Uudised

Uus kvaliteedimärk Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 19. aprill Olga Sjukkalova

Meil on rõõm teatada, et 8. aprillil tunnustas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur kvaliteedimärgiga e-kursust „Elektroonika alused“. Selle kursuse autor on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Nadežda Veiler.


Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset. Märk on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele. Kvaliteedimärgist saab lähemalt lugeda siin: https://ekka.edu.ee/e-kursuse-kvaliteedimark/

Sellel aastal osales e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise voorus oodatavalt palju taotlejaid. Enamiku kursustest esitasid hindamiseks Tallinna ja Tartu kõrgkoolide õpetajad, vaid vähesed esitatud kursustest olid kutseharidusasutustest. Seda väärtuslikum on Nadežda Veileri võit.

Komisjon hindas e-kursust „Elektroonika alused“ kõrgelt. Siin on vaid mõned kommentaarid:

  • kursus on hästi struktureeritud;
  • kursus sisaldab huvitavaid ja mitmekesiseid õppematerjale, mille maht vastab täielikult kursuse mahule;
  • tehnoloogiliselt on kursus väga heal tasemel: kõik lingid toimivad, tehnoloogilised vahendid vastavad õppijate tasemele ja võimalustele;
  • üldiselt on kursus kasutajasõbralikult struktureeritud: vajalikud õppematerjalid on kiiresti leitavad ja hästi eristatud omavahel.

Oleme uhked, et meie õpetajad käivad ajaga kaasas ja loovad kaasaegseid õppematerjale ning aitavad seeläbi kaasa meie õpilaste haridustaseme parandamisele.

Suur tänu Nadežda Veilerile väljakutse vastuvõtmise ja panuse eest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengusse!

Tunnistus

Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset. Märk on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele. Kvaliteedimärgist saab lähemalt lugeda siin: https://ekka.edu.ee/e-kursuse-kvaliteedimark/

Sellel aastal osales e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise voorus oodatavalt palju taotlejaid. Enamiku kursustest esitasid hindamiseks Tallinna ja Tartu kõrgkoolide õpetajad, vaid vähesed esitatud kursustest olid kutseharidusasutustest. Seda väärtuslikum on Nadežda Veileri võit.

Komisjon hindas e-kursust „Elektroonika alused“ kõrgelt. Siin on vaid mõned kommentaarid:

  • kursus on hästi struktureeritud;
  • kursus sisaldab huvitavaid ja mitmekesiseid õppematerjale, mille maht vastab täielikult kursuse mahule;
  • tehnoloogiliselt on kursus väga heal tasemel: kõik lingid toimivad, tehnoloogilised vahendid vastavad õppijate tasemele ja võimalustele;
  • üldiselt on kursus kasutajasõbralikult struktureeritud: vajalikud õppematerjalid on kiiresti leitavad ja hästi eristatud omavahel.

Oleme uhked, et meie õpetajad käivad ajaga kaasas ja loovad kaasaegseid õppematerjale ning aitavad seeläbi kaasa meie õpilaste haridustaseme parandamisele.

Suur tänu Nadežda Veilerile väljakutse vastuvõtmise ja panuse eest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengusse!

Tunnistus