Oluline

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut viime õppetöö 16. märtsist 2020.a. distantsõppele 13. märts ivkhk_admin

Lugupeetud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!


Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut viime õppetöö 16. märtsist 2020.a. distantsõppele. See tähendab, et 16. märtsist 12. aprillini on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hooned suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Õpilaste ja õpetajate kommunikatsioon, õppeülesannete esitamine ja hindamine toimub IVKHK siseveebis:https://ivkhk.siseveeb.ee/. Õpilastel tuleb viivitamatult teavitada õpetajaid, kui ei ole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub internet või arvuti).

Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Järgmine olukorra hindamine toimub 10. aprillil 2020.

Kõik meie kooli üritused sh riigisisesed ja välislähetused jäävad ära või lükatakse edasi.

Hoidke ennast ja oma lähedasi!

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

 

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut viime õppetöö 16. märtsist 2020.a. distantsõppele. See tähendab, et 16. märtsist 12. aprillini on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hooned suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Õpilaste ja õpetajate kommunikatsioon, õppeülesannete esitamine ja hindamine toimub IVKHK siseveebis:https://ivkhk.siseveeb.ee/. Õpilastel tuleb viivitamatult teavitada õpetajaid, kui ei ole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub internet või arvuti).

Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Järgmine olukorra hindamine toimub 10. aprillil 2020.

Kõik meie kooli üritused sh riigisisesed ja välislähetused jäävad ära või lükatakse edasi.


Hoidke ennast ja oma lähedasi!

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini