Search
Close this search box.

Töökohapõhise õppe arendamine

21.novembril arutlesid Ida-Viru haridusjuhid ja ettevõtjad kuidas saaksime haridusasutustes süsteemsemalt järelkasvu ettevõtlusesse kasvatada ning seda õppekavadesse juurutada.

 

Kohtumine toimus Ida-Virumaa uues ja arenevas ettevõttes Freen OÜ, kelle põhisuund on toota tuulegeneraatoreid.

Töökohapõhine õpe on kindasti arenev suund. Direktor Mati Lukas nägi siinkohal võimaliku töökohapõhise õppe arendamist tehnoloogiaettevõttega Freen.

Täname Hariduskopterit sedalaadi kohtumiste korraldamises.

Tekst ja foto: Cadrin Lokotar