Search
Close this search box.

Kahepäevane LAK-õppe koolitus õpetajate vaatenurgast

Tänu tehnika ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetajale Nadežda Veilerile, haridustehnoloogile Natalja Jakovlevale ning kooli juhtkonna toetusele toimus kahepäevane Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse LAK-õppe (Lõimitud aine- ja keeleõpe) koolitus, mis pakkus kordumatut võimalust erinevate osakondade kutseõpetajatele saada uusi teadmisi ja oskusi õppetöö järjepidevaks täiustamiseks. Meie koolituse eesmärk oli anda õpetajatele uusi metoodikaid ja meetodeid, mida kasutada tundide läbiviimisel, et muuta õppeprotsessi veelgi huvitavamaks meie õpilaste jaoks.
Koolituse käigus jagati hulganisti kogemusi ja praktilisi näiteid, mis andsid osalejatele uusi ideid ja inspiratsiooni. See oli suurepärane võimalus vahetada kogemusi õppetöös, pakkuda head keelepraktikat ja suurendada meeskonna ühtekuuluvust, sest erinevad osakonnad kohtusid koos ja arutasid päevakajalisi tööküsimusi.
💬 Natalja Jakovleva (Haridustehnoloog, koolituse korraldaja ja läbiviija): “Mulle väga meeldis LAK-õppe koolitus, eriti kolleegide kogemuste jagamine. Teiste osalejate praktilised näited ja lood aitasid mul paremini mõista erinevaid lähenemisviise ja tehnikaid, mida õppetöös kasutada. Kolleegide kogemustest õppimine rikastas minu teadmisi ja andis uusi ideid, kuidas oma tööd veelgi tõhusamalt teha. Eriti aitäh Nadeždale, kelle panus oli eriti väärtuslik ja inspireeriv, nagu ikka!”
💬 Dmitri Pulkin (Majanduse ja IT valdkonna kutseõpetaja): “See on suurepärane võimalus vahetada kogemusi õppetöös. See on hea keelepraktika. Ja sellised kursused suurendavad ka meeskonna ühtekuuluvust, sest erinevad osakonnad kohtuvad koos ja arutavad päevakajalisi tööküsimusi.”
💬 Anžela Arendi (Teeninduse valdkonna kutseõpetaja): “Mulle väga meeldisid kursused, huvitav oli kuulata teiste õppejõudude kogemusi ja jagada oma kogemusi. Sellised kursused annavad uusi ideid, mis aitab mul järgmisel aastal neid oma tundides rakendada.”
💬 Kristi Aron (Õppedirektor): “Sümpatiseeris koolitusel tekkinud sünergia ja valmisolek aktiivselt eesti keelt kasutada. Tore oli vabas õhkkonnas eesti keeles õpetamisest rääkida. Sellelt koolituselt saab optimistlikult sügisesse sammuda.”
💬 Nadežda Veiler (Tehnika ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetaja, koolituse korraldaja ja läbiviija): “Tahan tänada teid kõiki viljaka töö eest, et jälle hoolimata kevadväsimusest, osalesite koolitusel suure entusiasmiga. Jagasite ideid, meetodeid, metoodikaid ja aitasite üksteist.”