Projektid

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projektitegevuse aluseks on Euroopa Liidu programm Erasmus+, mis on suunatud hariduse, koolitamise, spordi ja noorte valdkondade projektide finantseerimisele. Programmi eesmärk on suurendada oskusi, tegeleda tööturuga ja toetada hariduse, koolituse ning noorsootöö süsteemide kaasajastamist.

EL programmi Erasmus+ raames läbiviidavad projektid võimaldavad kooli õpilastele ja töötajatele läbida praktikat partnerkoolides ja ettevõtetes erinevates Euroopa riikides ning suurendada oma konkurentsivõimet.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus