Новости

VETworking@NETworking 11. декабря ivkhk_editor

Detsembri alguses alustasid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse IT-õpetajad tööd rahvusvahelise töörühma koosseisus uue paljutõotava projekti “VETworking @ NETworking” kallal.


4. – 6. detsembril 2019.a Riias peetud kohtumisel tõstatati küsimus uue ühise koolitusprogrammi "Arvutivõrguspetsialist" väljatöötamise vajaduse kohta inglise keeles. See on programm, mille tase oleks kohaldatav kõigis Baltiriikide kutsekoolide töös.

Projekti algatajad ja koordinaatorid olid Kauanase IT-kool („Kaunas IT School“). Leedu kolleegid tutvustasid oma visiooni 18 kuuks kavandatud projektist. Võõrustajaks sel korral oli Riia Riiklik Tehnikakool (“Riga State Technical School“). Kõik koolide esindajad tutvustasid oma haridusasutust ja piirkonda. Meie õpetajad Aleksander Pulver ja Maksim Ivanen tutvustasid teistele Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse laialdasi võimalusi.

Viimasel tööpäeval viisid Riia Riikliku Tehnikakooli esindajad läbi põneva ekskursiooni oma ruumides. Külalised tutvusid Riia partnerite arvukate koolitusklasside, laborite ja praktikabaasiga.

Järgmine kohtumine on planeeritud 2020.a juunikuusse, toimub Eestis, Ida-Virumaa Kutsehariduskuses. Selleks ajaks on vaja veel palju tööd ära teha antud projekti raames.

Seega võime loota, et paari aasta pärast rakendatakse uus haridusstandard, mis saab olema Baltimaade kutsehariduses õpetajate töö aluseks.

 

Tekst ja fotod: Aleksander Pulver ja Maksim Ivanen

 

4. – 6. detsembril 2019.a Riias peetud kohtumisel tõstatati küsimus uue ühise koolitusprogrammi "Arvutivõrguspetsialist" väljatöötamise vajaduse kohta inglise keeles. See on programm, mille tase oleks kohaldatav kõigis Baltiriikide kutsekoolide töös.

Projekti algatajad ja koordinaatorid olid Kauanase IT-kool („Kaunas IT School“). Leedu kolleegid tutvustasid oma visiooni 18 kuuks kavandatud projektist. Võõrustajaks sel korral oli Riia Riiklik Tehnikakool (“Riga State Technical School“). Kõik koolide esindajad tutvustasid oma haridusasutust ja piirkonda. Meie õpetajad Aleksander Pulver ja Maksim Ivanen tutvustasid teistele Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse laialdasi võimalusi.

Viimasel tööpäeval viisid Riia Riikliku Tehnikakooli esindajad läbi põneva ekskursiooni oma ruumides. Külalised tutvusid Riia partnerite arvukate koolitusklasside, laborite ja praktikabaasiga.


Järgmine kohtumine on planeeritud 2020.a juunikuusse, toimub Eestis, Ida-Virumaa Kutsehariduskuses. Selleks ajaks on vaja veel palju tööd ära teha antud projekti raames.

Seega võime loota, et paari aasta pärast rakendatakse uus haridusstandard, mis saab olema Baltimaade kutsehariduses õpetajate töö aluseks.

 

Tekst ja fotod: Aleksander Pulver ja Maksim Ivanen