Keemiaprotsesside operaatori kutsed

Keemiaprotsesside operaatori kutsed


Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutsestandart Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside operaator, tase 5 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Ander Sile

Kontakttelefon: +372 5220 807

E-maili aadress: ander.sile@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam Eksami toimumise aeg Koht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist. IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3. tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Keemiaprotsesside operaator tase 4

<-tagasi

Standardiga tutvumiseks kliki selle nimele.

Kutse andmine toimub:

Aadress: Kutse 13, Jõhvi 41533

Kontaktisik: Ander Sile

Kontakttelefon: +372 5220 807

E-maili aadress: ander.sile@ivkhk.ee 

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseeksamite toimumise ajad ja kohad:

Kutseeksam Eksami toimumise aeg Koht
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 Täpne teave avaldatakse 60 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist. IVKHK Jõhvi õppekoht

Taotlusdokumendid esitada 30 päeva enne väljakuulutatud kutseeksamit.

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 4 taotlemise eeltingimused:

 • kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis 
 • või koolituskursuse/töökohapõhise õppe läbimine ja erialane töökogemus.

Kutse keemiaprotsessi operaator, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • keskharidus, 
 • erialane töökogemus, 
 • 5. taseme erialase jätkuõppe läbimine kutseõppeasutuses. Õppima asumine eeldab 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutset või standardile vastavate kompetentside olemasolu 

või

 • keskharidus,
 • erialane töökogemus, 
 • 4. taseme keemiaprotsesside operaatori kutse või 4. taseme kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu, 
 • 5. taseme kutsestandardile vastava täiendkoolituse läbimine. 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. praktika sooritamise päevik (juhendaja poolt allkirjastatud).

Kutse  keemiaprotsesside operaator, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
 2. täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kui on olemas,
 3. tööalase tegevuse kirjeldus (juhendaja poolt allkirjastatud). 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus (üldine vorm)

Kutseeksami tasu

Dokumendid:

1. Keemiaprotsesside operaatori kutsete andmise kord

2. Kutseeksamikord ja hindamisjuhend. Keemiaprotsesside operaator tase 4

<-tagasi

Kutsestandart Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023
Keemiaprotsesside operaator, tase 5 31.10.2023 01.11.2018 31.10.2023