Search
Close this search box.

Meist

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on Eesti suurim riiklik kutseõppeasutus, mille kolmes õppekohas, Sillamäel, Jõhvis ja Narvas, õpib 23 õppekavarühmas meistriks üle 2300 erinevas vanuses õppija.

Juurdepääs teabele

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda Kutsehariduskeskuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 Kutsehariduskeskuses registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele puudub juurdepääsupiirang. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue esitada elektrooniliselt e-postile info@ivkhk.ee või saata postiaadressile:  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna mnt 13, Sillamäe 40202, Ida-Virumaa.               

Teabenõudele vastame avaliku teabe seadusest tulenevalt 5 tööpäeva ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest tulenevalt 30 kalendripäeva jooksul.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse puhkuste, lähetuste, koolituste ja majanduskulu korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP).

 

Kooli rekvisiidid

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Registrikood: 70007742      KMKR: EE100993596 

Juriidiline aadress: Tallinna mnt 13, 40233 Sillamäe, Ida-Virumaa

  • Jõhvi õppekoht: Kutse tänav 13, 41533 Jõhvi
  • Sillamäe õppekoht: Tallinna maantee 13, 40233 Sillamäe
  • Narva õppekoht: Kreenholmi tänav 45, 20104 Narva
 

Üldtelefon:+372 3320 381

E-posti aadress: info@ivkhk.ee

E-arved saata: ida-viru.khk@arved.ee

Tehingupartneri kood: 007001

Pangakonto omanik: RAHANDUSMINISTEERIUM

EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) (Swedbank)

EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) (SEB)

EE221010220027690221 (SWIFT: EEUHEE2X) (SEB)

EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) (Luminor)

Viitenumber: 2800082763

Viitenumber tagasilaekumiste korral (kreeditarved, lähetuste jäägid ja kõik muu, mis ei ole müügiarve): 2800047737

Selgitus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (kelle ja mille eest kantakse üle)

 

Struktuur

Kooskõlastatud kooli nõukogus 18.08.2023

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse struktuur 2023

 

Kooli ajalugu

Kutsehariduse arendamine Ida-Virumaal algas üle 60 aasta tagasi.

1946. aastal Kukrusele rajatud esimesest tööstuskoolist on välja kasvanud Kirde-Eesti suurim kutsehariduskeskus.

Aastate jooksul on olnud ümberkorraldusi, koolide liitmisi ja ümbernimetamisi. 2003. aastal liideti Jõhvi Kutsekeskkool ja Eesti Mäehariduskeskus ning moodustati Jõhvi Ametikool, 2005. aastal ühendati kolm kooli – Kohtla-Järve Polütehnikum, Kohtla-Järve Kutsekool ja Jõhvi Ametikool, mille tulemusel loodi Jõhvis asuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. 2016. a 1. septembrist liideti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega Sillamäe Kutsekool ja Narva Kutseõppekeskus. Liitmise tulemusel jätkab Ida-Viru maakonnas üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.

 

Hanked

Riigihangete kohta saab teavet E-Riigihangete keskkonna otsingu abil.

Kesksete ja ühishangete kohta info on üleval RIK hangete portaalis.

Dokumendid:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hankekord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hankeplaan 2024

 

Lisainfo:

Riho Sügis
hankespetsialist
+372 5692 1997
Riho.Sygis@ivkhk.ee

 
 

Kooli nõukogu

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu koosseis 

1.Mati Lukas – direktor
2. Kristi Aron – õppedirektor
3. Maris Heimo – finants – ja haldusdirektor
4. Cadrin Lokotar – turundusdirektor
5. Lea Küngas- personalijuht
6. Aleksei Tihhomirov – IT juht
7. Liivi Laurent – kvaliteedijuht
8. Ene Valgemäe – osakonnajuht (teenindus)
9. Tatjana Burikova – osakonnajuht (üldosakond)
10.  Ander Sile – osakonnajuht (tehnika/tehnoloogia)
11.  Kristjan Kaskman – osakonnajuht (IT/majandus)
12.  Valentina Gorohh – õppekorralduse esindaja (õppekorralduse peaspetsialist)
13.  Katrin Puusepp – huvijuht
14.  Edgar Raudsepp – õpilasesinduse esindaja või tema asetäitja
15.  Urmas Treier (või mõni teine 3st usaldusisikust) – töötajate usaldusisik
16.  Elisabeth Emily Rosenberg – tugikeskuse esindaja (psühholoog)
17.  Kaido Parts – töökeskkonnaspetsialist
18.  Inna Ein – juhiabi (protokollija)

 

Nõunike kogu

Tõnis Seesmaa 
nõunike kogu esimees
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, 
Silport Kinnisvara AS-i juhatuse liige

Marelle Möll
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja,
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg-ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna peaekspert

Indrek Riisaar
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja,
Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide ja varade osakonna riigivara valitsemise valdkonna juht

Anneki Teelahk 
Eesti Töötukassa esindaja,
Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja

Anneli Rants 
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja,
Sillamäe Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna juhataja;

Maris Toomel 
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, 
Jõhvi vallavanem

Margus Ilmjärv 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja

Jaan Toots
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja,
Narva linnapea

Tea Allikmäe 
Eesti Keemiatööstuse Liidu esindaja,
Viru Keemia Grupp AS-i personaliosakonna juhataja

Aksel Ers 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, 
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i personalijuht

Meelis Kann
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja,
Nordecon AS-i hoonete ehituse direktor

Indrek Kõverik
Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindaja,
restoran Franzia peakokk

Jüri Jõema 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu nõunik

Liivar Kongi
Eesti Masinatööstuse Liidu esindaja,
Hanza Mechanics Narva AS-i tehase juht

Katrin Kampus 
Eesti Masinatööstuse Liidu esindaja, 
Fortaco Eesti OÜ personalispetsialist

 

Käimasolevad projektid

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loob projektitööks kindla aluse. Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse turundusosakond. Projektitegevustesse panustavad ka teised kooli töötajad (osakonnajuhid ja õpetajad).

Vaata käimasolevaid projekte >

 

Päring arhiivi

Päringu esitamiseks laadi alla ja täida:

Taotlus lõpudokumendi duplikaadi/arhiivitõendi väljastamiseks

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus saada e-posti aadressile: info@ivkhk.ee

Narvas tegutsenud Kaubanduskooli, Kergetööstuskooli, Kutsekeskkooli, Kutseõppekeskuse arhiivid aastani 2000 asuvad Narva Linnaarhiivis: arhiiv@narva.ee

Lisainfo:

Silvia Tammest
Jõhvi õppesekretär
+372 5831 4037
silvia.tammest@ivkhk.ee

Natalja Solovjova
Narva õppesekretär
+372 3569 343
natalja.solovjova@ivkhk.ee

 

Rahvusvaheline koostöö

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimise ja eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelistumise strateegia määratleb rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted, võttes arvesse Euroopa kutseharidusest tulenevaid uusi väljakutseid ja võimalusi.

Rahvusvahelistumise strateegia

Rahvusvahelise strateegia eesmärkide täitmiseks pälvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Erasmuse õpirände akrediteeringu. See kinnitab, et perioodil 2021–2027 saab kool taotleda toetust õpilaste õpirännete ja töötajate stažeerimise korraldamiseks lihtsustatud korras. See tähendab, et taotleja on koostanud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi. Kinnitatud kava kohaselt kasvab õpirändes osalevate õpilaste ja töötajate arv igal aastal.

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
õpirändes osalevate õpilaste arv 3% 3% 4% 4% 5% 5%
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
töötajate õpirännete arv 8% 8% 9% 9% 10% 11%

Samal ajal ei kasva mitte ainult kvantiteet, vaid ka kvaliteet. Akrediteeringu omandamine laiendab rahvusvahelistumise võimalusi ja tugevdab koostööpartnerite võrgustikku.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on toimiv koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja välismaal. Koolil on tulemuslikud koostöösuhted Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hollandi, Hispaania, Portugali, Soome, Rootsi, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Ukraina, Gruusia, Armeenia, Läti, Leedu haridusasutuste ja ettevõtetega.

Partnerid >

Rahvusvahelise koostöö eesmärgid:

1. Rahvusvahelise partnerluse hoidmine ja arendamine, koostöövõrgustiku laiendamine.

2. Välispraktikate korraldamine õppijatele ja töötajatele, et anda võimalus areneda erialaselt ja isiksuslikult, täiendada oma võõrkeeleoskust, õppida tundma teisi kultuure ning saada konkurentsivõimelisemateks tööturul. Samal ajal korraldada partneritele praktika ja stažeerimine Eestis.

3. Koostööprojektide läbiviimine, et panustada kooli arengusse, leida uuenduslikke lähenemisviise kooli edasiseks arenguks, samal ajal jagada kooli parimaid kogemusi ja häid praktikaid välispartneritele.

4. Kooli töötajate osalemine täiendõppes Euroopa Liidus ja kolmandates riikides.

5. Välisspetsialistide ja õppejõudude kaasamine võõrkeelse õppetöö arendamiseks koolis.

6. Õppereiside ja õppekäikude korraldamine, arvestades iga õppekavarühma arenguvajadusi (erialased näitused, messid, kutsevõistlused, koolide ja ettevõtete külastused).

7. Olla usaldusväärne partnerkool, kooli maine tõstmine rahvusvahelisel tasandil.

 

Tööpakkumised

Tööpakkumised CV keskusest

 

Lisainfo:

Lea Küngas
personalijuht
+372 5303 5085
lea.kungas@ivkhk.ee

 

Arengukava

Kooskõlastatud kooli nõukogus 18.08.2023

Kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis 25.08.2023

 

Privaatsuspoliitika

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner!

 

Vastutav andmetöötleja

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi IVKHK) on Teie andmete vastutav töötleja.

IVKHK kontaktid leiate: https://kutsehariduskeskus.ee/et/contact

IVKHK andmekaitseametnik(ud) on isik(ud), kes jälgib(vad) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda andmekaitse@ivkhk.ee meiliaadressi vahendusel.

 

Andmete avalikustamine ja/või edastamine

IVKHK teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. 

Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused, IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt IVKHK juhistele.

 

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes IVKHK-ga e-posti aadressil andmekaitse@ivkhk.ee, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

1. paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;

2. paluda enda isikuandmete parandamist;

3. paluda enda isikuandmete kustutamist;

4. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab IVKHK ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete IVKHK sõlminud. 

 

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda IVKHK andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole.

Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.

Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav allpool

An overview of the National Data Protection Authorities

 

Korruptsiooniennetus

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes: 
Hille Voolaid – Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja, hille.voolaid@hm.ee