Osale sisseastumiskatsel!

Sissekastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad avalduselt! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Sisseastumiskatse üheks osaks on alati vestlus.

Rohkem infot Talvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumiskatsetest vaata tabelist.

Sissekastumiskatse käigus kogutud punkdide alusel kujuneb välja Teie koht sisseastujate pingereas. Igal erialal on oma lävend (vaata tabelist).  

Küsimused, mida käsitletakse vestlusel:

  • Miks te valisite selle eriala?
  • Mis Teile meeldib või ei meeldi valitud erialal?
  • Nimetage oma isiksuseomadused, mis võivad teile kasulikuks osutuda valitud eriala omandamisel ja hilisemal tööle asumisel.

Talvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumise tingimused:

Sisseastumiskatsed toimuvad 25. jaanuaril 2024

Eriala/
Rühm
Katse kellaaeg (kellast) Vastuvõtu
tingimus
Testi
ruum
Vestluse
ruum
Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)
Kujundusgraafik
NKKGp24
9:00 E-test
ja proovitöö
L224
Narva
L214
Narva

Vestlus - 20 punkti 33,33%,

proovitöö - 20 punkti 33,33%,

e-test - 20 punkti 33,33%.

Lävend 40%

Küünetehnik
JPKTE24
9:00 e-test
ja vestlus
C120
Jõhvi
B119
Jõhvi

vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Kelner
JPKLE24
9:00 e-test
ja vestlus
C117
Jõhvi
B120
Jõhvi

Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Krohvija
JPKRp24
9:00 e-test
formsis
F243
Jõhvi
F238
Jõhvi

Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e- test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Maaler
NPMAp24
9:00 e-test
formsis
N408
Narva 
N301
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
CNC puidutöötlemis-keskuse operaator
JPCPp24
11:00 e-test
formsis
F243
Jõhvi
F201
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Turismi-korraldaja
NKTKEs24
9:00 e-test
ja vestlus
M317
Narva
M322
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e- test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Laotöötaja
SPLTp24
9:00 e-test 1-44
Sillamäe
1-45
Sillamäe

Vestlus 20 punkti ehk 66 %,

e-test 10 punkti ehk 34%.

Lävend 40%

Keevitaja (poolautomaat-keevitaja)
NPKVp24
9:00 e-test
formsis
N409
Narva 
N309
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%
Tootmis-automaatik
JKTAt24
15:00 e-test E-218
Jõhvi
E205
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%
Turva-süsteemide tehnik
JKTTt24
12:00 e-test Jõhvi
E-218
E206
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%