Uudised

Õppetöö alates 03.05.2021 30. aprill Anželika Vaino-Keskküla

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele taastub osaliselt kontaktõpe.


Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kutsekooli õpilased, kes sooritavad sel õppeaastal riigieksameid. See võimaldab lõpetajatel paremini valmistuda kooli lõpetamiseks vajalike tingimuste täitmiseks ning riigi- ja kutseeksamiteks.

Praktiline töö koolis toimub vastavalt tunniplaanile.

Informatsiooni tunniplaani ja õpilaste transpordi graafiku muudatuste kohta palume jälgida kooli kodulehel.

Vajadusel võib pöörduda oma grupijuhendaja poole.

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kutsekooli õpilased, kes sooritavad sel õppeaastal riigieksameid. See võimaldab lõpetajatel paremini valmistuda kooli lõpetamiseks vajalike tingimuste täitmiseks ning riigi- ja kutseeksamiteks.

Praktiline töö koolis toimub vastavalt tunniplaanile.

Informatsiooni tunniplaani ja õpilaste transpordi graafiku muudatuste kohta palume jälgida kooli kodulehel.

Vajadusel võib pöörduda oma grupijuhendaja poole.