Search
Close this search box.

Keemiaprotsesside operaatori kutsed

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

KutsestandartKehtib kuniKutse väljastamise õigus alatesKutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 431.10.202301.11.201831.10.2023
Keemiaprotsesside operaator, tase 531.10.202301.11.201831.10.2023

 

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533 

Kutsekomisjoni koosseis 

 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

KutseeksamEksami toimumise aegKoht
Keemiaprotsesside operaator, tase 428.02 ja 29.02 2024IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1.  haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2.  praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1.  haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2.  täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3.  tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Keemiaprotsesside operaator tase 4