Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjoni koosseis

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2018/2019 õa vastuvõtukomisjon


1.1. Komisjoni esimees - Riina Veidenbaum, õppedirektor.

1.2. Komisjoni sekretärid:
1.2.1. Olga Guskova, õppekorralduse spetsialist (juhtiv);
1.2.2. Jelena Koloskova, õppesekretär;
1.2.3. Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist.

1.3. Komisjoni liikmed:
1.3.1. Ander Sile, erialajuht;
1.3.2. Artemida Toming, psühholoog;
1.3.3. Andrei Izmalkov, huvijuht;
1.3.4. Ene Valgemäe, erialajuht;
1.3.5. Galina Trofimova, erialajuht;
1.3.6. Irina Erstling, praktikajuhendaja;
1.3.7. Jelena Kruglova, erialajuht;
1.3.8. Ljudmila Guseva, õpetaja;
1.3.9. Ljudmila Milovidova, grupijuhendaja;
1.3.10. Kristeli Peri, sotsiaalpedagoog;
1.3.11. Mihhail Fomin, sotsiaalpedagoog;
1.3.12. Natalja Dehant, karjäärinõustaja;
1.3.13. Natalja Jakovleva, haridustehnoloog;
1.3.14. Natalja Neiman, õppekorralduse spetsialist;
1.3.15. Natalja Redean, erialajuht;
1.3.16. Natella Mihhalova, erialajuht;
1.3.17. Sergei Jegorovtsev, projektijuht;
1.3.18. Tatjana Burikova, erialajuht;
1.3.19. Valentina Gorohh, erialajuht;
1.3.20. Valentina Leštšuk, psühholoog;
1.3.21. Viktoria Genina, sotsiaalpedagoog.

2. Komisjon korraldab uute õpilaste vastuvõtu kooli õppekohtades vastavalt komisjoni töökorrale.

 

1.1. Komisjoni esimees - Riina Veidenbaum, õppedirektor.

1.2. Komisjoni sekretärid:
1.2.1. Olga Guskova, õppekorralduse spetsialist (juhtiv);
1.2.2. Jelena Koloskova, õppesekretär;
1.2.3. Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist.

1.3. Komisjoni liikmed:
1.3.1. Ander Sile, erialajuht;
1.3.2. Artemida Toming, psühholoog;
1.3.3. Andrei Izmalkov, huvijuht;
1.3.4. Ene Valgemäe, erialajuht;
1.3.5. Galina Trofimova, erialajuht;
1.3.6. Irina Erstling, praktikajuhendaja;
1.3.7. Jelena Kruglova, erialajuht;
1.3.8. Ljudmila Guseva, õpetaja;
1.3.9. Ljudmila Milovidova, grupijuhendaja;
1.3.10. Kristeli Peri, sotsiaalpedagoog;
1.3.11. Mihhail Fomin, sotsiaalpedagoog;
1.3.12. Natalja Dehant, karjäärinõustaja;
1.3.13. Natalja Jakovleva, haridustehnoloog;
1.3.14. Natalja Neiman, õppekorralduse spetsialist;
1.3.15. Natalja Redean, erialajuht;
1.3.16. Natella Mihhalova, erialajuht;
1.3.17. Sergei Jegorovtsev, projektijuht;
1.3.18. Tatjana Burikova, erialajuht;
1.3.19. Valentina Gorohh, erialajuht;
1.3.20. Valentina Leštšuk, psühholoog;
1.3.21. Viktoria Genina, sotsiaalpedagoog.

2. Komisjon korraldab uute õpilaste vastuvõtu kooli õppekohtades vastavalt komisjoni töökorrale.