Search
Close this search box.

Nordplus projekti “Jätkusuutlik areng ettevõtluses” õppekäik Norras

Ajavahemikul 18. – 21. märts külastasid väikeettevõtja ja tarkvaraarendaja eriala õpilased ning õpetajad Carina Žukova ja Aleksei Korovitšev Nordplus projekti “Jätkusuutlik areng ettevõtluses” käigus Norra partnerkooli Nome.

Soome ja Norra õpilastega külastasime kohalikku kutsekooli, ülikooli ning ettevõtet.

Esmakordselt projektis osalenud Eva muljetab õppekäiku järgmiselt “Reis Norra jäi väga meeldejäävaks. Eriti avaldas muljet külastus Nirasi ettevõttesse, kus nägime, kuidas ettevõte erinevaid meetodeid kasutades suudab hoida oma töötajaid ning oma tootmises pannakse rõhku kvaliteedile ja arengule. Lisaks aitas õppereis mul tugevdada suhteid õpetajate ja koolikaaslastega. Hea oli näha ka Norra looduse ilu ning külastada kutsekoole ning ülikooli. Leian, et antud õppekäik osutus mulle äärmiselt kasulikuks.”

Kõige meeldejäävamaks jäigi meie õpilastele külastus ettevõttesse Niras, mis tegeleb torude induktsioonipainutamisega. Ettevõte on tuntud oma jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralike lahenduste poolest. Meil oli võimalus näha nende tegevust lähemalt ning saada aimu nende lähenemisest ressursside tõhusale kasutamisele. Ettevõttes töötab umbes 30 töötajat ning aastakäive on ligikaudu 4 miljonit eurot. Niras on viimase kahe aastakümne jooksul saanud Euroopas induktsioonipainutamise alal liidriks. Oma uudse tootmisviisiga suudavad nad tagada parema torude kvaliteedi ja töötada kuluefektiivsemalt.

Lisaks ettevõttele külastasime ka kohalikku kutse- ja ülikooli, kus saime aimu Norra haridussüsteemist ning nende panusest jätkusuutliku arengu edendamisse. Kohtumised kohalike tudengite ja õppejõududega andsid meile väärtuslikke teadmisi ja perspektiive, mis avardasid meie arusaama nii Norra haridusest kui ka sellest, kuidas noored inimesed seal jätkusuutlikkuse valdkonnas panustavad.

Kokkuvõttes oli õppekäik inspireeriv ja hariv kogemus, mis andis meile uusi teadmisi ning avardas meie arusaama jätkusuutlikkusest ja selle praktilisest rakendamisest.