Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune) 

Õppekohad: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Maaler, tase 4). 

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Maalri tööosad:

1. Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine

- Viimistletavate pindade ettevalmistamine

- Värvitavate pindade kruntimine, tasandamine ja pahteldamine ning järeltöötlemine

- Vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine

- Sise- ja välispindade värvimine

- Sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine

2. Seina katmine rullmaterjaliga

- Rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine

- Rullmaterjaliga kaetavate pindade tasandamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine

- Rullmaterjalide paigaldamine

- Rullmaterjalide viimistlemine

- Töö käigus tekkinud vigade parandamine

3. Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega

- Proovipinna teostamine ja kooskõlastamine tellijaga

- Viimistletavate pindade ettevalmistamine

- Dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi pinnale kandmine

4. Energiatõhus ehitamine

Maalri töökeskkond ja eripära:

Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil või tellingul seistes, kummargil, põlviliasendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. 2 Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes

Maalri töövahendid:

Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).

Maalri tööks sobivad isikuomadused:

Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Maalri kutseoskused ja nõudeid on kirjeldatud maalri kutsestandardis.

Arenguvõimalused: võimalus sooritada kvalifikatsioonieksam vastavalt EL nõudmistele.

Praktikavõimalused:

Ehitusettevõtted nii piirkonnas, üle eesti kui ka välismaal

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

  • Plaatija (6 kuud)
  • Krohvija (1 aasta)

Võimalikud töökohad:

Ehitusviimistlusega tegelevad ettevõtted Eestis kui ka välismaal, eraettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Ehitus ja Puit
Kontaktid: 
Contact title: 
Ander Sile, erialade juht (ehitus ja puit)
Phone number: 
+372 5220 807
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
4