Ärikorralduse spetsialist osaleb ettevõtte juhtimistegevuses, töötab põhiliselt äriettevõtetes ning täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid valdkondade esmatasandi juhina või spetsialistina.
Tema põhilised tööülesanded tulenevad ettevõtte tegevusvaldkonnast ja vajadustest ning eesmärkidest, näiteks tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine jm. 

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (sessioon)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Õpingute lõppedes sooritab õppija kooli lõpueksami. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  1. Tuleb toime ettevõtte juhtimise toetamise ja majandusarvestusega, lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
  2. Rakendab tulemuslikult juhtimis- ja suhtlemisoskusi ettevõtte tegevuse toetamisel
  3. On võimeline vastutama ettevõttes keerukate ja mitmekesiste, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete täitmise ning kaastöötajate juhendamise eest.
  4. Saab  olla ettevõtte juhtimise toetamisel ennast juhtiv, orienteeritud koostööle ja tulemustele, lähtudes ettevõtte väärtustest.
  5. Korraldab turundus- ja ostutegevust ja müügitööd vastavalt ettevõtte nõudmisele.

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist, mida hinnatakse lõpueksamiga.

On võimalus spetsialiseeruda kitsamale ettevõtte tegevusvaldkonnale: turundustegevusele, müügitööle, tootmis- või teenindusprotsessile,ostuprotsessile. 

Praktikavõimalused:

Selle eriala õpilane valib ise praktikakohad erinevate majandussektorite ettevõtetes. Praktika kestus on 20 nädala ning viiakse läbi õppeprotsessi ajakava järgi.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab raamatupidamisalaseid teadmisi täiendada raamatupidaja erialal või väikeettevõtja  erialal ning sellel juhul on võimalust varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.  

Lõpetaja saab edasi õppida rakenduskõrgkoolides või ülikoolides ärindusega seotud erialadel. 

Võimalikud töökohad:

Sõltuvalt spetsialiseerumisest ja edukukusest omandatud teadmiste rakendamisel saab töötada keskastme spetsialistidena  paljudel tegevusaladel - müügijuhina, klienditeeninduse spetsialistina, ostuspetsialistina, väikeettevõtte juhi assistendina jt. 

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Majandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Natalja Redean, erialade juht (majandus)
Phone number: 
+372 5626 5709
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1