Uudised

Õppetöö alates 18.05.2020 18. mai ivkhk_admin

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 on alates 15. maist lubatud lisaks distantsõppele korraldada koolides õppetööd ja tegevusi individuaalset või väikestes rühmades ning viia läbi ka riigieksameid, eksameid ja kutseeksameid.


Tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele taastab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kontaktõppe osaliselt alates 18. maist. Koolis toimuvad tunnid eelkõige lõpukursuste õppijatele riigi- ja kutseeksami eelseks ettevalmistuseks ning toimub osaliselt praktiline töö.

Suurem osa õppetööst jätkub distantsõppe vormis.

Praktiline töö koolis algab 18. mail ja kestab kuni õpiväljundite saavutamiseni. Õpilaste edenemist hinnatakse kas õppegrupiti või iga õppija puhul individuaalselt. Praktilise töö perioodi võib vajadusel pikendada või lühendada.

Tunniplaan

Alates 18. maist vastavalt akadeemilise kalendrile kehtivad uued  tundide ajad

1.- 2. tund 8.15 – 9.45

3.- 4. tund 9.50 – 11.20

5.- 6. tund 11.25 – 12.55

7.- 8. tund 13.00 – 14.30 

9.- 10. tund 14.35 – 16.05 

11.- 12. tund 17.05 – 18.35

13.- 14. tund 18.40– 20.10

Alates 18. maist mõned grupid on jaotatud alagruppidesse. Palun küsi grupijuhendajalt oma alagruppi kuuluvust.

Jälgi kooli kodulehel ja ÕIS-is oma grupi tunniplaani:

- kui õppetegevuse juurde on märgitud distantsõpe või video tund, siis on tegemist distantsõppega;

- kui õppetegevuse juurde on märgitud ruumi number, siis õppe toimub koolis.

Konsultatsioonid ja individuaalne töö toimuvad vastavalt tunniplaanile õpilastega, kellele distantsõpe ei sobinud  ja tekkisid õppevõlad.

Toitlustamine

Alates 18.05. õppijatele, kes on tundidel koolis ja kellel on õigus saada koolilõuna toetust, pakutakse soe toitu kooli sööklates. 

Tunniplaanis söögivahetundi eraldi pole. 

Söökla on avatud 11:00  - 13:00 ning iga valdkonnale on määratud oma söögivahetund. Toitlustamise graafikust peab rangelt kinni pidama.

Õpilastele, kellel on praktika, makstakse koolilõuna toetust õpilase arvelduskontole nagu tavaliselt.

Õpilastele, kes jätkavad distanstõpet juuni lõpuni, väljastame toidupakke juuni lõpus.

Kutse- ja riigieksamid

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole eriolukorra tõttu muutunud. 

Vastavalt kutseharidusstandardile tuleb õppe lõpetamiseks sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis erialane kooli lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Kutse- ja lõpueksamite graafik on veel kooskõlastamisel.

Riigieksamitest toimuvad sel kevadel ainult eesti keele ja matemaatika riigieksam, eksamite ajad leiad siit.

Riigieksamid toimuvad juuni alguses ning tulemused selguvad hiljemalt 30. juuniks.

Kui Sul on küsimusi, pöördu esmalt grupijuhendaja poole. Kui on raskusi õppetöös, siis aitavad ka tugispetsialistid.  

Turva- ja hügieeninõuded

Koolis olles tuleb järgida turvanõudeid:

 • õpperuumis viibib kuni 10 õpilast; 
 • juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi, võib õpperühm olla suurem;
 • muudes kooli ruumides järgi 2+2 reeglit, sh kooli sisenemisel ja sööklas;
 • haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla;
 • kui oled kokku puutunud COVID-19 haigestunud inimesega, anna teada grupijuhendajale, ära tule kooli, õpi e-õppes;
 • kaitsemaski kasutamine on soovituslik koolis viibivatele riskirühma õpilastele ja õpetajatele, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus;
 • kaitsemaskid asuvad õppekohtade valvelaudades ja väljastatakse kooli töötajatele rinnasildi alusel ning õpilased pöörduvad vajadusel õpetaja poole;
 • kasutatud kaitsemaskid/kindad tuleb panna erimärgistusega prügikastidesse, mis asuvad välisuste juures;
 • käte desinfitseerimisvahendid on liikumisteedel nähtavates kohtades ja õpetajate tubades;
 • soovitame pesta regulaarselt käsi;
 • väldi isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte;
 • kui soovid õpetaja, tugispetsialisti või kooli töötajaga kokku saada koolis, siis lepi see eelnevalt kirjalikult kokku;
 • kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik;
 • õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.

Õpilaskodu

Alates 18. maist esmajärjekorras pakutakse majutust praktikal käivatele või järeleaitamist vajavatele õpilastele ning lõpukursuslastele. 

Õpilased, keda sel õppeaastal enam kooli ei kutsuta, on oodatud üürilepinguid lõpetama ja tube tagastama vastavalt õpilaskodu sisekorraeeskirja punktile IX LAHKUMINE ÕPILASKODUST samuti 18. maist. 

Kontaktid:

Anu Juusu

Jõhvi õpilaskodu perenaine

+372 5299 126

anu.juusu@ivkhk.ee

Alla Milovidova

Sillamäe õpilaskodu perenaine

+372 5626 5700

alla.milovidova@ivkhk.ee

Transport

Transporti graafiku leiad siit.

Lõpuaktused

Lõpuaktuse korraldamise tingimused on veel kooskõlastamisel.

Tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele taastab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kontaktõppe osaliselt alates 18. maist. Koolis toimuvad tunnid eelkõige lõpukursuste õppijatele riigi- ja kutseeksami eelseks ettevalmistuseks ning toimub osaliselt praktiline töö.

Suurem osa õppetööst jätkub distantsõppe vormis.

Praktiline töö koolis algab 18. mail ja kestab kuni õpiväljundite saavutamiseni. Õpilaste edenemist hinnatakse kas õppegrupiti või iga õppija puhul individuaalselt. Praktilise töö perioodi võib vajadusel pikendada või lühendada.

Tunniplaan

Alates 18. maist vastavalt akadeemilise kalendrile kehtivad uued  tundide ajad

1.- 2. tund 8.15 – 9.45

3.- 4. tund 9.50 – 11.20

5.- 6. tund 11.25 – 12.55

7.- 8. tund 13.00 – 14.30 

9.- 10. tund 14.35 – 16.05 

11.- 12. tund 17.05 – 18.35

13.- 14. tund 18.40– 20.10

Alates 18. maist mõned grupid on jaotatud alagruppidesse. Palun küsi grupijuhendajalt oma alagruppi kuuluvust.

Jälgi kooli kodulehel ja ÕIS-is oma grupi tunniplaani:

- kui õppetegevuse juurde on märgitud distantsõpe või video tund, siis on tegemist distantsõppega;

- kui õppetegevuse juurde on märgitud ruumi number, siis õppe toimub koolis.

Konsultatsioonid ja individuaalne töö toimuvad vastavalt tunniplaanile õpilastega, kellele distantsõpe ei sobinud  ja tekkisid õppevõlad.

Toitlustamine

Alates 18.05. õppijatele, kes on tundidel koolis ja kellel on õigus saada koolilõuna toetust, pakutakse soe toitu kooli sööklates. 

Tunniplaanis söögivahetundi eraldi pole. 

Söökla on avatud 11:00  - 13:00 ning iga valdkonnale on määratud oma söögivahetund. Toitlustamise graafikust peab rangelt kinni pidama.

Õpilastele, kellel on praktika, makstakse koolilõuna toetust õpilase arvelduskontole nagu tavaliselt.

Õpilastele, kes jätkavad distanstõpet juuni lõpuni, väljastame toidupakke juuni lõpus.

Kutse- ja riigieksamid

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole eriolukorra tõttu muutunud. 

Vastavalt kutseharidusstandardile tuleb õppe lõpetamiseks sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis erialane kooli lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Kutse- ja lõpueksamite graafik on veel kooskõlastamisel.

Riigieksamitest toimuvad sel kevadel ainult eesti keele ja matemaatika riigieksam, eksamite ajad leiad siit.

Riigieksamid toimuvad juuni alguses ning tulemused selguvad hiljemalt 30. juuniks.

Kui Sul on küsimusi, pöördu esmalt grupijuhendaja poole. Kui on raskusi õppetöös, siis aitavad ka tugispetsialistid.  

Turva- ja hügieeninõuded

Koolis olles tuleb järgida turvanõudeid:

 • õpperuumis viibib kuni 10 õpilast; 
 • juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi, võib õpperühm olla suurem;
 • muudes kooli ruumides järgi 2+2 reeglit, sh kooli sisenemisel ja sööklas;
 • haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla;
 • kui oled kokku puutunud COVID-19 haigestunud inimesega, anna teada grupijuhendajale, ära tule kooli, õpi e-õppes;
 • kaitsemaski kasutamine on soovituslik koolis viibivatele riskirühma õpilastele ja õpetajatele, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus;
 • kaitsemaskid asuvad õppekohtade valvelaudades ja väljastatakse kooli töötajatele rinnasildi alusel ning õpilased pöörduvad vajadusel õpetaja poole;
 • kasutatud kaitsemaskid/kindad tuleb panna erimärgistusega prügikastidesse, mis asuvad välisuste juures;
 • käte desinfitseerimisvahendid on liikumisteedel nähtavates kohtades ja õpetajate tubades;
 • soovitame pesta regulaarselt käsi;
 • väldi isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte;
 • kui soovid õpetaja, tugispetsialisti või kooli töötajaga kokku saada koolis, siis lepi see eelnevalt kirjalikult kokku;
 • kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik;
 • õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.

Õpilaskodu

Alates 18. maist esmajärjekorras pakutakse majutust praktikal käivatele või järeleaitamist vajavatele õpilastele ning lõpukursuslastele. 

Õpilased, keda sel õppeaastal enam kooli ei kutsuta, on oodatud üürilepinguid lõpetama ja tube tagastama vastavalt õpilaskodu sisekorraeeskirja punktile IX LAHKUMINE ÕPILASKODUST samuti 18. maist. 

Kontaktid:

Anu Juusu

Jõhvi õpilaskodu perenaine

+372 5299 126

anu.juusu@ivkhk.ee

Alla Milovidova

Sillamäe õpilaskodu perenaine

+372 5626 5700

alla.milovidova@ivkhk.ee

Transport

Transporti graafiku leiad siit.

Lõpuaktused

Lõpuaktuse korraldamise tingimused on veel kooskõlastamisel.