Uudised

Toetav õpetamine läbi digimentorluse 01. veebruar Olga Sjukkalova

ESF meede „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (2014-2020.1.2.1)“ raames viib Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ellu projekti „Toetav õpetamine läbi digimentorluse“.


13.12.2021 – 30.06.2022

Projekti eesmärk on luua ja rakendada 2022. aasta detsembriks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses digimentorlust, mis tagab võimaluse suurendada digiõppes osalenud õpilaste arvu ja parandada õpetamise kvaliteeti.

Kogu haridustegevus viidi 2020. aasta kevadel COVID19 pandeemia tõttu üle distantsõppele. Distantsõpe toimus elektrooniliselt Teamsi, Moodle’i ja Siseveebi kaudu.Selgus, et peaaegu igas rühmas on õpilased, kes vajavad individuaalset lähenemist digioskuste arendamiseks. Probleemi lahendamiseks oli kirjutatud projekt „Toetav õpetamine läbi digimentorluseˮ.

Projekti tulemused

- Tulemuslik kommunikatsioon õpetajate, mentorite ja tugikeskuse spetsialistide vahel
- Iga digituge vajav õpilane on märgatud ja saab digimentorlust õigel ajal
- Suureneb arenenud digioskustega õpilaste arv
- Arenenud digioskustega õpetajad mitmekesistavad õppemeetodeid
- Paraneb õpetamise kvaliteet

Projekti „Toetav õpetamine läbi digimentorluseˮ kaudu omandavad õpetajad mentorite oskusi. Mentori oskustega õpetajad, kellel on ka tugevad digioskused, arendavad tuge vajavate õpetajate digioskusi; samal ajal jagavad nad mentorluskoolitusel omandatud teadmisi ja oskusi. Koostöös loovad õpetajad MS Teamsi, Moodle’i, Tahvli, Office 365 e-posti ja VÕTA kasutamisjuhendid. Seejärel ulatavad õpetajad abikäte digituge vajavatele õpilastele.

Projekti raames loovad väljaõpetatud mentorid, õpetajad ja tugikeskuse spetsialistid kommunikatsioonikultuuri, mille eesmärk on varakult märgata digituge vajavaid õpilasi, neid toetada ja nende digioskusi arendada.

Projektijuht: Olga Sjukkalova
+372 5696 4465
olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Projektikoordinaator: Natalja Jakovleva
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee

13.12.2021 – 30.06.2022

Projekti eesmärk on luua ja rakendada 2022. aasta detsembriks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses digimentorlust, mis tagab võimaluse suurendada digiõppes osalenud õpilaste arvu ja parandada õpetamise kvaliteeti.

Kogu haridustegevus viidi 2020. aasta kevadel COVID19 pandeemia tõttu üle distantsõppele. Distantsõpe toimus elektrooniliselt Teamsi, Moodle’i ja Siseveebi kaudu.Selgus, et peaaegu igas rühmas on õpilased, kes vajavad individuaalset lähenemist digioskuste arendamiseks. Probleemi lahendamiseks oli kirjutatud projekt „Toetav õpetamine läbi digimentorluseˮ.

Projekti tulemused


- Tulemuslik kommunikatsioon õpetajate, mentorite ja tugikeskuse spetsialistide vahel
- Iga digituge vajav õpilane on märgatud ja saab digimentorlust õigel ajal
- Suureneb arenenud digioskustega õpilaste arv
- Arenenud digioskustega õpetajad mitmekesistavad õppemeetodeid
- Paraneb õpetamise kvaliteet

Projekti „Toetav õpetamine läbi digimentorluseˮ kaudu omandavad õpetajad mentorite oskusi. Mentori oskustega õpetajad, kellel on ka tugevad digioskused, arendavad tuge vajavate õpetajate digioskusi; samal ajal jagavad nad mentorluskoolitusel omandatud teadmisi ja oskusi. Koostöös loovad õpetajad MS Teamsi, Moodle’i, Tahvli, Office 365 e-posti ja VÕTA kasutamisjuhendid. Seejärel ulatavad õpetajad abikäte digituge vajavatele õpilastele.

Projekti raames loovad väljaõpetatud mentorid, õpetajad ja tugikeskuse spetsialistid kommunikatsioonikultuuri, mille eesmärk on varakult märgata digituge vajavaid õpilasi, neid toetada ja nende digioskusi arendada.

Projektijuht: Olga Sjukkalova
+372 5696 4465
olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Projektikoordinaator: Natalja Jakovleva
+372 5681 8776
natalja.jakovleva@ivkhk.ee