Search
Close this search box.

19. juunil 2024 toimus igaaastane kauaoodatud programmeerimise konkurss QWERTY2024, mis koosnes kahest osast: teoreetiline test ja praktiline ülesanne.

Konkurss tõi kokku paljud andekad tudengid, kes olid valmis näitama oma oskusi ja teadmisi programmeerimises. Konkurss andis Majandus ja IT valdkonna õpilastele võimaluse proovida oma oskusi reaalses konkurentsi situatsioonis ning saada tagasisidet oma teadmiste kohta. Samuti võimaldas see üritus osalejatel võrrelda end teiste andekate programmeerijatega IT valdkonnas. Programmeerimise konkurss QWERTY2024 oli edukas ja inspireeriv üritus, mis tõi kokku paljud andekad õpilased ning pakkus neile võimalust näidata oma oskusi. Kõik osalejad panid end proovile nii teoreetilises kui ka praktilises osas, näidates suurepärast pühendumust ja kirge programmeerimise vastu.