Meie koolist

Projektid

Alates 01. septembrist 2016 töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kolmes tegevuskohas – Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Maakonna kolme kutseõppeasutuse ümberkorraldamine üheks kooliks laiendab oluliselt õpilaste, töötajate ja partnerite rahvusvahelise koostöö võimalusi.  

Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond.

Ühendatud koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg IV A, Comenius, Grundtvig jne) elluviimisel, mis loovad projektitööks kindla aluse.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projektitegevuse aluseks on Euroopa Liidu programm Erasmus+, mis on suunatud hariduse, koolitamise, spordi ja noorte valdkondade projektide finantseerimisele. Programmi eesmärk on suurendada oskusi, tegeleda tööturuga ja toetada hariduse, koolituse ning noorsootöö süsteemide kaasajastamist.

EL programmi Erasmus+ raames läbiviidavad projektid võimaldavad kooli õpilastele ja töötajatele läbida praktikat partnerkoolides ja ettevõtetes erinevates Euroopa riikides ning suurendada oma konkurentsivõimet.

Aktuaalsed projektid:

  • Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools

  • Avasta oma anne õppides parimatelt

  • Kaasaegse ka konkurentsivõimelise merehariduse arendamine Kesk-Läänemere piirkonnas (CoMET)

  • Noored esindajad ühinevad rahu ja koostöö eesmärgil

Rahvusvahelised partnerid

Projektid Eestis

 

Projektide partnerid Eestis

Lisainfo:

Karen Sukiasyan
Arendus- ja PR juhi kt
+372 5270 400
karen.sukiasyan [at] ivkhk.ee

Helju Virunurm
peaspetsialist
+372 5166 013
helju.virunurm [at] ivkhk.ee