Õppetöö

Varemõpitu ja töökogemuse arvestamine

Kui omad eelnevat  haridust ja kogemust tööelus, on Sul võimalus neid kasutada õpingute osana või kutse taotlemisel kasutada.  


VÕTAga on võimalik arvestada 

 • varasemalt õppeasutustes (gümnaasium, kutsekool, kõrgkool) omandatud teadmisi ja oskusi 
 • varasemalt läbitud täiendkoolituste raames omandatud teadmisi ja oskusi 
 • varasemast töökogemusest saadud oskusi ja teadmisi, kusjuures töökogemusena loetakse ka vabatahtlikku tööd 

Kuidas käib VÕTA taotlemine? 

Enne VÕTA protsessi alustamist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga, millel õpid või 

asud õppima ja saada ülevaade õpingute sisust.  

Sind aitab selles protsessis grupijuhendaja, õpetaja, VÕTA koordinaator, erialajuht.  

Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse.  

Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad 

Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse. ÕIS-s 

 • Varasemate õpingute arvestamiseks on Sul vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus koos hinnetelehega, väljavõte õppekavast).  
 • Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks 
 • Töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Seda on kõige kergem teha STARR vormi abil (lisa 5.1). Lisa taotlusele kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (erinevad töötamise ajal läbitud täiendkoolitused jm). 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord

Vaata VÕTA tutvustust!

VÕTA nõustamine toimub kell 13.00 - 15.00:

 • esmaspäeval, teisipäeval ja reedel Jõhvis, ruum B123
 • kolmapäeval Sillamäel, ruum 1-8
 • neljapäeval Narvas, ruum L-181/3

Marika Arman
VÕTA koordinaator
marika.arman@ivkhk.ee
Tel. +372 5332 8678

VÕTAga on võimalik arvestada 

 • varasemalt õppeasutustes (gümnaasium, kutsekool, kõrgkool) omandatud teadmisi ja oskusi 
 • varasemalt läbitud täiendkoolituste raames omandatud teadmisi ja oskusi 
 • varasemast töökogemusest saadud oskusi ja teadmisi, kusjuures töökogemusena loetakse ka vabatahtlikku tööd 

Kuidas käib VÕTA taotlemine? 

Enne VÕTA protsessi alustamist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga, millel õpid või 

asud õppima ja saada ülevaade õpingute sisust.  

Sind aitab selles protsessis grupijuhendaja, õpetaja, VÕTA koordinaator, erialajuht.  

Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse.  

Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad 


Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse. ÕIS-s 

 • Varasemate õpingute arvestamiseks on Sul vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus koos hinnetelehega, väljavõte õppekavast).  
 • Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks 
 • Töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Seda on kõige kergem teha STARR vormi abil (lisa 5.1). Lisa taotlusele kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (erinevad töötamise ajal läbitud täiendkoolitused jm). 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord

Vaata VÕTA tutvustust!

VÕTA nõustamine toimub kell 13.00 - 15.00:

 • esmaspäeval, teisipäeval ja reedel Jõhvis, ruum B123
 • kolmapäeval Sillamäel, ruum 1-8
 • neljapäeval Narvas, ruum L-181/3

Marika Arman
VÕTA koordinaator
marika.arman@ivkhk.ee
Tel. +372 5332 8678