Uudised

Suvine vastuvõtt IT Akadeemiasse 22. juuni Olga Sjukkalova

Avalduste vastuvõtt Ida-Virumaa Kutseõppekeskuse IT Akadeemias õppimiseks algas 2. mail. Sel aastal toimub õpe kahel erialal: IT süsteemide spetsialisti õpe Jõhvis (õpe põhikooli baasil neli aastat) ja tarkvaraarendaja eriala õpe Jõhvis ja Sillamäel (õpe toimub põhikooli baasil neli aastat).


IT Akadeemia – see on riigi, õppeasutuste ja IKT tööandjate vaheline koostööprogramm. Programmi eesmärgiks on valmistada ette kvalifitseeritud IKT spetsialiste nende suunamiseks IT kolledžitesse ja ülikoolidesse, IKT ala üldine arendamine ja majanduslikule kasvule kaasa aitamine nii regioonides kui kogu Eestis.
 
Tööhõive seisukohalt on traditsiooniline IKT ala üks perspektiivsemaid, kuna paljude aastate jooksul on sellel alal täheldatud stabiilset kasvu. See omakorda tõstab õppurite hulgas huvi omandada IT eriala.
 
IT Akadeemia programmis osalemise au väärisid ainult kolm kutseõppeasutust. Meie regioonis on võimalik  saada „akadeemikuks“ ainult Ida-Virumaa Kutseõppekeskuses, kus praegu õpib 150 õppurit.
 
Õpe IT Akadeemias kestab neli aastat. See võimaldab omandada eriala alused täies mahus ning valmistuda keskhariduse saamiseks  ette riigieksamiteks, et järgnevalt jätkata õpinguid ülikoolis.
 
Õppeprogramm on loodud haridusala spetsialistide poolt koostöös tööandjatega IT-alal, mis tagab IT Akadeemia õppekava vastavuse kaasaegse IT-turu nõuetele.  Paljud tootmispraktika läbinud kolmanda kursuse õppurid on juba saanud tööpakkumisi. Võimalik on kokku sobitada õpet ja tööd vabakutselisena  nii, et see ei avaldaks mõju õpingute tulemustele.
 
Enne avalduse esitamist tasub teha teadlik erialavalik. IT Akadeemia õpilane Georg Laabe ütleb: “Ma otsustasin programmistiks õppimise kasuks juba põhikoolis. Ma uurisin tööandjate poolt esitatavaid nõudmisi ja sain aru, et gümnaasiumis pole mul võimalik omandada neid mulle meeldival erialal vajalikke teadmisi, mis aitaksid mul astuda ülikooli või asuda tööle valitud erialal. Sellepärast otsustasin ma jätkata õpinguid mitte gümnaasiumis, vaid IT Akadeemias. Juba nüüd, kolmandal kursusel, olen ma ära teinud eesti keele ja matemaatika riigieksamid ja läbinud praktika Eesti Energias. Juba praegu tunnen ma end hulga kindlamana programmeerimise alal, ees on aga veel neljas kursus, kus me hakkame õppima mobiili- ja pilverakenduste arendamist.  Seda gümnaasiumis ei õpetata. Olen kindel, et just IT Akadeemia annab mulle kvaliteetse stardi ja aitab mul end IT-ala spetsialistina realiseerida“.
 
Lisaks üldhariduslikele ja erialastele ainetele saab IT Akadeemias õppida karjääriplaneerimist, kus „akadeemikud“ arendavad oma sotsiaalseid oskusi, õpivad konkursidokumente õigesti ette valmistama ja karjäärivestlusi läbima.
 
Lisaks on IT Akadeemias mentorprogramm, kus vanemate klasside õpilased  aitavad esmakursuslastel õppeprotsessi sulanduda. Georg Laabe: „Mentorlus aitab mul enda probleemidest teadmistes aru saada ja enesehinnangut tõsta“.
 
Peale õppimisvõimaluse on IT Akadeemia õppuritel võimalus külastada kõrgkoole, et juba varem tutvuda tulevase õppekeskkonnaga, samuti külastada IT-ala eesrindlikemaid ettevõtteid, mis lähimas tulevikus võivad saada perspektiivseks töökohaks ja osaleda mitmesugustel IT-ala üritustel, mis aitavad laiendada kasulikke tutvuste ringi ja saada täiendavaid praktilisi teadmisi.
 
Sisseastumisavalduse võib esitada SAIS elektronkeskkonnas alates 02.05 kuni 05.08.2022.a. Vastuvõtukomisjonile võib esitada dokumente alates 06.06 kuni 05.08.2022.a.
Vestlused toimuvad alates 10.08 kuni 18.08.2022.a
 
IT Akadeemia – see on õige valik!
 
Tekst: Olga Sjukkalova
Foto: https://pixabay.com/
 
Kontaktisik:
Natella Mihhailova
Erialade juht (IT ja multimeedia)
+372 5347 9870
natella.mihhailova@ivkhk.ee

IT Akadeemia – see on riigi, õppeasutuste ja IKT tööandjate vaheline koostööprogramm. Programmi eesmärgiks on valmistada ette kvalifitseeritud IKT spetsialiste nende suunamiseks IT kolledžitesse ja ülikoolidesse, IKT ala üldine arendamine ja majanduslikule kasvule kaasa aitamine nii regioonides kui kogu Eestis.
 
Tööhõive seisukohalt on traditsiooniline IKT ala üks perspektiivsemaid, kuna paljude aastate jooksul on sellel alal täheldatud stabiilset kasvu. See omakorda tõstab õppurite hulgas huvi omandada IT eriala.
 
IT Akadeemia programmis osalemise au väärisid ainult kolm kutseõppeasutust. Meie regioonis on võimalik  saada „akadeemikuks“ ainult Ida-Virumaa Kutseõppekeskuses, kus praegu õpib 150 õppurit.
 
Õpe IT Akadeemias kestab neli aastat. See võimaldab omandada eriala alused täies mahus ning valmistuda keskhariduse saamiseks  ette riigieksamiteks, et järgnevalt jätkata õpinguid ülikoolis.

 
Õppeprogramm on loodud haridusala spetsialistide poolt koostöös tööandjatega IT-alal, mis tagab IT Akadeemia õppekava vastavuse kaasaegse IT-turu nõuetele.  Paljud tootmispraktika läbinud kolmanda kursuse õppurid on juba saanud tööpakkumisi. Võimalik on kokku sobitada õpet ja tööd vabakutselisena  nii, et see ei avaldaks mõju õpingute tulemustele.
 
Enne avalduse esitamist tasub teha teadlik erialavalik. IT Akadeemia õpilane Georg Laabe ütleb: “Ma otsustasin programmistiks õppimise kasuks juba põhikoolis. Ma uurisin tööandjate poolt esitatavaid nõudmisi ja sain aru, et gümnaasiumis pole mul võimalik omandada neid mulle meeldival erialal vajalikke teadmisi, mis aitaksid mul astuda ülikooli või asuda tööle valitud erialal. Sellepärast otsustasin ma jätkata õpinguid mitte gümnaasiumis, vaid IT Akadeemias. Juba nüüd, kolmandal kursusel, olen ma ära teinud eesti keele ja matemaatika riigieksamid ja läbinud praktika Eesti Energias. Juba praegu tunnen ma end hulga kindlamana programmeerimise alal, ees on aga veel neljas kursus, kus me hakkame õppima mobiili- ja pilverakenduste arendamist.  Seda gümnaasiumis ei õpetata. Olen kindel, et just IT Akadeemia annab mulle kvaliteetse stardi ja aitab mul end IT-ala spetsialistina realiseerida“.
 
Lisaks üldhariduslikele ja erialastele ainetele saab IT Akadeemias õppida karjääriplaneerimist, kus „akadeemikud“ arendavad oma sotsiaalseid oskusi, õpivad konkursidokumente õigesti ette valmistama ja karjäärivestlusi läbima.
 
Lisaks on IT Akadeemias mentorprogramm, kus vanemate klasside õpilased  aitavad esmakursuslastel õppeprotsessi sulanduda. Georg Laabe: „Mentorlus aitab mul enda probleemidest teadmistes aru saada ja enesehinnangut tõsta“.
 
Peale õppimisvõimaluse on IT Akadeemia õppuritel võimalus külastada kõrgkoole, et juba varem tutvuda tulevase õppekeskkonnaga, samuti külastada IT-ala eesrindlikemaid ettevõtteid, mis lähimas tulevikus võivad saada perspektiivseks töökohaks ja osaleda mitmesugustel IT-ala üritustel, mis aitavad laiendada kasulikke tutvuste ringi ja saada täiendavaid praktilisi teadmisi.
 
Sisseastumisavalduse võib esitada SAIS elektronkeskkonnas alates 02.05 kuni 05.08.2022.a. Vastuvõtukomisjonile võib esitada dokumente alates 06.06 kuni 05.08.2022.a.
Vestlused toimuvad alates 10.08 kuni 18.08.2022.a
 
IT Akadeemia – see on õige valik!
 
Tekst: Olga Sjukkalova
Foto: https://pixabay.com/
 
Kontaktisik:
Natella Mihhailova
Erialade juht (IT ja multimeedia)
+372 5347 9870
natella.mihhailova@ivkhk.ee