Uudised

„Smart Homes in VET“ projekti kohtumine Serbias 20. detsember Karen Sukiasyan

Ajavahemikus 11. – 16. detsember võtsid osa IVKHK arendusjuht Karen Sukiasyan, tehnoloogia valdkonna kutseõpetajad Valentina Volkova ja Konstantin Malinovski ning inglise keele õpetaja Marina Hämäläinen „Smart Homes in VET“ projekti esimesest kohtumisest Novi Sad linnas, Serbias.


Projekti üldeesmärk on tarkmaja mudeli juurutamine ja rakendamine kutseõppes. Tõeliste tarkmajade kasutamine parandab energiatõhusust, kuna need vähendavad energiatarbimist. Tarkmaja mudelite kui õppevahendite abil järgivad õpilased teaduse ja tehnoloogia kaasaegseid suundumusi ning omandavad täiustatud ning funktsionaalseid teadmisi ja oskusi, mida nad saavad rakendada töökohas ja igapäevaelus. Projekti põhieesmärk on jagatud kolmeks alaeesmärgiks:

·luua tarkmaja mudeleid õpetamise / koolitamise eesmärgil;

·välja töötada tarkmaja tehnoloogia kutseõppeprogrammid;

·koostada õppematerjale, mida koos tarkmaja mudelitega kasutada vastloodud programmides.

Kohtumisel oli projektis osalevate haridusasutuste esindajatel võimalus tutvuda Novi Sadi partnerkoolis loodud tarkmaja mudeliga, osa võta töötoast koos kohalikke tudengitega ja arutada kõikidega koos tarkmaja mudeli loomise tehnoloogiat, kasutatavad seadmed ja vahendid ning testida olemasolevat mudelit. Projekti raames planeerib iga partner luua enda tarkmaja mudelit, selle loomise juhendit, õppekava ja õppematerjale. 

Viimasel päeval oli meie kolleegidel võimalus ka külastada meie pikaajalise partnerkooli ELPROS Osijeki linnas Horvaatias. Kolleegid tutvusid kooli keskkonnaga, vestlesid õpetajate ning kooli direktoriga. ELPROS on regionaalne kompetentsikeskus, kus õpetatakse sellised tehnoloogilisi erialasid, nagu mehatroonika, automaatika, elektrotehnika jne. Kutseõpetajatel tekkis kohene huvi sinna stažeerima minna, kuna kool on väga hästi varustatud kaasaegsete seadmetega. 

„Smart Homes in VET“ projektiga saab lähemalt tutvuda meie kooli kodulehel.

 

Täiendav informatsioon:

Karen Sukiasyan
projektijuht
Mob: +372 5270400
E-post: karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Tekst ja foto: Karen Sukiasyan

Projekti üldeesmärk on tarkmaja mudeli juurutamine ja rakendamine kutseõppes. Tõeliste tarkmajade kasutamine parandab energiatõhusust, kuna need vähendavad energiatarbimist. Tarkmaja mudelite kui õppevahendite abil järgivad õpilased teaduse ja tehnoloogia kaasaegseid suundumusi ning omandavad täiustatud ning funktsionaalseid teadmisi ja oskusi, mida nad saavad rakendada töökohas ja igapäevaelus. Projekti põhieesmärk on jagatud kolmeks alaeesmärgiks:

·luua tarkmaja mudeleid õpetamise / koolitamise eesmärgil;

·välja töötada tarkmaja tehnoloogia kutseõppeprogrammid;

·koostada õppematerjale, mida koos tarkmaja mudelitega kasutada vastloodud programmides.


Kohtumisel oli projektis osalevate haridusasutuste esindajatel võimalus tutvuda Novi Sadi partnerkoolis loodud tarkmaja mudeliga, osa võta töötoast koos kohalikke tudengitega ja arutada kõikidega koos tarkmaja mudeli loomise tehnoloogiat, kasutatavad seadmed ja vahendid ning testida olemasolevat mudelit. Projekti raames planeerib iga partner luua enda tarkmaja mudelit, selle loomise juhendit, õppekava ja õppematerjale. 

Viimasel päeval oli meie kolleegidel võimalus ka külastada meie pikaajalise partnerkooli ELPROS Osijeki linnas Horvaatias. Kolleegid tutvusid kooli keskkonnaga, vestlesid õpetajate ning kooli direktoriga. ELPROS on regionaalne kompetentsikeskus, kus õpetatakse sellised tehnoloogilisi erialasid, nagu mehatroonika, automaatika, elektrotehnika jne. Kutseõpetajatel tekkis kohene huvi sinna stažeerima minna, kuna kool on väga hästi varustatud kaasaegsete seadmetega. 

„Smart Homes in VET“ projektiga saab lähemalt tutvuda meie kooli kodulehel.

 

Täiendav informatsioon:

Karen Sukiasyan
projektijuht
Mob: +372 5270400
E-post: karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Tekst ja foto: Karen Sukiasyan