Privaatsuspoliitika

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner!


Vastutav andmetöötleja

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi IVKHK) on Teie andmete vastutav töötleja.

IVKHK kontaktid leiate: https://kutsehariduskeskus.ee/et/contact

IVKHK andmekaitseametnik(ud) on isik(ud), kes jälgib(vad) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda andmekaitse@ivkhk.ee meiliaadressi vahendusel.

Andmete avalikustamine ja/ või edastamine

IVKHK teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. 

Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused , IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt IVKHK juhistele.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes IVKHK meili andmekaitse@ivkhk.ee teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

1.      paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;

2.      paluda enda isikuandmete parandamist;

3.      paluda enda isikuandmete kustutamist;

4.      võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab IVKHK ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete IVKHK sõlminud. 

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda IVKHK andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole.

Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.

Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav allpool

An overview of the National Data Protection Authorities

Vastutav andmetöötleja

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi IVKHK) on Teie andmete vastutav töötleja.

IVKHK kontaktid leiate: https://kutsehariduskeskus.ee/et/contact

IVKHK andmekaitseametnik(ud) on isik(ud), kes jälgib(vad) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda andmekaitse@ivkhk.ee meiliaadressi vahendusel.

Andmete avalikustamine ja/ või edastamine

IVKHK teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. 

Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused , IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;


2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt IVKHK juhistele.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes IVKHK meili andmekaitse@ivkhk.ee teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

1.      paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;

2.      paluda enda isikuandmete parandamist;

3.      paluda enda isikuandmete kustutamist;

4.      võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab IVKHK ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete IVKHK sõlminud. 

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda IVKHK andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole.

Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.

Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav allpool

An overview of the National Data Protection Authorities