kolmapäev

16:30

20:20

Neljapäev

16:30

20:20

Reede

16:30

20:20

Bussipeatused: 

 • 16:30 Narva, Kreenholmi 45 – Raudteejaam – Puškini tn – Tallinna maanteel kõik peatused – Sillamäe, Tallinna mnt 13
 • 20:20 Sillamäe, Tallinna mnt 13 – Narva, Tallinna maanteel kõik peatused – Puškini tänaval kõik peatused – Raudteejaam – Kreenholmi 45

Jõhvi – Sillamäe – Jõhvi

Väljumine

 Sillamäe – Jõhvi

 Jõhvi – Sillamäe

Esmaspäev

16:40  20:20

20:20

Teisipäev

16:40  20:20

20:20

Kolmapäev

16:40  20:20

20:20

Neljapäev

16:40  20:20

20:20

Reede

16:40  20:20

20:20

Bussipeatused:

 • 20:20 Jõhvi, Kutse 13 – Sillamäe, Tallinna mnt 13
 • 16:40 20:20 Sillamäe, Tallinna mnt 13 – Jõhvi, Kutse 13

Vajadusel bussipeatuste täpsustamine teenuse osutajaga:

Kohtla-Järve – Sillamäe marsruudil telefonil +372 5349 1365

Narva – Sillamäe marsruudil telefonil +372 5648 1467

Toitlustamine

Koolilõuna toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatele keskhariduseta õpilastele.

Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013020?leiaKehtiv

 

Koolilõuna Menüü

Õpilaskodu

Õpilaskodu sisekorraeeskiri

 

Majutuskoha hinnad:

 

 Jõhvi õpilaskodu:

1. Üks koht 2-kohalises toas (kahe toa peale köök, WC ja dušš) 55 eurot kuus.

2. Üks koht 2-kohalises toas (nelja toa peale köök, WC ja dušš) 45 eurot kuus.

3. Üks koht 2–3-kohalises toas (kahe toa peale WC, dušš, köök) 55 eurot kuus.

4. Üksinda 2-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 85 eurot kuus (kahe toa peale köök, WC ja dušš) või 70 eurot kuus (nelja toa peale köök, WC ja dušš).

5. Tagatisraha õpilastele on võrdne ühe kuu toa maksumusega vastavalt antud ruumi hinnakirjale.

6. Pesumasina kasutamise tasu on 2 eurot üks (1) pesukord. 

 

 Sillamäe õpilaskodu:

1. Üks koht 2- või 3-kohalises toas (WC ja dušš kahe toa peale, köök korrusel) 45 eurot kuus.

2. Üksinda 3-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 75 eurot kuus või üksinda 2-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 70 eurot kuus.

3. Tagatisraha õpilastele on võrdne ühe kuu toa maksumusega vastavalt antud ruumi hinnakirjale.

4. Pesumasina kasutamise tasu on 2 eurot üks (1) pesukord.

Täielik hinnakiri

 

 

Kontaktid:

Anu Juusu
Jõhvi majutusjuht
+372 5299 126
anu.juusu@ivkhk.ee

Andrey Paramonov 
Sillamäe majutusjuht
+372 5626 5700
andrey.paramonov@ivkhk.ee

Sillamäe õpilaskodu korrapidaja tel: +372 520 1860

Meditsiiniõde

Kontaktandmed:

Jõhvi, Kutse 13
kabinet: B-110
telefon: +372 5831 4023
vastuvõtuajad: E–R kell 08:00–16:00

Sillamäe, Tallinna mnt. 13
kabinet: 1-22
telefon: +372 5628 1730
vastuvõtuajad: E–N kell 12:00–16:00, R kell 08:00–12:00

Narva, Kreenholmi  45
kabinet: N-103
telefon: +372 3569 367
vastuvõtuajad: E, T, K, N kell 08:00–16:00, R kell 12:00–16:00

Tugikeskus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord
Lisa 1: Tugikeskuse tööskeem

Tugispetsialistide vastuvõtuajad

Narva õppekoht

TugispetsialistNimiVastuvõtuaegRuumKontakt
Tugispetsialist HEVKO*Olga SadovinaE, T, N 9.00 – 16.00L177

53954869

olga.sadovina@ivkhk.ee

SotsiaalpedagoogPille RaudamT, K, N 9.00 – 17.00L134

53311926

pille.raudam@ivkhk.ee

KoolipsühholoogElisabeth Emily Rosenberg

T, K 10.00 – 16.00,

Kokkuleppel

L140

53655725

emily.rosenberg@ivkhk.ee

EripedagoogJelena Maško

Kuu teine kuni viies* neljapäev

14.30 – 18.30

L177

53840521

jelena.mashko@ivkhk.ee

TugiisikValentina Leštšuk

E, T, K 8.00 – 16.00

R 8.00 – 14.00

Kokkuleppel

L177

56818826

valentina.lestsuk@ivkhk.ee

Tugispetsialist (toetused)Olga Guskova

N 11.00 – 15.00

Kokkuleppel

L140

53035146

olga.guskova@ivkhk.ee

*HEVKO on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator

Jõhvi õppekoht

TugispetsialistNimiVastuvõtuaegRuumKontakt
Sotsiaalpedagoog HEVKO* ülesannetesViktoria Genina

E, T, N 8.00 – 16.00

K 8.00 – 19.00

Kokkuleppel

B115

53051558

viktoria.genina@ivkhk.ee

SotsiaalpedagoogArtemida Toming

E, T, N 8.00 – 16.00

K 8.00 – 19.00

Kokkuleppel

B116

53682555

artemida.toming@ivkhk.ee

KoolipsühholoogElisabeth Emily Rosenberg

E üle nädala 11.00-16.00

Kokkuleppel

12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 03.06, 17.06

C112

53655725

emily.rosenberg@ivkhk.ee

EripedagoogJelena MaškoTeisipäeviti 13.30 – 19.00B113

53840521

jelena.mashko@ivkhk.ee

Tugispetsialist (toetused)Olga Guskova

E, T, R 10.00 – 15.00

Kokkuleppel

B111

53035146

olga.guskova@ivkhk.ee

*HEVKO on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator

Sillamäe õppekoht

TugispetsialistNimiVastuvõtuaegRuumKontakt
Tugispetsialist HEVKO*Olga Sadovina

K üle kahe nädala

9.00 – 15.00

1-6b

53954869

olga.sadovina@ivkhk.ee

SotsiaalpedagoogPille RaudamE 9.00 – 17.00

1-32

1-6b

53311926

pille.raudam@ivkhk.ee

KoolipsühholoogElisabeth Emily Rosenberg

E üle nädala

11.00 – 16.00,

Kokkuleppel

5.02, 19.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06

1-6b

53655725

emily.rosenberg@ivkhk.ee

EripedagoogJelena Maško

Kuu esimene neljapäev

14.00 – 18.00

1-32

53840521

jelena.mashko@ivkhk.ee

TugiisikValentina LeštšukN 8.00 – 15.301-6b

56818826

valentina.lestsuk@ivkhk.ee

Tugispetsialist (toetused)Olga Guskova

K üle kahe nädala

10.00 – 14.00

Kokkuleppel

1-32

1-6b

53035146

olga.guskova@ivkhk.ee

*HEVKO on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator

Kasulikud telefoninumbrid:

– Eesti Koolipsühholoogide Ühingu nõuandeliin õpilastele, vanematele ja kooli töötajatele

eesti keeles igal tööpäeval kell 16.00–20.00 numbril 1226

vene keeles teisipäeviti kell 16.00–20.00 numbril 1227

ukraina keeles iga kuu esimesel teisipäeval kell 16.00–20.00 numbril 1227

– Emotsionaalse toe telefon õhtuti alates 19.00–07.00

eesti keeles 655 8088

vene keeles 655 5688

– Lasteabi ööpäevaringselt 116 111
– Ohvriabi 116 006

– Vaimse tervise tugiliin kell 10.00–24.00 numbril 116 123

 

Toetused

 

Õppetoetuste komisjon

Kinnitatud 2023/2024. õa õppetoetuste komisjon:

1. Olga Guskova – tugikeskuse spetsialist, komisjoni juht; 
2. Ander Sile – osakonnajuht (tehnika/tehnoloogia);
3. Ene Valgemäe – osakonnajuht (teenindus);
4. Kristjan Kaskman – osakonnajuht (majandus/IT);
5. Valentina Gorohh – õppekorralduse peaspetsialist;
6. Viktoria Genina – sotsiaalpedagoog;
7. Pille Raudam – sotsiaalpedagoog;
8. Silvia Tammest – õppesekretär;
9. Maris Heimo – finantsjuht (asendavad Valentina Vassiljeva – finantsist või Ija Kolberg – finantsist);
10. Jelena Kutšmuk – grupijuhendaja;
11. Juri Žukov – grupijuhendaja;
12. Jefim Šabarov – grupijuhendaja.

Õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

 

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument.

2. Õpilaspilet on magnetribaga plastikkaart.

3. Statsionaarses õppevormis õppivatele keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest õpilaspilet on lisafunktsiooniga õpilase toitlustuskaart.

4. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ §-s 4 kehtestatud tingimustel.

5. Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

5.1 Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta, välja arvatud p.8.1 a) sätestatud juhul, mil õpilane hüvitab koolile õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud.

5.2 Õpilaspilet väljastatakse õpilasele õppeajaks. 

5.3 Õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks.

5.4 Grupijuhendaja tutvustab oma õppegrupi õpilastele kehtivat korda ja annab igale õpilasele õpilaspileti. Õpilased kinnitavad allkirjaga õpilaspileti kättesaamist (Lisa 2).

5.5. Õpilaspileti edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

6. Õpilaspileti vormistamine ja õpilaspiletile kantavad andmed

6.1 Õpilaspileti esiküljele, selle ülaossa on trükitud trükitähtedega sõna  „ÕPILASPILET“.

6.2 Õpilaspileti esiküljele kantakse: kooli nimi, õpilase ees- ja perekonnanimi, õpilase isikukood, eriala ja õppegrupp, õpilaspileti number.

6.3 Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

6.4 Õpilaspileti number on koolis kordumatu.

6.5 Õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

7. Õpilaspileti kehtivus

7.1 Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega kleebisel õpilaspileti tagaküljele igal õppeaastal.

7.2 Kehtivusaja pikendamiseks kogub grupijuhendaja õppeaasta esimesel nädalal õpilaspiletid kokku ja edastab neid IT-spetsialistile.

7.3 Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti kooli õppesekretärile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti säilitustähtaja möödumisel.

8. Õpilaspileti korduv väljaandmine

8.1 Õpilasel on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus (Lisa 1) uue õpilaspileti saamiseks, kui:

a) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud (2 eurot);

b) õpilase nimi või isikukood on muutunud (tasuta);

c) õppeaeg on pikendatud seoses akadeemilise puhkusega (tasuta).

Õpilasesindus

Kui sa oled aktiivne, teotahteline, julge ja koostöövalmis inimene ning Sul on lennukaid ning ägedaid ideid, siis tule astu IVKHK õpilasesindusse!

 

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik ühendus. Siia kuuluvad noored, kelle jaoks on oluline, et koolielu oleks põnev, arendav ja ühendav. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel IVKHK õpilastel.

ÕE eesmärgiks on anda meie õpilastele hääl koolieluga seoses ning võimalust teha koostööd kolme maja vahel, et luua vajalik keskkond, kus teame ja tunneme, et oleme üks suur kokkuhoidev koolipere.

Meie ÕEga:

• esindame õpilaste huve;
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja proovime koostöös juhtkonnaga neid lahendada;
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel;
• aitame ja organiseerime üritusi;
• esindame väärikalt meie kooli koolivälistel üritustel.

Meie ülesandeks on ka innustada vabatahtliku loometegevust ja omaalgatusi. Soovime kaasa aidata õpilaste vaba aja sisutamisele ning tõsta meie koolikaaslaste õpimotivatsiooni. Tahame olla heaks eeskujuks ning anda teistele edasi häid emotsioone. 

Me võimaldame õpilasesinduses osalemisega eneseteostust, praktilist teostust, organeerimiskogemust, vastutust, tunnustust ning head seltskonda.

 

 

Õpilasesinduse juhatus 2023/24. õa

Õpilaste esindaja nõukogus – Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Jõhvi õpilasesinduse president – Sofiia Vdovenko (sofiia.vdovenko@ivkhk.ee)

Narva õpilasesinduse president – Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Sekretär – Uljana Kuzmina (Uljana.Kuzmina@ivkhk.ee)

 

 

Kui sa soovid IVKHK õpilasesindusega ühineda, siis võta ühendust oma õppekoha huvijuhiga.

Katrin Puusepp – Jõhvi õppekoha huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko – Narva õppekoha huvijuht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

Huvitegevused

Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

 

Noorteprojektid

 

Soovid projekti ellu viia? Kirjuta meile! 🙂

 

Projektide lisainfo:

Katrin Puusepp (katrin.puusepp@ivkhk.ee)

Aleksei Korovitšev (aleksei.korovitsev@ivkhk.ee)

 

Huviringid

Teatristuudio

T.K.N kell 15:30 – 17:00

Narva õppekoht, L-231

Juhendaja: Anna Tereštšenko

 

Spordiring

E.K.R. kell 17.00-18.15

Jõhvi õppekoht, spordisaal või jõusaal

Juhendaja: Urmas Treier

 

Poksiring

E.K.R. kell 17:00-18:15

Jõhvi õppekoht,
C-010 või spordisaal

Juhendaja: Vjatšeslav Zaretšnev

 

Huviringide lisainfo:

Katrin Puusepp – Jõhvi õppekoha huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko – Narva õppekoha huvijuht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

Raamatukogu

Lahtiolekuajad ja asukohad:

 

Narvas – M219:

esmaspäev, kolmapäev: kell 09:00–17:30
teisipäev, neljapäev, reede: kell 09:00–17:00
lõuna: kell 12:00–12:30

Jõhvis, F-korpuse teisel korrusel asub avatud lugemissaal. Lugemissaalis on kohapeal kasutamiseks või koju laenutamiseks: entsüklopeediad, sõnaraamatud, käsiraamatud, väike kogu ilukirjandust, perioodika.

Lugemissaalis on kasutamiseks 2 arvutit ja printer-koopiamasin printimiseks, paljundamiseks (mälupulk/e-mail).

Raamatukoguhoidja on kohal:

teisipäev, neljapäev, reede: kell 08:30–16:30
kolmapäev: kell 09:30–18:00
lõuna: kell 12:00–12:30
esmaspäeval Jõhvi õppekohas raamatukoguhoidjat pole.

 

Kontaktid:

Jelena Fjodorova
raamatukoguhoidja
+372 3569 345
jelena.fjodorova@ivkhk.ee

Liidia Nekrjatš
raamatukoguhoidja
+372 5831 4034
liidia.nekrjats@ivkhk.ee