Õppetöö

Õpiränne


Kandideerimine välispraktikale 2020/2021 õppeaastal

Kandideerimiseks välispraktikale õppija esitab järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 2);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- alaealise õpilase vanema/eestkostja nõusolek (Lisa 3);
- grupijuhendaja poolt koostatud iseloomustus (õppeedukus sh edukus erialal, õppetöös osalemine, praktika sooritamine, käitumine).

Välispraktikale kandideeriv õpilane esitab määratud tähtajaks dokumendid õppesekretärile.

Lisa 1. Voodiagramm
Lisa 2. Välispraktikale kandideerimise avaldus
Lisa 3. Vanema/eeskostja nõusolek (alaealise õpilase puhul)
Lisa 4. 2-poolne leping kooli ja õpilase vahel
Lisa 5. 3-poolne ingliskeelne projektileping kooli, õpilase ja
vastuvõtva asutuse vahel

Lisa 6. Välispraktika kokkuvõttev tagasiside ja hinnang
(täidab ettevõttepoolne praktikajuhendaja)

Lisainfo:

Olga Sjukkalova
Arendusosakonna projektijuht
Mob: +372 5696 4465
E-mail: olga.sjukkalova@ivkhk.ee

 

 

Kandideerimine välispraktikale 2020/2021 õppeaastal

Kandideerimiseks välispraktikale õppija esitab järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 2);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- alaealise õpilase vanema/eestkostja nõusolek (Lisa 3);
- grupijuhendaja poolt koostatud iseloomustus (õppeedukus sh edukus erialal, õppetöös osalemine, praktika sooritamine, käitumine).

Välispraktikale kandideeriv õpilane esitab määratud tähtajaks dokumendid õppesekretärile.


Lisa 1. Voodiagramm
Lisa 2. Välispraktikale kandideerimise avaldus
Lisa 3. Vanema/eeskostja nõusolek (alaealise õpilase puhul)
Lisa 4. 2-poolne leping kooli ja õpilase vahel
Lisa 5. 3-poolne ingliskeelne projektileping kooli, õpilase ja
vastuvõtva asutuse vahel

Lisa 6. Välispraktika kokkuvõttev tagasiside ja hinnang
(täidab ettevõttepoolne praktikajuhendaja)

Lisainfo:

Olga Sjukkalova
Arendusosakonna projektijuht
Mob: +372 5696 4465
E-mail: olga.sjukkalova@ivkhk.ee