Search
Close this search box.

Mäetöölise kutsed

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutsestandart                                   Kehtib kuni              Kutse väljastamise õigus alatesKutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4 31.10.202301.11.201823.11.2025
Mäetööline, tase 5 31.10.202301.11.201823.11.2025

 

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kutsekomisjoni koosseis 

 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

KutseeksamEksami toimumise aegKoht
Mäetööline, tase 4Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.IVKHK Jõhvi õppekoht kab.

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline, tase 4 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 4 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

 

Mäetööline, tase 5 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 5 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4