Uudised

Seoses eriolukorraga on kool muutnud akadeemilist kalendrit. 23. aprill ivkhk_admin

Kutsehariduskeskuse õppehooned on õppetööks suletud alates 16. märtsist. Sel perioodil korraldatakse õppetöö distantsõppe vormis.


Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele.

Kutseõppest kuni poole moodustab  praktiline töö ja ettevõttes toimuv praktika. Nende  korraldamine distantsõppena või eriolukorras, kus paljud ettevõtted on oma tegevused peatanud, ei ole enamikel erialadel võimalik või ei taga õpiväljundite saavutamist vähemalt lävendi tasemel. Seetõttu on kool otsustanud akadeemilist kalendri muuta.

Perioodil 27.04-08.05 (kokku kaks õppenädalat) on kevadine vaheaeg. 

Õppetöö jätkub alates 11.05.2020 ja pikendatakse automaatselt kuni 03.07.2020

Õpilaskodu majutuse lepingut pikendatakse automaatselt kuni 03.07.2020.  Aja eest, mil õppija õpilaskodus ei ela, majutuse arveid ei esitata ja kohatasu maksma ei pea.

Suvevaheaeg on 06.07.- 30.08.2020, kokku kaheksa nädalat. 

Kuni eriolukorra lõpuni ehk 1. maini ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd, edasi on lükatud kõik riigieksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada. Kooli lõpetamine ja kutseeksamite toimumine sõltub eriolukorra kestusest.

Ettevõttepraktika jätkub, kui õpilane, lapsevanem ja tööandja sellega on nõus. Kui ettevõtte peatab oma tegevust,  siis tuleb sellest teavitada koolipoolset praktikajuhendajat, sel juhul praktikaleping peatatakse.

Õpilaskodude infot saab õpilaskoduperenaiselt Alla Milovidova alla.milovidova@ivkhk.ee, tel. +372 5626 5700 ja Anu Juusu anu.juusu@ivkhk.ee tel. +372 5299 126

Koolivaheajal palume õpilastel püsida kodus selleks, et vähendada otsekontakte ning seeläbi piirata viiruse levikut.

Õpilased saavad kõige värskemat infot läbi Siseveebi  teadete. Küsimuste korral palume esmalt pöörduda grupijuhendaja poole.

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele.

Kutseõppest kuni poole moodustab  praktiline töö ja ettevõttes toimuv praktika. Nende  korraldamine distantsõppena või eriolukorras, kus paljud ettevõtted on oma tegevused peatanud, ei ole enamikel erialadel võimalik või ei taga õpiväljundite saavutamist vähemalt lävendi tasemel. Seetõttu on kool otsustanud akadeemilist kalendri muuta.

Perioodil 27.04-08.05 (kokku kaks õppenädalat) on kevadine vaheaeg. 

Õppetöö jätkub alates 11.05.2020 ja pikendatakse automaatselt kuni 03.07.2020

Õpilaskodu majutuse lepingut pikendatakse automaatselt kuni 03.07.2020.  Aja eest, mil õppija õpilaskodus ei ela, majutuse arveid ei esitata ja kohatasu maksma ei pea.

Suvevaheaeg on 06.07.- 30.08.2020, kokku kaheksa nädalat. 


Kuni eriolukorra lõpuni ehk 1. maini ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd, edasi on lükatud kõik riigieksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada. Kooli lõpetamine ja kutseeksamite toimumine sõltub eriolukorra kestusest.

Ettevõttepraktika jätkub, kui õpilane, lapsevanem ja tööandja sellega on nõus. Kui ettevõtte peatab oma tegevust,  siis tuleb sellest teavitada koolipoolset praktikajuhendajat, sel juhul praktikaleping peatatakse.

Õpilaskodude infot saab õpilaskoduperenaiselt Alla Milovidova alla.milovidova@ivkhk.ee, tel. +372 5626 5700 ja Anu Juusu anu.juusu@ivkhk.ee tel. +372 5299 126

Koolivaheajal palume õpilastel püsida kodus selleks, et vähendada otsekontakte ning seeläbi piirata viiruse levikut.

Õpilased saavad kõige värskemat infot läbi Siseveebi  teadete. Küsimuste korral palume esmalt pöörduda grupijuhendaja poole.