Õppetöö

Õpiränne

Kandideerimiseks välispraktikale õppija esitab järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 1);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- vanema/eestkostja nõusolek (alaealise õpilase puhul);
- grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
- kutseõpetaja poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal). 

Lisa 1: Avaldus välispraktikale kandideerimiseks

Lisainfo:

Helju Virunurm
Arendusosakonna peaspetsialist
+372 5166 013
helju.virunurm [at] ivkhk.ee