Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Koolielu

Kodukord

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega e-posti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, kooli üldkasutatavates ruumides, kooli territooriumil ja praktikakohas.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ettenähtud reegleid.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.
 • Õpilane osaleb ise õppetöös ja koostab ise õpiväljundite hindamiseks vajalikud tööd. Lubatud ei ole akadeemiline petturlus ega plagieerimine, sh on keelatud: õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine, õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine, teise õpilase eest hindamisel osalemine, teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta, iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud.
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Lubatud ei ole õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestise tegemine ning nende avaldamine ilma nende kaasõpilaste või õpetajate eelneva nõusolekuta. 
 • Kooli territooriumil ja praktikakohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt; teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada kooli poolt õpilaste ja külaliste  kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas alkoholi ega narkootilises joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud varalise kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kokkuleppele kooliga.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.

Õpilaste transpordi graafik

ALATES 28.08.2023

 

Päevane sõidugraafik

Narva – Sillamäe – Narva

Väljumine

Narva – Sillamäe

Sillamäe  – Narva

Sillamäe  – Narva

Narva-Sillamäe

Esmaspäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Teisipäev

7:20

7:55

15:3015:30

Kolmapäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Neljapäev

7:20

7:55

15:30

15:30

Reede 

7:20

7:55

12:10

15:30

Bussipeatused:

Kohtla-Järve – Sillamäe – Kohtla-Järve

Väljumine

Kohtla-Järve – Iidla – Jõhvi – Sillamäe

Sillamäe – Jõhvi – Iidla – Kohtla-Järve

Sillamäe – Jõhvi – Iidla – Kohtla-Järve

Esmaspäev

7:15

15:30

15:55

Teisipäev

7:15

15:3015:55

Kolmapäev

7:15

15:30

15:55

Neljapäev

7:15

15:30

15:55

Reede 

7:15

12:10

15:55

Bussipeatused:

Õhtune sõidugraafik

Narva – Sillamäe – Narva

Väljumine

Narva – Sillamäe   

Sillamäe – Narva

Esmaspäev

16:30

20:20

Teisipäev

16:30

20:20

Kolmapäev

16:30

20:20

Neljapäev

16:30

20:20

Reede

16:30

20:20

Bussipeatused

 • 16:30 Narva, Kreenholmi 45 – Raudteejaam – Puškini tn – Tallinna maanteel kõik peatused – Sillamäe, Tallinna mnt 13
 • 20:20 Sillamäe, Tallinna mnt 13 – Narva, Tallinna maanteel kõik peatused – Puškini tänaval kõik peatused – Raudteejaam – Kreenholmi 45

Jõhvi – Sillamäe – Jõhvi

Väljumine

 Sillamäe – Jõhvi

 Jõhvi – Sillamäe

Esmaspäev

20:20

20:20

Teisipäev

20:20

20:20

Kolmapäev

20:20

20:20

Neljapäev

20:20

20:20

Reede

20:20

20:20

Bussipeatused:

 • 20:20 Jõhvi, Kutse 13 – Sillamäe, Tallinna mnt 13
 • 20:35 Sillamäe, Tallinna mnt 13 – Jõhvi, Kutse 13

Vajadusel bussipeatuste täpsustamine teenuse osutajaga:

Kohtla-Järve – Sillamäe marsruudil telefonil +372 5349 1365

Narva – Sillamäe marsruudil telefonil +372 5648 1467

Õpilaskodu

Õpilaskodu sisekorraeeskiri

Majutuskoha hinnad:

 Jõhvi õpilaskodu:

1. Üks koht 2-kohalises toas (kahe toa peale köök, WC ja dušš) 55 eurot kuus.

2. Üks koht 2-kohalises toas (nelja toa peale köök, WC ja dušš) 45 eurot kuus.

3. Üks koht 2-3 kohalises toas (kahe toa peale WC, dušš, köök) 55 eurot kuus.

4. Üksinda 2-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 85 eurot kuus (kahe toa peale köök, WC ja dušš) või 70 eurot kuus (nelja toa peale köök, WC ja dušš).

5. Tagatisraha õpilastele on võrdne ühe kuu toa maksumusega vastavalt antud ruumi hinnakirjale.

6. Pesumasina kasutamise tasu on 2 euro üks (1) pesukord. 

 Sillamäe õpilaskodu:

1. Üks koht 2- või 3-kohalises toas (WC ja dušš kahe toa peale, köök korrusel) 45 eurot kuus.

2. Üksinda 3-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 75 eurot kuus või üksinda 2-kohalise toa kasutamine (vabade kohtade olemasolul) 70 eurot kuus.

3. Tagatisraha õpilastele on võrdne ühe kuu toa maksumusega vastavalt antud ruumi hinnakirjale.

4. Pesumasina kasutamise tasu on 2 euro üks (1) pesukord.

Täielik hinnakiri

 

Kontaktid:

Anu Juusu
Jõhvi majutusjuht
+372 5299 126
anu.juusu@ivkhk.ee

Andrey Paramonov 
Sillamäe majutusjuht
+372 520 1860
andrey.paramonov@ivkhk.ee

 • Sillamäe õpilaskodu tel: +372 397 3368
 • Sillamäe õpilaskodu korrapidaja tel: +372 520 1860

Õppejuuksurisalong La Beaute

Olete oodatud õppesalongi La Beaute, kus osutame alljärgnevaid iluteenuseid:

 • lõikame ja värvime juukseid;
 • teeme keemilist lokki;
 • soenguid ja kuumakäärilõikust;
 • värvime kulme ja ripsmeid.

Õppejuuksurisalongi hinnakiri 

Hea tulemus garanteeritud!

Kõiki teenuseid osutavad õpilased kogenud õpetaja juhendamisel.

Saongis on kasutusel Wella sarja professionaalsed tooted.

La Beaute on avatud tööpäeviti kell 8.30 – 15.00 aadressil Kutse 13, JõhviSissepääs Pae tänava poolt.

Lisainfo:
tel: 5831 4039
e-post: juuksur@ivkhk.ee

 

Meditsiiniõde

Kontaktandmed:

Jõhvi, Kutse 13
kabinet: B-110
telefoni number: +372 5831 4023
vastuvõtuajad: E-R kell 08:00 – 16:00

Sillamäe, Tallinna mnt. 13
kabinet: 1-22
telefoni number: +372 5628 1730
vastuvõtuajad: E-N kell 12:00 – 16:00, R kell 08:00 – 12:00

Narva, Kreenholmi  45
kabinet: N-103
telefoni number: +372 3569 367
vastuvõtuajad: E.K.R. kell 12:00 – 16:00, T. N. kell 08:00 – 16:00

Tugikeskus

 

“Miski pole rohkem väärt kui tänane päev“ Johann Wolfgand Von Goethe (1749-1832).

Tugikeskus –  on  sõbralik  «pere», kus õpilane saab alati abi ja toetust kutsehariduse omandamisel.

Kõik raskused on ületatavad ja probleemid lahendatavad!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugirühma tegevuse kord
  
Lisa 1: HEV õpilase nõustamisskeem
  Lisa 2: Õpilase jälgimiskaart õpetaja poolt

Sotsiaalpedagoog loob õpilastele isiklikuks arenguks heaolu tingimused, mis aitavad edukalt kohaneda uues koolis. Viib õpilaste seas läbi kasvatuslikke ja arendavaid vestlusi ning võtab  kasutusele ennetavaid õppeabinõusid, mis hoiavad ära õigusrikkumisi ja omavahelisi konflikte. Konsulteerib eritoetuste küsimustes ja parendab õpilaste sotsiaalset ning akadeemilist toimetulekut.  

Viktoria Genina

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5305 1558
viktoria.genina@ivkhk.ee
E.,T.,N. 8:00 -16:30
K. 08:00 – 19:00
R. 08:00 – 14:00
Teisel ajal kokkuleppel

 

Mihhail Fomin

sotsiaalpedagoog (Narva)
+372 5693 6488
mihhail.fomin@ivkhk.ee
E.,T.,K. – 08:00-17:00
N. – 09:30 – 18:00
R. – 08:00 – 15:00

Artemida Toming

sotsiaalpedagoog (Jõhvi)
+372 5368 2555
artemida.toming@ivkhk.ee
E.-R. 09:00 -16:00
K. 08:00 – 19:00
R. 08:00 – 14:00

 

Valentina Leštšuk

tugiisik (Sillamäe,Narva)
+372 5681 8826
valentina.lestsuk@ivkhk.ee
E. 08:00 – 13:00 Sillamäe
T.  08:00 – 17:00 Narva      
K. 08:00 – 20:00 Narva       
N. 08:00 – 15:30 Sillamäe
     16:00 – 17:00 Narva 
R.  08:00 – 15:00 Narva
Teisel ajal kokkuleppel

Olga Guskova

Spetsialist
+372 5303 5146
Olga.Guskova@ivkhk.ee

Lisainformatsioon: 

põhi-ja eritoetuste komisjoni tegevus,
sõidukulu hüvitise aruannete kontroll,
koolilõunaõiguslike õpilaste andmete
väljaselgitamine

 

Pille Raudam

sotsiaalpedagoog (Narva) kab.L134
+372 5331 1926
Pille.Raudam@ivkhk.ee

E: 10:00-20:00
(lapsevanemate vastuvõtt kl 18-20)
T: 09:00-17:00
K: 09:00-19:00 Sillamäel
N: 09:00-17:00
Teisel ajal kokkuleppel

Psühholoogi töö seisneb õpilase vaimse heaolu toetamises õppimise ajal. Psühholoog hoolib õpilase emotsionaalsest seisundist, aitab üle raskustest kohanemisel ja suhtlemisoskuste omandamisel. Psühholoog viib läbi lepitus-ja vahendustegevusi õpilase-õpetaja, õpilane-õpilane konfliktide puhul, nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades valikute ning otsuste tegemisel.
  

Kasulikud lingid:

 
 

Toetused

 

 

Õppetoetuste komisjon

Kinnitatud 2023/2024 õa õppetoetuste komisjon:

1. Olga Guskova – tugikeskuse spetsialist, komisjoni juht; 
2. Ander Sile – osakonnajuht (tehnika/tehnoloogia);
3. Ene Valgemäe – osakonnajuht (teenindus);
4. Kristjan Kaskman – osakonnajuht (majandus/IT);
5. Valentina Gorohh – õppekorralduse peaspetsialist;
6. Viktoria Genina – sotsiaalpedagoog;
7. Mihhail Fomin – sotsiaalpedagoog;
8. Silvia Tammest – õppesekretär;
9. Maris Heimo – finantsjuht (asendavad Valentina Vassiljeva – finantsist või Ija Kolberg – finantsist);
10.  Jelena Kutšmuk – grupijuhendaja;
11.  Juri Žukov – grupijuhendaja;
12.  Jefim Šabarov- grupijuhendaja.

Raamatukogu

Lahtiolekuajad ja asukohad:

Narvas – M219:

esmaspäev, kolmapäev: kell 09:00 – 17:30
teisipäev, neljäpäev, reede: kell 09:00 – 17:00
lõuna: kell 12:00 – 12:30

Jõhvis, F-korpuse teisel korrusel asub avatud lugemissaal. Lugemissaalis on kohapeal kasutamiseks või koju laenutamiseks: entsüklopeediad, sõnaraamatud, käsiraamatud, väike kogu ilukirjandust, perioodika.

Lugemissaalis on kasutamiseks 2 arvutit ja printer-koopiamasin printimiseks, paljundamiseks (mälupulk/e-mail).

Raamatukoguhoidja on kohal:

teisipäev, neljapäev, reede: kell 08:30 – 16:30
kolmapäev: kell 09:30 – 18:00
lõuna: kell 12:00 – 12:30
esmaspäeval Jõhvi õppekohas raamatukoguhoidjat pole.

Kontaktid:

Jelena Fjodorova
raamatukoguhoidja
+372 3569 345
jelena.fjodorova@ivkhk.ee

Liidia Nekrjatš
raamatukoguhoidja
+372 5831 4034
liidia.nekrjats@ivkhk.ee

 
 

Õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument.

2. Õpilaspilet on magnetribaga plastikkaart.

3. Statsionaarses õppevormis õppivatele keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest õpilaspilet on lisafunktsiooniga õpilase toitlustuskaart.

4. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ §-s 4 kehtestatud tingimustel.

5. Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

5.1 Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta, välja arvatud p.8.1 a) sätestatud juhul, mil    õpilane hüvitab koolile õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud.

5.2 Õpilaspilet väljastatakse õpilasele õppeajaks. 

5.3 Õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks.

5.4 Grupijuhendaja tutvustab oma õppegrupi õpilastele kehtivat korda ja annab igale õpilasele õpilaspileti. Õpilased kinnitavad allkirjaga õpilaspileti kättesaamist (Lisa 2).

5.5. Õpilaspileti edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

6. Õpilaspileti vormistamine ja õpilaspiletile kantavad andmed

6.1 Õpilaspileti esiküljele, selle ülaossa on trükitud trükitähtedega sõna  „ÕPILASPILET“.

6.2 Õpilaspileti esiküljele kantakse:  kooli nimi, õpilase ees- ja perekonnanimi, õpilase isikukood, eriala ja õppegrupp, õpilaspileti number.

6.3 Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

6.4 Õpilaspileti number on koolis kordumatu.

6.5 Õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

7. Õpilaspileti kehtivus

7.1 Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega kleebisel õpilaspileti tagaküljele igal õppeaastal.

7.2 Kehtivusaja pikendamiseks kogub grupijuhendaja õppeaasta esimesel nädalal õpilaspiletid ja edastab neid IT spetsialistile.

7.3 Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti kooli õppesekretärile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti säilitustähtaja möödumisel.

8. Õpilaspileti korduv väljaandmine

8.1 Õpilasel on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus (Lisa 1) uue õpilaspileti saamiseks, kui:

a) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud (2 eurot);

b) õpilase nimi või isikukood on muutunud (tasuta);

c) õppeaeg on pikendatud seoses akadeemilise puhkusega (tasuta).

 

Huvitegevused

Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

 

Huviringid

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Teatristuudio

IVKHK õpilased

T.K.N  kell 15.30 – 17.00

Narva  õppekoht,
L-231

Anna Tereštšenko

Poksiring

IVKHK õpilased

E.K.R. kell 17.00-18.15

Jõhvi õppekoht,
C-010 või spordisaal

Vjatšeslav Zaretšnev

SpordiringIVKHK õpilasedE.T.K. kell 15.30-17.30Jõhvi Õppekoht, spordisaalUrmas Treier

Lisainfo:

Katrin Puusepp
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Huvijuht, Narva õppekoht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

 

Õpilasesindus

Kui sa oled aktiivne, teotahteline, julge ja koostöövalmis inimene ning Sul on lennukaid ning ägedaid ideid, siis tule astu IVKHK õpilasesindusse!

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik ühendus. Siia kuuluvad noored, kelle jaoks on oluline, et koolielu oleks põnev, arendav ja ühendav. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel IVKHK õpilastel.

ÕE eesmärgiks on anda meie õpilastele hääl koolieluga seoses ning võimalust teha koostööd kolme maja vahel, et luua vajalik keskkond, kus teame ja tunneme, et oleme üks suur kokkuhoidev koolipere.

Meie ÕEga:

• esindame õpilaste huve;
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja proovime koostöös juhtkonnaga neid lahendada;
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel;
• aitame ja organiseerime üritusi;
• esindame väärikalt meie kooli koolivälistel üritustel.

Meie ülesandeks on ka innustada vabatahtliku loometegevust ja omaalgatusi. Soovime kaasa aidata õpilaste vaba aja sisutamisele ning tõsta meie koolikaaslaste õpimotivatsiooni. Tahame olla heaks eeskujuks ning anda teistele edasi häid emotsioone. 

Me võimaldame õpilasesinduses osalemisega eneseteostust, praktilist teostust, organeerimiskogemust, vastutust, tunnustust ning head seltskonda.

Õpilasesinduse juhatus 2023/24. õa

Õpilaste esindaja nõukogus – Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Jõhvi õpilasesinduse president – Sofiia Vdovenko (sofiia.vdovenko@ivkhk.ee)

Narva õpilasesinduse president – Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Sekretär – Uljana Kuzmina (Uljana.Kuzmina@ivkhk.ee)

Meie põhikirjaga saad tutvuda :

Kui sa soovid IVKHK õpilasesindusega ühineda, siis võta ühendust oma õppekoha huvijuhiga.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
Jõhvi huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereshchenko
Narva huvijuht
+372 5237 936
anna.terestsenko@ivkhk.ee

 

Kodukord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega e-posti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, kooli üldkasutatavates ruumides, kooli territooriumil ja praktikakohas.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ettenähtud reegleid.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.
 • Õpilane osaleb ise õppetöös ja koostab ise õpiväljundite hindamiseks vajalikud tööd. Lubatud ei ole akadeemiline petturlus ega plagieerimine, sh on keelatud: õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine, õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine, teise õpilase eest hindamisel osalemine, teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta, iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud.
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Lubatud ei ole õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestise tegemine ning nende avaldamine ilma nende kaasõpilaste või õpetajate eelneva nõusolekuta. 
 • Kooli territooriumil ja praktikakohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt; teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada kooli poolt õpilaste ja külaliste  kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas alkoholi ega narkootilises joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud varalise kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kokkuleppele kooliga.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.