Search
Close this search box.

Teenindus​

Teeninduses peitub kirg, maitse ja ilu, mis muudavad iga kogemuse erakordseks.

Abikokk, 1 aasta

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik oskus töötada meeskonnas. Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: käeline osavus, hea maitsemeel, kiire reaktsioon, oskus jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga hea füüsiline ja vaimne vastupidavus, puhtusearmastus.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Abikokk, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • planeerib enda tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest;
 • tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest;
 • valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke;
 • kätleb toidutooret ja toitu säästlikult, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel individuaalselt ja meeskonna tööna;
 • täidab enesekontrolli tegevusi, korraldab oma tööd ning planeerib aega;
 • eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja-, muna- ja pastatoite ja pagaritooteid, teeb koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel;
 • teeb puhastus- ja koristustöid kõikides tootmisruumides;
 • tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

 

Praktikavõimalused:

Praktikat saab sooritada erinevates toitlustusettevõtetes nii piirkonnas, kui üle Eesti: restoranides, kohvikutes, koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Abipagar, 1 aasta

Abipagartöötab erinevates kondiitri- ning pagariettevõtetes, ta aitab kaasa leibade, saiade, kookide, pirukate jms küpsetamisel.  Sarnaselt pagarile tuleb valmis olla varaseks ärkamiseks ja öötööks. Hea abipagar on koostöövalmis, kiire ning suudab teha mitut tööd korraga. Töö on füüsiliselt raske ning eeldab head tervist ja vastupidavust.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Abipagar, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • valmistab ja viimistleb juhendamisel lihtpagari- ja valikpagaritooteid tehnoloogilise juhendi alusel, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • külmutab, pakendab ja ladustab juhendamisel valmistatud pagaritooteid lähtudes toiduseadusest;
 • töötab ergonoomiliselt järgides tööohutusnõudeid ja kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästvalt;
 • osaleb meeskonnaliikmena toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töös;
 • kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel A2;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;
 • kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

 

Praktikavõimalused: Abipagareid ootavad praktikale pagaritööstused, kohvikud ja kaupluste küpsetuskojad.

 

Edasi õppe võimalused: Põhihariduse olemasolul saad õpinguid jätkata pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekaval. 

 

Võimalikud töökohad: Abipagar leiab tööd erinevates kondiitri- ja pagari ettevõtetes.

Pagar, 1 aasta

Pagari töö on huvitav ja mitmekülgne. Pagari õpe hõlmab endas pirukate, väikesaiade, kringlite, küpsiste, leiva ja saia valmistamist, pagaritoodete tootearendust ning esteetilisamat poolt toodete kujundamisel ja kaunistamisel.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Pagar, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Pagari õpe hõlmab endas, pirukate, väikesaiade, kringlite, küpsiste, leiva ja saia valmistamist, pagaritoodete tootearendust ning esteetilisamat poolt toodete kujundamisel ja kaunistamisel.

Valikõpingute raames saab lisaks omandada teadmisi maiustuste valmistamises, väikeettevõtte majandamises ning teenindus- ja müügitöös.

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse koolis pagariklassis.

Ettevõttepraktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

 

Võimalikud töökohad:

Toitlustusettevõtted üle Eesti.

Kondiiter, 1 aasta

Kondiiter töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Kondiitri tööülesanded on: toorainete vastuvõtmine, kontrollimine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taigna valmistamine, küpsetamine, täidiste, katete ja kaunistuste valmistamine; toodete kokkupanemine, kaunistamine ja viimistlemine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine.

Kondiiter peab oskama kasutada tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta peab oskama iseseisvalt oma tööd organiseerida ning olema võimeline meeskonnatööks. Kondiiter töötab seistes või liikudes, mis nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust. Oma igapäevatöös puutub kondiiter kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt. Vajalik on pidev erialane enesetäiendus.

 

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kondiiter, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Kondiiter valmistab hõrgutavaid torte, kooke jt kondiitritooteid. Kondiitritöö on suuresti kunstilooming, sest tortide ja kookide kaunistamine eeldab loovust ning ilumeelt. Peale kondiitritoodete valmistamise sisaldab kondiitritöö tooraine vastuvõttu, ladustamist ja kvaliteedi hindamist. Kondiitritöös on vaja ka kondiitritoodete trende tunda. Kondiiter peab oskama valmistada sünnipäeva- ja pulmatorte, mida inimesed erinevatel perioodidel soovivad.

 

Valikõpingud: trühvlite ja kommide valmistamine, kondiitritoodete kujundusõpetus, väikeettevõtlus, fruktodisain, Eesti ja teiste rahvaste küpsetised.

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli pagari-ja kondiitriklassis.
Ettevõttepraktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

Võimalikud töökohad:

Toitlustusettevõtted üle Eesti.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, 3 aastat

Kõige magusam eriala! Õppeaja jooksul saab selgeks nii pagari- kui kondiitritehnoloogia. Õpitakse nii kujundust, voolimist kui ka tootmistöö korraldust. Viimasel kursusel on võimalik omandada ka teadmisi toiduvalmistamisest.

Peale lõpetamist on võimalik asuda tööle toiduainetööstuse ettevõtetes või väiksemates pagari-kondiitri töökodades.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksameid (kutsestandard: Pagar, tase 4 ja Kondiiter, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul saab selgeks nii pagari- kui kondiitritehnoloogia. Peale lõpetamist on võimalik asuda tööle toiduainetööstuse ettevõtetes või väiksemates pagari-kondiitri töökodades.

 

Valikõpingud: trühvlite ja kommide valmistamine, kondiitritoodete kujundusõpetus, väikeettevõtlus, fruktodisain, Eesti ja teiste rahvaste küpsetised.

 

Praktikavõimalused:

 • Esimene töökogemus saadakse koolis, pagari-ja kondiitriklassis.
 • Ettevõttepraktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

 

Võimalikud töökohad:

Toitlustusettevõtted üle Eesti.

Kelner, 6 kuud

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.

4. taseme kelner valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Kelner valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides. Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab abikelnerit. Tunneb ettevõtte tooteid ja teenuseid
Õpitakse kujundust, voolimist, tootmistöö korraldust.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: õppekava koos moodulite rakenduskavadega

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kelner, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Arenguvõimalused: vanemkelner, barmen, sommeljee, barista.

Toitlustusteenindus, 3 aastat

Toitlustusteenindaja on klienditeenindaja, kes töötab restoranis, kohvikus, pubis, ööklubis või cateringi ettevõtetes. Teenindusprotsessi käigus võtab toitlustusteenindaja vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi.
Toitlustusteenindaja oskab valmistada lihtsamaid toite ja serveerida erinevaid roogi ning omandab algteadmised barista- ja sommeljeetööst.

Toitlustusteenindaja õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda toitlustusteenindajana, kelnerina või abikokana.
Toitlustusteenindaja ametis tuleb kasuks huumorimeel, lai silmaring, soov suhelda ja pingetaluvus.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksameid (kutsestandardid: Kelner, tase 4 ja Abikokk, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.
Õpingute lõppemisel omandatakse kutsekeskharidus.

Õpitakse: majutamise ja toitlustamise valdkonna aluseid, toiduvalmistamise aluseid, toitlustusteeninduse aluseid, joogiõpetust, cateringi ja peoteenindust ning restoraniteenindust.

Valikõpingute raames saab valida spetsialiseerumise: baaritöö, vastuvõttude korraldamine või veiniõpetus.

Kokk, 2 aastat

Kokk valmistab erinevaid roogasid ja jooke, kasutades uusi kulinaarseid tehnikaid ja kaasaegseid seadmeid. Korraldab enda tööd ratsionaalselt. Oskab töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Serveerib toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Samuti nõuab koka amet pideva seismise ja liikumise tõttu head füüsilist vormi.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kokk, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • valmistab ja serveerib toitu juhendi järgi, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning arvestab klientide vajadusi ja soove, lähtudes toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töö eripärast;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt ja töötab tulemuslikult, ressursi- ning keskkonnasäästlikult lähtudes kokatöö eetikast;
 • järgib töö-, tule-, keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • õpib ja töötab iseseisvalt ning osaleb meeskonnatöös, analüüsides, hinnates ja parandades enda ning meeskonna tööd;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust.

 

Valikõpingud: grillimine ja barbeque, pagari- ja kondiitritöö, catering, võõrkeeled, peoteenindus.

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli õppeköögis ja kooli õpperestoranis. Ettevõttepraktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

 

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

 • Kelner (6 kuud)
 • Kondiiter (1 aasta)
 • Ärikorralduse spetsialist (2 aastat)

 

Võimalikud töökohad:

Kokad töötavad erinevates toitlustusettevõtetes: restoranides, kohvikutes, pizzeriates, baarides, bistroodes, sööklates ja suurköökides. Võib töötada kokana nii Eestis kui välismaal.

Kokk, 3 aastat

Kokk valmistab erinevaid roogasid ja jooke, kasutades uusi kulinaarseid tehnikaid ja kaasaegseid seadmeid. Korraldab enda tööd ratsionaalselt. Oskab töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Serveerib toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Samuti nõuab koka amet pideva seismise ja liikumise tõttu head füüsilist vormi.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kokk, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute lõppemisel omandatakse kutsekeskharidus (keskharidus 12.klassi ja kutse).

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • valmistab ja serveerib toitu juhendi järgi, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning arvestab klientide vajadusi ja soove, lähtudes toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töö eripärast;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt ja töötab tulemuslikult, ressursi- ning keskkonnasäästlikult lähtudes kokatöö eetikast;
 • järgib töö-, tule-, keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • õpib ja töötab iseseisvalt ning osaleb meeskonnatöös, analüüsides, hinnates ja parandades enda ning meeskonna tööd;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust.

 

Praktikavõimalused:

Praktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

 

Edasiõppe võimalused:

Kutseõppe: Toitlustuskorraldus, 5 tase

Kõrgharidus: Toidutehnoloogia, Tallinna Tehnikaülikool

 

Võimalikud töökohad:

Kokad töötavad erinevates toitlustusettevõtetes: restoranides, kohvikutes, pizzeriates, baarides, bistroodes, sööklates ja suurköökides. Võib töötada kokana nii Eestis kui välismaal.

Köögiabiline, 2 aastat

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ning järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 2. taseme kutseeksami (kutsestandard: Köögiabiline, tase 2). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • hoiab elu- ja töökeskkonna puhtana nõutaval tasemel ja teeb juhendamisel erinevaid puhastustöid;
 • omandab teadmisi toiduohutusest ja toiduseadusest, teab hügieeninõudeid toitu käitlevas ettevõttes, oskab tagada juhendamisel toidu ohutust ja kvaliteeti;
 • omandab teadmisi erinevatest toiduainetest, nende eeltöötlemise ja külmtöötlemise tehnoloogiatest, töötab juhendamisel köögis;
 • järgib juhendamisel toiduhügieeni, töö- ja tuleohutuse reegleid;
 • töötab ohutult juhendamisel erinevate köögiseadmete ja –vahenditega;
 • järgib juhendamisel hoolduse ja puhastamise põhimõtteid ning puhastab juhendamisel köögiseadmeid ja –vahendeid;
 • mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, juhendamisel katab ja koristab lauad;
 • planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, teeb juhendamisel meeskonna liikmena vajalikke köögiabilise töid;
 • osaleb juhendamisel oma tööalase karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
 • järgib köögitöölise kutse-eetikat, tervisekäitumist, igapäevaelu- ja töökorraldust;
 • õpib ja töötab juhendamisel ning osaleb meeskonnatöös.

 

Praktikavõimalused: koolide ja lasteaedade köögid, suurköögid.

 

Edasiõppe võimalused: 3. taseme abikoka õppekaval.

 

Võimalikud töökohad:

Köögiabilised võivad töötada erinevates toitlustusettevõtetes: koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Juuksur, 2 aastat

Juuksuriamet on nii töö kui hobi inimesele, kes oma tööd armastab. Juuksur on loov isik, kelle töö on luua uusi trende juuste lõikamises, värvimises ning soengute kujundamise kaudu. Juuksur tunneb juuksekosmeetikavahendeid ja nende mõju erinevatele juuksetüüpidele ning on kursis moesuundadega. Juuksur nõustab klienti ja oskab müüa kliendile sobivaimaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid.

Tulevane juuksur õpib tegema kõiki vajalikke töid, mida see amet eeldab: head suhtlust, enesekindlust ja soovi töötada klientidega.
Peale kooli lõpetamist võib juuksur asuda tööle salongi või hakata ettevõtjaks ja luua oma salong.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Juuksur, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Eriala lõpetanud juuksur on pädev:

 •  juuste ja peanaha hoolduses;
 •  juuste, habeme, vuntside lõikamises;
 • juuste struktuuri püsimuutmises:
 • soengute kujundamises;
 • juuste värvitöötluses;
 • oskab nõustada  klienti erinevate  juuksehooldus- ja viimistlusvahendite osas;
 • oskab teenindada nii mees- kui naiskliente;

Lisaks õpitakse klienditeenindust, turundust, ettevõtlust ja reklaami.

Valikainetena on võimalik õppida võõrkeeli, maniküüri, jumestamist, juuste pikendamist ning piduliku soengu loomist.

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli õppejuuksurisalongisÕppe jooksul saavad õpilased ennast mitmeid kordi täiendada ka erinevates salongides üle Eesti. Meie väga head koostööpartnerid on Salon+ , Revaalia salongid ja paljud teised tuntud ja väga head salongid.

 

Edasiõppe võimalused: 

 • Meisterjuuksuri 5. taseme jätkuõpe
 • Barber, 4 taseme kutseõpe
 • Kõrgharidus: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool (kutseõpetaja)
 • Erialane täiendkoolitus.

 

Võimalikud töökohad:

Kooli lõpetanud juuksurid saavad töötada:

 • ilusalongides;
 • erinevates iluvaldkondades.
 • Olla ettevõtja ja luua oma salong.

Selles valdkonnas saab ennast pidevalt arendada ja olla kursis kõige uuema moega.

Kutsetunnistusega on võimalus töötada ka Euroopas.

Juuksur, 3 aastat

Juuksuriamet on nii töö kui hobi inimesele, kes oma tööd armastab. Juuksur on loov isik, kelle töö on luua uusi trende juuste lõikamises, värvimises ning soengute kujundamise kaudu. Juuksur tunneb juuksekosmeetikavahendeid ja nende mõju erinevatele juuksetüüpidele ning on kursis moesuundadega. Juuksur nõustab klienti ja oskab müüa kliendile sobivaimaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid.

Tulevane juuksur õpib tegema kõiki vajalikke töid, mida see amet eeldab: head suhtlust, enesekindlust ja soovi töötada klientidega.
Peale kooli lõpetamist võib juuksur asuda tööle salongi või hakata ettevõtjaks ja luua oma salong.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Juuksur, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Eriala lõpetanud juuksur on pädev:

 • juuste ja peanaha hoolduses;
 • juuste, habeme, vuntside lõikamises;
 • juuste struktuuri püsimuutmises:
 • soengute kujundamises;
 • juuste värvitöötluses;
 • oskab nõustada  klienti erinevate  juuksehooldus- ja viimistlusvahendite osas;
 • oskab teenindada nii mees- kui naiskliente;

Lisaks õpitakse klienditeenindust, turundust, ettevõtlust ja reklaami.

Valikainetena on võimalik õppida võõrkeeli, maniküüri, jumestamist, juuste pikendamist ning piduliku soengu loomist.

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli õppejuuksurisalongisÕppe jooksul saavad õpilased ennast mitmeid kordi täiendada ka erinevates salongides üle Eesti. Meie väga head koostööpartnerid on Salon+ , Revaalia salongid ja paljud teised tuntud ja väga head salongid.

 

Edasiõppe võimalused: 

 • Meisterjuuksuri 5. taseme jätkuõpe
 • Barber, 4 taseme kutseõpe
 • Kõrgharidus: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool (kutseõpetaja)
 • Erialane täiendkoolitus.

 

Võimalikud töökohad:

Kooli lõpetanud juuksurid saavad töötada:

 • ilusalongides;
 • erinevates iluvaldkondades.
 • Olla ettevõtja ja luua oma salong.

Selles valdkonnas saab ennast pidevalt arendada ja olla kursis kõige uuema moega.

Kutsetunnistusega on võimalus töötada ka Euroopas.

Küünetehnik, 1 aasta

Küünetehnik on klienditeenindaja, kes töötab ilusalongis või eraettevõtjana ja lähtub oma töös kõrgetest hügieeninõuetest ja väärtustab head klienditeenindust.
Küünetehnik oskab teha maniküüri ja pediküüri ning on omandanud oskused geelitehnoloogias.
Küünetehniku oskused ei piirdu vaid geelküünte paigaldamise/hooldamise/eemaldamisega, näiteks maniküüri osas on kohustuslik ka geellakkimise ja küünte kaunistamise oskus.
Erialal õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimist erinevates olukordades, ausust, täpsust ja loomingulisust.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Küünetehnik, tase 4).Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpitakse:

 • Klienditeeninduse alused
 • Loomingulise töö alused
 • Küünte kaunistamine
 • Maniküür ja käte hooldus
 • Anatoomia ja füsioloogia alused
 • Geelküünte katmine/pikendamine, hooldamine ja eemaldamine
 • Pediküür
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Digioskuste kujundamine
 • Portfoolio koostamine
 • Küünetehniku praktika

 

Praktikavõimalused:

Esimene töökogemus saadakse kooli õppesalongisKüünetehniku praktika toimub ilusalongis.

 

Edasi õppe võimalused:

Eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel kooli, sh iluteeninduse erialadel. Selles valdkonnas saab ennast pidevalt arendada ja kursis hoida kõige uuemate trendidega.

 

Võimalikud töökohad:

Lõpetanud küünetehnikud saavad töötada:

 • Ilusalongis;
 • Erinevates iluvaldkondades;
 • Olla ettevõtja ja luua oma salong.

Kutsetunnistusega on võimalus töötada ka mujal Euroopas.

Puhastusteenindaja, 1 aasta

Puhastusteenindajahoolitseb kontorite ja kodude puhtuse ja korra eest. Ta tunneb mustuse põhjuseid, kattematerjale ning oskab tervist ja keskkonda säästvalt kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid.
Koristusvaldkonnas töötavad inimesed peavad olema täpsed, vastutustundlikud, keskendunud, kannatlikud ja visad.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Puhastusteenindaja, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Selle õppekava lõpetajatel on erinevates ettevõtetes koristamise ja teenindamise alal töötamiseks vajalikud teadmised, oskused ja meetodid. Neil on teadmised erialasest terminoloogiast, tööpõhimõtetest, nad teavad tehnoloogiaid ja protsesse, oskavad käsitleda tööks vajalikku tehnikat, materjale, töövahendeid ja professionaalset varustust. Antud programmi lõpetanud on pädevad spetsialistid, kes käitlevad masinaid ja seadmeid ning hoolitsevad nende eest ohutult. Samuti tuginevad nad oma töös heale teenindustavale ja keskkonnakaitsenõuetele.

 

Praktikavõimalused:

 • hotellid ja teised majutusettevõtted
 • puhastusteenust pakkuvad ettevõtted
 • üldharidus- ja huvikoolid, lasteaiad

 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Puhastustööde juht, tase 5

 

Võimalikud töökohad:

Kõik koristus- ja puhastusteenust vajavad asutused ja ettevõtted. Puhastusteenindajad leiavad tööd hotellides, kontorites, lasteaedades, koolides, haiglates, polikliinikutes,  salongides, kaubanduskeskustes, tanklates ning puhastusteenust pakkuvates ettevõtetes.

Turismikorraldaja, 2 aastat

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis (kohalik omavalitsus, vabaühendused, turismiinfokeskused ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted), mille funktsioonide hulka kuulub turismi arendamine ja korraldamine.

Turismikorraldaja tööülesannete hulka kuulub sihtkoha ja turismiettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine. Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd. Turismikorraldaja tegutseb ja käitub eetiliselt.

Turismikorraldaja töö eeldab pingetaluvust, analüüsivõimet, oskust suhelda, pidada läbirääkimisi ja töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Turismikorraldaja, tase 5). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute ajal õpilane:

 • õpib nägema maailma turismiettevõtja ja kliendi pilgu läbi ning üles leidma iseenda ja Eesti unikaalseid omadusi, mis aitavad turismiäris spetsialistina läbi lüüa;
 • omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada turismikorraldajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvas ja arendavas organisatsioonis ning luuakse eeldused elukestvaks õppeks;
 • arendab turismitooteid ja  –teenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest, soovidest ja ootustest ning sihtkoha eripärast;
 • planeerib turismisihtkoha jätkusuutlikku tegevust lähtuvalt selle eripärast, rakendades projektijuhtimise põhimõtteid ja kaasates turismiasjalisi;
 • osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
 • rakendab teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks infotehnoloogilisi abivahendeid, kasutades internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
 • algatab majanduslikust keskkonnast lähtuvalt äriidee, arendades ja rakendades seda reisiteenuste äriplaani koostamisel;
 • osaleb õppekäikudel ja ekskursioonidel.

 

Õpingute käigus omandatakse kvalifikatsioon: turismikorraldaja, spetsialiseerumisega sihtkoha arendamine.

Omandatavad oskused

Turismikorraldaja:

 • oskab luua, turustada ja müüa uusi tooteid ja teenuseid;
 • suhtleb turismiteenuse ja seotud teenuste osutajatega, täpsustab andmeid ja sõlmib kokkuleppeid;
 • suhtleb erineva kultuuritaustaga klientidega nii eesti kui võõrkeeltes ja vahendab turismiinfot;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast infot, analüüsida sihtkohta ja teha piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd.

Lõputööna koostatakse sihtkoha arendusprojekt.

 

Praktikavõimalused:

 • Reisibüroodes
 • Majutusettevõtetes
 • Aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes
 • Turismiinfokeskustes
 • Sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides.

 

Edasiõppe võimalused:

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
 • täiendkoolitused
 • erialased kursused

 

Võimalikud töökohad:

Kooli lõpetajad võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismiinfokeskustes.

Reisikonsultant, 2 aastat

Reisikonsultandid töötavad reisibüroodes ja reise korraldavates ettevõtetes. Nad on reisikorraldaja esindajad, kes tegelevad valmisreiside müümisega ja klienditeenindusega.

Nende tööülesannete hulka kuulub reisiteenuste pakkumise koostamine, turismiteenuste müümine klientidele, klientide nõudmiste ja soovide väljaselgitamine, klientidele teabe edastamine ning konsulteerimine sihtriigi teenuste, kaupade ja eritingimuste osas. Konsultandid annavad soovitusi ohutuseeskirjade järgimise osas sihtkohas ning koostavad ka kõik reisimiseks vajalikud dokumendid.

Selle eriala töötajad peavad olema head suhtlejad, viisakad, taktitundelised. Hea suhtlemisoskus on oluline nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Reisikonsultant, tase 5). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppekava läbinud on valmis töötama reisibüroodes, -keskustes ja -ettevõtetes turismispetsialistidena. Nad oskavad koostada ja arvutada reisipakettide maksumust, teha klientidele müügipakkumisi, nõustada kliente, koostada reisiteenuste ja -kaupade turundusplaane. Õppekava läbinud on pädevad spetsialistid, kes mõistavad turismisektorit, turismituru ja turismi ettevõtluskeskkonna iseärasusi ja neid reguleerivaid õigusakte ning omavad teadmisi turismigeograafiast.

 

Praktikavõimalused:

 • Reisibüroodes
 • Majutusettevõtetes
 • Aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes
 • Turismiinfokeskustes
 • Sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides

 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
 • täiendkoolitused
 • erialased kursused

 

Võimalikud töökohad:

Tööd võib leida turismispetsialistina, sihtkoha arendajana, turismiettevõtte teenindus-, turundus- või vastuvõtujuhina, giidina, reisikonsultandina või alustada oma äri turismi sektoris.

Lisainfo:

Ene Valgemäe

Osakonnajuht (Teenindus)

ene.valgemae@ivkhk.ee
+372 5855 3230​