Uudised

Viru Keemia Grupis (VKG) külaskäik 16. november Cadrin Lokotar

14. novembril käis IVKHK juhtkond ja tehnika- ning tehnoloogiavaldkonna spetsialistid külas Viru Keemia Grupis (VKG), eesmärgiga tõhustada koostööd.


Täname põneva ekskursiooni eest Petroter I tehases, kus tutvusime uuenduslikke tootmisprotsesside ja tehnikaga.

Peale ekskurssiooni järgnes arutelude ring, mille  käigus keskendusime erinevatele koostöövõimalustele. Tore oli tõdeda, et ühiseks eesmärgiks on tugevdada sidemeid õppeasutuse ja tööstuse vahel. Oluline on stažeerimisvõimalused erialaõpetajatele, taseme- ja täiendkoolitused. 

Arutati ka õppekavade sisu ja praktikakorraldust, et tagada tulevastele erialaspetsialistidele parim võimalik ettevalmistus tööturule astumiseks. 

Aitäh VKG! Koostöös peitub edu võti!

Tekst ja foto: Cadrin Lokotar

Täname põneva ekskursiooni eest Petroter I tehases, kus tutvusime uuenduslikke tootmisprotsesside ja tehnikaga.

Peale ekskurssiooni järgnes arutelude ring, mille  käigus keskendusime erinevatele koostöövõimalustele. Tore oli tõdeda, et ühiseks eesmärgiks on tugevdada sidemeid õppeasutuse ja tööstuse vahel. Oluline on stažeerimisvõimalused erialaõpetajatele, taseme- ja täiendkoolitused. 

Arutati ka õppekavade sisu ja praktikakorraldust, et tagada tulevastele erialaspetsialistidele parim võimalik ettevalmistus tööturule astumiseks. 

Aitäh VKG! Koostöös peitub edu võti!

Tekst ja foto: Cadrin Lokotar