Search
Close this search box.

Innovatsioon ja ettevõtlus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses: noored said väärtuslikke nõuandeid rahvusvahelistelt partneritelt

14. mail Jõhvi õppekohas toimus viimane seminar Nordplus projekti raames. Projekti eesmärgiks oli edendada toodetes ja teenustes jätkusuutlikku arengut, arendades uusi ettevõtlikke ja uuenduslikke tööriistu. Seminaril osalesid IVKHK, Soome Põhja-Karjala kutsekooli (Riveria) ja Norra Nome kutsekooli õpilased. Külalised alustasid oma päeva sellest, et tutvusid kooliga ja selle õppelaboritega.
Päeva fookuses olid aga IVKHK ettevõtlusõppe raames loodavad õpilasfirmad ning meie õpilased said endale abilisi välismaalt: Soome ja Norra õpilastega töötati äriideede arendamisega. Õpilased esitlesid oma äriideid ja projektis osalejad andsid nõuandeid nende täiustamiseks. Seminar pakkus kolme riigi noortele suurepärase võimaluse omavahel suhelda ja sõprussuhteid luua.
Projekt pakkus õpilastele võimalust kasutada meeskonnatöö töötubades loovust ja innovaatilisust, et tulla välja uute lahendustega, arendada ideid ja leida viise, kuidas ettevõtlusega alustada. Õpilased kogusid teavet ja võrdlesid noorte spetsialistide ettevõtlikkust toetavaid süsteeme.
Seminaril käsitleti järgmisi teemasid: Kuidas saada ettevõtjaks? Kuidas arendada oma äriideed arvestades jätkusuutlikkuse põhimõtetega? Mida vajavad erinevad kliendid ja mis on tänapäeval oluline? Seminari korraldas meie poolt projektis osalenud ettevõtlusõpetaja Aleksei Korovitšev, kes on käesoleva aasta jooksul külastanud mõlemat partnerkooli: Riveriat ja Nomet, kus ta oli juba tutvunud õpilastega – seega suhtlus ja koostöö seminaril toimus ladusalt.
Päeva lõpupoole külastasid projektis osalejad kohalikku väikeettevõtjat Julia Šipilovat, kes rääkis oma ettevõtlusega alustamise teekonnast ja kuidas on võimalik kasvada ühe töötajaga ettevõttest töötajate värbamise ja laienemissoovideni.
Nordplus projekti koordinaator
Natalja Redean