Новости

Lõppes kaks aastat kestnud projekt “Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” 14. октября ivkhk_editor


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus võttis osa projektist “Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel". Projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekt kestis aastatel 2017-2019. Planeeritud tegevuste hulka kuulusid: ettevõtete praktikjuhendajate koolitamine; õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; õppeasutuse praktikavõrgustiku laiendamine; praktikute kaasamine õppetöösse ning õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projekti tulemused:

  • 167 koolitatud praktikajuhendajat;
  • korraldatud mitmeid infoseminare, kus võtsid osa erinevate valdkondade ettevõtted;
  • praktikavõrgustiku mitmekesisus;
  • 20 praktiku kaasamine õppetöösse;
  • 15 kutseõpetajat stažeerisid ja täiendasid oma teadmisi tööandjate juures.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Lisainfo:  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/praktika/ 

 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus võttis osa projektist “Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel". Projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekt kestis aastatel 2017-2019. Planeeritud tegevuste hulka kuulusid: ettevõtete praktikjuhendajate koolitamine; õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; õppeasutuse praktikavõrgustiku laiendamine; praktikute kaasamine õppetöösse ning õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projekti tulemused:

  • 167 koolitatud praktikajuhendajat;
  • korraldatud mitmeid infoseminare, kus võtsid osa erinevate valdkondade ettevõtted;
  • praktikavõrgustiku mitmekesisus;
  • 20 praktiku kaasamine õppetöösse;
  • 15 kutseõpetajat stažeerisid ja täiendasid oma teadmisi tööandjate juures.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Lisainfo:  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/praktika/ 

 

 

Sergei Jegorovtsev