Uudised

Õpetajad õpivad ka…kogu aeg! 08. oktoober ivkhk_editor

28.09. kogunesid kõik IVKHK keeleõpetajad Sillamäe õppekoha aulasse, kus neile toimus koolitus „Aktiivõppe meetodid keeleõppes”.


See koolitus on osa INNOVE poolt toetatud projektist „Õpilasi aktiveeriva õpikäsituse rakendamine Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses”, mille eesmärgiks on kooli õpetajaskonna pädevuste arendamine, rõhutades eeskätt õpilaste motivatsiooni arendavate strateegiate ning kaasaegsete aktiivõppemeetodite kasutamist õppeprotsessis.

Koolitajaks oli koolitusagentuuri GameClubEducation (http://www.thegameclub.eu/) loovjuht  Ljosha Razin, kelle mängulist keeleõpet pakkuvad kursused JUKU ja BARANKA pälvisid 2017.  aastal Euroopa Komisjonilt  ning Haridus-ja Teadusministeeriumilt parima võõrkeelealase teo tiitli.

Koolituse käigus käsitlesid õpetajad  erinevaid aktiivõppemeetodeid, mida rakendatakse keeletundides, arutasid mõnede meetodite variatiivsust ning võimalusi kasutada seda meetodit erinevates sihtrühmades, katsetasid erinevaid keelemänge. Järgmine samm on uute meetodite kasutamine oma keeletundides. Edu ja jõudu!

See koolitus on osa INNOVE poolt toetatud projektist „Õpilasi aktiveeriva õpikäsituse rakendamine Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses”, mille eesmärgiks on kooli õpetajaskonna pädevuste arendamine, rõhutades eeskätt õpilaste motivatsiooni arendavate strateegiate ning kaasaegsete aktiivõppemeetodite kasutamist õppeprotsessis.

Koolitajaks oli koolitusagentuuri GameClubEducation (http://www.thegameclub.eu/) loovjuht  Ljosha Razin, kelle mängulist keeleõpet pakkuvad kursused JUKU ja BARANKA pälvisid 2017.  aastal Euroopa Komisjonilt  ning Haridus-ja Teadusministeeriumilt parima võõrkeelealase teo tiitli.


Koolituse käigus käsitlesid õpetajad  erinevaid aktiivõppemeetodeid, mida rakendatakse keeletundides, arutasid mõnede meetodite variatiivsust ning võimalusi kasutada seda meetodit erinevates sihtrühmades, katsetasid erinevaid keelemänge. Järgmine samm on uute meetodite kasutamine oma keeletundides. Edu ja jõudu!