Meie lood

Õppekäik kui tänapäevane interaktiive õppevorm 19. aprill Pauliine Agu

Õppekäik kui tänapäevane interaktiivne õppevorm võimaldab õpilastel paremini omandada valdkondade vahelisi teadmisi või kaardistada lünki erialaste pädevuste kujunemisel.


See on suurepärane meetod haridusprotsessi ja päris tööelu ühendamiseks, mis võimaldab arendada õpilaste kognitiivseid võimeid (mõtlemine, taju, vaatlus, tähelepanu, kujutlusvõime) ja tunnetada tõeliselt omandatud eriala jooni.

Õppeaine „IT valdkonna alusteadmised“ raames korraldasid klassijuhatajad IT-Akadeemia esmakursuslastele õppekäigu Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituuti.

Esmakursuslasi ootas instituudi juhtkonnalt väga soe vastuvõtt – spetsiaalselt nende jaoks toimus õppekäik Delta keskusesse. Õpilastele näidati laboreid, arvutiklasse ja auditooriume. Samuti räägiti üksikasjalikult sisseastumiskriteeriumitest ja -eksamitest, õppekavadest, õppeainetest ja moodulitest. Esmakursuslastele oli koostatud praktiline ülesanne loogikamängu vormis, mille vastu oli õpilastel suur huvi.

Tehtud tööde analüüs näitas, et klassivälise töö vaheldumine teoreetiliste teadmistega võimaldab saavutada häid tulemusi erialase põhiõppeprogrammi läbimisel, mis annab õpilastele tõhusama iseseisva töö ja mis aitab kokkuvõttes kaasa üld- ja erialaste oskuste kujunemisel, suurendab huvi omandatava eriala vastu ning suurendab õppimismotivatsiooni.

Päeva lõpus külastasid noored IT-akadeemikud AHHAA keskuse uut näitust.

Tekst ja foto: Pauliine Agu
kutseõpetaja

See on suurepärane meetod haridusprotsessi ja päris tööelu ühendamiseks, mis võimaldab arendada õpilaste kognitiivseid võimeid (mõtlemine, taju, vaatlus, tähelepanu, kujutlusvõime) ja tunnetada tõeliselt omandatud eriala jooni.

Õppeaine „IT valdkonna alusteadmised“ raames korraldasid klassijuhatajad IT-Akadeemia esmakursuslastele õppekäigu Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituuti.

Esmakursuslasi ootas instituudi juhtkonnalt väga soe vastuvõtt – spetsiaalselt nende jaoks toimus õppekäik Delta keskusesse. Õpilastele näidati laboreid, arvutiklasse ja auditooriume. Samuti räägiti üksikasjalikult sisseastumiskriteeriumitest ja -eksamitest, õppekavadest, õppeainetest ja moodulitest. Esmakursuslastele oli koostatud praktiline ülesanne loogikamängu vormis, mille vastu oli õpilastel suur huvi.


Tehtud tööde analüüs näitas, et klassivälise töö vaheldumine teoreetiliste teadmistega võimaldab saavutada häid tulemusi erialase põhiõppeprogrammi läbimisel, mis annab õpilastele tõhusama iseseisva töö ja mis aitab kokkuvõttes kaasa üld- ja erialaste oskuste kujunemisel, suurendab huvi omandatava eriala vastu ning suurendab õppimismotivatsiooni.

Päeva lõpus külastasid noored IT-akadeemikud AHHAA keskuse uut näitust.

Tekst ja foto: Pauliine Agu
kutseõpetaja