Uudised

Programmeerimisvõistlus "QWERTY" Python 19. juuni Katrin Puusepp

IT-Akadeemia raames korraldati edukas programmeerimisvõistlus "QWERTY"


Kolmapäeval, 14. juunil toimus IT-Akadeemia projekti raames Jõhvi ja Sillamäe tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide eriala esimese kursuse õpilastele suunatud koolisisene programmeerimisvõistlus nimega "QWERTY".

Võistlus oli põnev väljakutse neile, kes soovisid rakendada oma programmeerimisoskusi ning ennast proovile panna. Õpilastel oli ka võimalus mõõtu võtta teiste selle valdkonna spetsialistidega.

QWERTY võistlus koosnes kahest osast: teoreetilisest testist ja praktilistest ülesannetest. Iga osaleja sai individuaalse ülesande, mida tuli sooritada. Eesmärk oli anda võistlejatele võimalus rakendada varasemalt omandatud teadmisi programmeerimise aluste kohta ning süvendada oma oskusi, luues programme ja testides nende loodud koodi. Teoreetiline test oli mõeldud osalejate teadmiste kontrollimiseks ja programmeerimise aluste põhjalikumaks uurimiseks. Praktiline osa koosnes ülesannetest, kus osalejad said näidata oma programmeerimisoskusi praktiliste probleemide lahendamisel. Ülesanded olid mitmekesised ning nõudsid õpilastelt loovust ja süsteemset mõtlemist. Ülesanded valiti hoolikalt, et testida osalejate oskusi erinevates programmeerimise aspektides. QWERTY võistlus tõstis nii õpilaste enesekindlust kui ka usku nende programmeerimisoskustesse. 

Tekst ja foto: Katrin Puusepp

Kolmapäeval, 14. juunil toimus IT-Akadeemia projekti raames Jõhvi ja Sillamäe tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide eriala esimese kursuse õpilastele suunatud koolisisene programmeerimisvõistlus nimega "QWERTY".

Võistlus oli põnev väljakutse neile, kes soovisid rakendada oma programmeerimisoskusi ning ennast proovile panna. Õpilastel oli ka võimalus mõõtu võtta teiste selle valdkonna spetsialistidega.


QWERTY võistlus koosnes kahest osast: teoreetilisest testist ja praktilistest ülesannetest. Iga osaleja sai individuaalse ülesande, mida tuli sooritada. Eesmärk oli anda võistlejatele võimalus rakendada varasemalt omandatud teadmisi programmeerimise aluste kohta ning süvendada oma oskusi, luues programme ja testides nende loodud koodi. Teoreetiline test oli mõeldud osalejate teadmiste kontrollimiseks ja programmeerimise aluste põhjalikumaks uurimiseks. Praktiline osa koosnes ülesannetest, kus osalejad said näidata oma programmeerimisoskusi praktiliste probleemide lahendamisel. Ülesanded olid mitmekesised ning nõudsid õpilastelt loovust ja süsteemset mõtlemist. Ülesanded valiti hoolikalt, et testida osalejate oskusi erinevates programmeerimise aspektides. QWERTY võistlus tõstis nii õpilaste enesekindlust kui ka usku nende programmeerimisoskustesse. 

Tekst ja foto: Katrin Puusepp