Uudised

Õpetajad õppivad Erasmus+ toel 02. veebruar Olga Sjukkalova

Tehnoloogia valdkonna kutseõpetaja Anton Bronnikov ja täiendkoolituste koolitusspetsialist Oxana Bronnikova läbisid 23.-28. veebruaril Erasmus+ programmi projekti nr 2022-1-EE01-KA121-VET-000067831 raames koolituse „Keskkonnaharidus: õppimine ja tegutsemine parema tuleviku nimel“


(Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future).

Keskkonnaprobleemid ja kliimamuutused muutuvad üha olulisemaks nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Haridus on võtmetegur selles, kuidas inimesed keskkonda suhtuvad ja käituvad. Õpetajate ja õpilaste teadlikkus, algatusvõime ja tegutsemine võivad olla parema tuleviku eelduseks.

Kursuse raames said kooli töötajad teoreetilisi teadmisi hariduse rollist keskkonnateadlikkuses, õppisid tundma ökoloogiaga seotud põhimõisteid nagu bioloogiline mitmekesisus, saaste, kliimamuutused ja jätkusuutlikkus. Nad tutvusid kõige tõsisemate ohtudega meie ökosüsteemidele ning õppisid strateegiaid keskkonna austamise õpetamiseks ja viise kooliprogrammide sidumiseks keskkonnakaitsega.

Kursusel oli ka praktiline töö. Osalejad arendasid praktilisi tegevusi, mille eesmärk oli avaldada olulist positiivset mõju koolile või laiemale kogukonnale. Lisaks said nad ka praktilisi tööriistu, kuidas kaasata õpilasi mõistma meie ökosüsteemide haprust ja kodanikuvastutuse tähtsust.

Intensiivse koostöö käigus õnnestus neil ka kontakte luua. Koostöös osalejatega teistest riikidest ja koolidest (Poola, Saksamaa, Horvaatia, Hispaania, Colombia), tutvusid projektidega, mis aitavad meelitada nooremat põlvkonda keskkonna hoidmise ja selle parandamise juurde.

Kursusel saadud teadmisi, meetodeid ja kogemusi rakendatakse kooli õpikeskkonna arendamisel.

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova

(Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future).

Keskkonnaprobleemid ja kliimamuutused muutuvad üha olulisemaks nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Haridus on võtmetegur selles, kuidas inimesed keskkonda suhtuvad ja käituvad. Õpetajate ja õpilaste teadlikkus, algatusvõime ja tegutsemine võivad olla parema tuleviku eelduseks.

Kursuse raames said kooli töötajad teoreetilisi teadmisi hariduse rollist keskkonnateadlikkuses, õppisid tundma ökoloogiaga seotud põhimõisteid nagu bioloogiline mitmekesisus, saaste, kliimamuutused ja jätkusuutlikkus. Nad tutvusid kõige tõsisemate ohtudega meie ökosüsteemidele ning õppisid strateegiaid keskkonna austamise õpetamiseks ja viise kooliprogrammide sidumiseks keskkonnakaitsega.


Kursusel oli ka praktiline töö. Osalejad arendasid praktilisi tegevusi, mille eesmärk oli avaldada olulist positiivset mõju koolile või laiemale kogukonnale. Lisaks said nad ka praktilisi tööriistu, kuidas kaasata õpilasi mõistma meie ökosüsteemide haprust ja kodanikuvastutuse tähtsust.

Intensiivse koostöö käigus õnnestus neil ka kontakte luua. Koostöös osalejatega teistest riikidest ja koolidest (Poola, Saksamaa, Horvaatia, Hispaania, Colombia), tutvusid projektidega, mis aitavad meelitada nooremat põlvkonda keskkonna hoidmise ja selle parandamise juurde.

Kursusel saadud teadmisi, meetodeid ja kogemusi rakendatakse kooli õpikeskkonna arendamisel.

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova