Koolitused töötajale ja tööandjale

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe siit:


Kursuste õppekavade sisu ja mahtu ning koolituste algust on võimalik muuta vastavalt tellijate soovidele ja võimalustele. 

* õpperühmas õppijate arv oleneb kursusest

ARVUTI

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
MS Excel baaskoolitus, 24 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

13.11.2023 1440€
(grupihind)
MS Excel koolitus edasijõudnutele, 30 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

09.11.2023 1800€
(grupihind)


TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Keevisõmbluste ja -liidete kvaliteedikontroll, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

24.10.2023 800€ 
(grupihind)
Tellingute kasutamise tööohutuse nõuded, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

25.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Kõrgustööd ja korvtõstuki käitaja koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Troppija ja üle 5t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhataja (teoreetiline kursus), 16 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 240€
grupikoolitus ettetellimisel
Troppija ja kuni 5t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhataja (teoreetiline kursus), 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel


TRANSPORT

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Ekskavaatorijuhtide täiendkoolitus, 60 tundi

Jõhvi

14.11.2023 1800€
grupikoolitus ettetellimisel
Tõstukijuhi koolitus, 8 tundi (teoreetiline kursus) Jõhvi Narva Sillamäe 19.10.2023 800€ 
(grupihind)

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Esmaabiandja väljaõppe koolitus, 16 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

20.11.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Esmaabiandja täiendõppe koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

16.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus, 24 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

22.11.2023 180€
grupikoolitus ettetellimisel
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

27.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel
Toiduhügieeni koolitus, 6 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

24.11.2023 45€
grupikoolitus ettetellimisel
Tuletöö tegemise koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

23.11.2023 80€
grupikoolitus ettetellimisel
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

28.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel

Info ja kursustele registreerimine:

Jõhvi, Sillamäe:
Oxana Bronnikova
+372 5205 540
oxana.bronnikova@ivkhk.ee
Olesja Liventseva
+372 5693 6198
olesja.liventseva@ivkhk.ee

Narva, Sillamäe:
Olga Grigorjeva
+372 5261 318
olga.grigorjeva@ivkhk.ee

Kursuste õppekavade sisu ja mahtu ning koolituste algust on võimalik muuta vastavalt tellijate soovidele ja võimalustele. 

* õpperühmas õppijate arv oleneb kursusest

ARVUTI


TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Keevisõmbluste ja -liidete kvaliteedikontroll, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

24.10.2023 800€ 
(grupihind)
Tellingute kasutamise tööohutuse nõuded, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

25.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Kõrgustööd ja korvtõstuki käitaja koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Troppija ja üle 5t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhataja (teoreetiline kursus), 16 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 240€
grupikoolitus ettetellimisel
Troppija ja kuni 5t tõstemasinate ja -mehhanismide maast juhataja (teoreetiline kursus), 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

18.10.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel


TRANSPORT

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Ekskavaatorijuhtide täiendkoolitus, 60 tundi

Jõhvi

14.11.2023 1800€
grupikoolitus ettetellimisel
Tõstukijuhi koolitus, 8 tundi (teoreetiline kursus) Jõhvi Narva Sillamäe 19.10.2023 800€ 
(grupihind)

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
Esmaabiandja väljaõppe koolitus, 16 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

20.11.2023 120€
grupikoolitus ettetellimisel
Esmaabiandja täiendõppe koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

16.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus, 24 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

22.11.2023 180€
grupikoolitus ettetellimisel
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

27.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel
Toiduhügieeni koolitus, 6 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

24.11.2023 45€
grupikoolitus ettetellimisel
Tuletöö tegemise koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

23.11.2023 80€
grupikoolitus ettetellimisel
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus, 8 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

28.11.2023 60€
grupikoolitus ettetellimisel

Info ja kursustele registreerimine:

Jõhvi, Sillamäe:
Oxana Bronnikova
+372 5205 540
oxana.bronnikova@ivkhk.ee
Olesja Liventseva
+372 5693 6198
olesja.liventseva@ivkhk.ee

Narva, Sillamäe:
Olga Grigorjeva
+372 5261 318
olga.grigorjeva@ivkhk.ee

Koolituse nimetus Koolituse koht Koolituse toimumise
aeg
Hind
MS Excel baaskoolitus, 24 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

13.11.2023 1440€
(grupihind)
MS Excel koolitus edasijõudnutele, 30 tundi

Jõhvi Narva Sillamäe

09.11.2023 1800€
(grupihind)