Mäetöölise kutsed

Mäetöölise kutsed


 Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Ander Sile

Kontakttelefon: +372 5220 807

E-maili aadress: ander.sile@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam Eksami toimumise aeg Koht
Mäetööline, tase 4 Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist. IVKHK Jõhvi õppekoht kab.

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline, tase 4 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 4 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

 

Mäetööline, tase 5 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 5 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4

<-tagasi

 Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele:

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Ander Sile

Kontakttelefon: +372 5220 807

E-maili aadress: ander.sile@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam Eksami toimumise aeg Koht
Mäetööline, tase 4 Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist. IVKHK Jõhvi õppekoht kab.

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse Mäetööline 4.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastava kutsealase koolituse (kutsekeskhariduse õppekava) läbimine sh ettevõttepraktika või kutsealal töötamine (koos väljaõppega).

Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Mäetööline, tase 4 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 4 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud). 

 

Mäetööline, tase 5 töömaailma taotlejale 

• avaldus; 

• haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud). 

Mäetööline, tase 5 koolilõpetajale 

• avaldus; 

• kutseõppeasutuse kinnitus õppekava täis mahus läbimise kohta; 

• erialast töökogemust tõendav dokument; 

• tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu (tööandja poolt allkirjastatud).

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Mäetöölise kutsete kutse andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Mäetööline tase 4

<-tagasi

Kutsestandart                                    Kehtib kuni               Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Mäetööline, tase 4
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025
Mäetööline, tase 5
 
31.10.2023 01.11.2018 23.11.2025