Search
Close this search box.

Küünetehnikud Tööinspektsiooni korraldatud koolitusel

Teenindusosakonna küünetehniku eriala grupp JPKTE24 käis 28. veebruaril 2024 Tööinspektsiooni korraldatud koolitusel “Kemikaalide üldnõuded ja isikukaitsevahendid – mida jälgida ja millega arvestada”.

Koolitus oli mõeldud eelkõige selleks, et juhid ja töötajad saaksid aru, kuidas töötada kemikaalidega ning milliseid isikukaitsevahendeid seejuures kasutada. Meile kui küünetehnikutele oli see koolitus väga oluline, sest me puutume oma töös kemikaalidega pidevalt kokku ja seega on tähtis neid tunda. Samas on küünetehnik kohustatud kandma isikukaitsevahendeid: vahetusriideid, vahetusjalatseid, kaitsekindaid ja kaitsemaski, mõnikord ka kaitseprille, kuna geeli eemaldamisel võivad geeliebemed silma sattuda silma. Iga küünetehnik, kes asub salongi tööle, peab tutvuma töö- ja kemikaalide juhendite ja ohutuskaardiga ning teadma, kus need asuvad. Iga ettevõtja on kohustatud läbima esmaabikoolituse.

Tööinspektsioon tutvustas meile ka oma tööülesandeid ja sagedamini esinevaid puudusi töökeskkonnas: puudulik juhendamine ja väljaõpe, puudulikud ohutusjuhendid jt.  
Koolitus oli küünetehniku eriala õppijatele igati kasulik.

Teksti ja fotode autor: Julia Šipilova, küünetehniku eriala kutseõpetaja