Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjon

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õa vastuvõtukomisjon

1.1. Komisjoni esimees - Riina Veidenbaum, õppedirektor.

1.2. Komisjoni aseesimehed õppekohtades:
1.2.1. Eve Kottise, Jõhvi õppejuht;
1.2.2. Ljubov Samuhhina, Sillamäe õppejuht;
1.2.3. Tatjana Burikova, Narva õppejuht.

1.3. Komisjoni sekretärid õppekohtades:
1.3.1. Silvia Tammest, Jõhvi õppesekretär;
1.3.2. Jelena Koloskova, Sillamäe õppesekretär;
1.3.3. Natalja Dehant, Narva karjäärinõustaja.

1.4. Komisjoni liikmed õppekohtades:
Jõhvis:
1.4.1. Olga Guskova, Jõhvi õppekorraldusspetsialist;
1.4.2. Viktoria Genina, Jõhvi sotsiaaltöötaja;
1.4.3. Andres Klaasmägi, VKG AS, haldusjuht;
1.4.4 Ander Sile, tehnikaerialade juht;
1.4.5 Ene Valgemäe, teeninduserialade juht;
1.4.6 Galina Trofimova, tehnoloogiaerialade juht;
1.4.7 Marika Arman, majanduserialade juht;
1.4.8 Natella Mihhailova, IT erialade juht.
Sillamäel:
1.4.9. Sergei Jegorovtsev, projektijuht;
1.4.10. Natalja Redean, erialade juht;
1.4.11. Svetlana Mitsõk, juhtõpetaja;
1.4.12. Anatoly Polupan, Norwes-Metall AS, juhatuse liige.
Narvas:
1.4.13. Valentina Gorohh, teeninduserialade juht;
1.4.14. Jelena Kruglova, tehnikaerialade juht;
1.4.15. Valentina Leštšuk, kutseõpetaja;
1.4.16. Irina Erstling, grupijuhendaja;
1.4.17. Jelena Bulejeva, õpetaja;
1.4.18. Vladimir Izotov, OÜ Travel Balt INGER hotell, arendusjuht.

2. Komisjoni aseesimehed korraldavad uute õpilaste vastuvõtu kooli õppekohtades vastavalt komisjoni töökorrale.