Uudised

Oleme uhked oma õpetajate üle! 01. oktoober Olga Sjukkalova

Eile, 30. septembril tunnustati Alutaguse päeva raames Ida-Virumaa parimaid haridustöötajaid. Väärilise tunnustuse said meie tublid õpetajad Julia Pill ja Nadežda Veiler.


Sellel aastal on tunnustamine eriti väärtuslik, kuna kinnitab õpetajate valmisolekut muutusteks, samuti paindlikkust, uuenduslikkust, loovat lähenemist õpetamisele ja oskust ulatada abikäsi erituge vajavatele õpilastele.

Julia Pill on kogenud eesti keele õpetaja, kes peab ajaga sammu ja töötab välja eesti keele õpetamise autorimeetodeid, mis vastavad uue põlvkonna nõudmistele ning äratavad õpilastes kultuursust ja kogukonnatunnet. 

Peale oma põhitöö pühendab Julia palju aega klassivälisele tööle, tutvustades õpilastele teatri Ilmarine lavastuste kaudu eesti kultuuri. Samuti loob Julia ajakohaseid õppematerjale ning kirjutab ja viib ellu erinevaid projekte. Näiteks võimaldas viimane, juba kuues projekt õppijatel õppida eesti keelt ja tutvuda Muhu saare kultuuriga.

Nadežda Veiler on tootmisettevõtte tippspetsialist (tootmisinsener), kes on viimased kolm aastat pühendunud sellele, et anda oma teadmisi ja oskusi edasi noorele elektrikute põlvkonnale.

Nadežda loob oma tundides keskkonna, kus tema õpilased õpivad innustunult ja mõistavad, miks õpitakse. Õppekvaliteedi tagamiseks mitmekesistab ta õppematerjale ja -metoodikat. Näiteks loodi koos temaga e-kursus „Elektroonika alusedˮ (vene keeles), mis sai sellel kevadel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärgi.

„Meie õpetajad on meie väärtus! Oleme uhked, et meie koolis töötavad kaugelenägelikud ja innovaatilised õpetajad, kes panustavad õppeasutuse ja õpilaste arengusse ning on eeskujuks ja toeks kolleegidele,ˮ ütles Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets.

Õnnitleme meie tublisid õpetajaid aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänabˮ piirkondliku tunnustuse aasta kutseõpetaja ja aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli puhul!

Sellel aastal on tunnustamine eriti väärtuslik, kuna kinnitab õpetajate valmisolekut muutusteks, samuti paindlikkust, uuenduslikkust, loovat lähenemist õpetamisele ja oskust ulatada abikäsi erituge vajavatele õpilastele.

Julia Pill on kogenud eesti keele õpetaja, kes peab ajaga sammu ja töötab välja eesti keele õpetamise autorimeetodeid, mis vastavad uue põlvkonna nõudmistele ning äratavad õpilastes kultuursust ja kogukonnatunnet. 

Peale oma põhitöö pühendab Julia palju aega klassivälisele tööle, tutvustades õpilastele teatri Ilmarine lavastuste kaudu eesti kultuuri. Samuti loob Julia ajakohaseid õppematerjale ning kirjutab ja viib ellu erinevaid projekte. Näiteks võimaldas viimane, juba kuues projekt õppijatel õppida eesti keelt ja tutvuda Muhu saare kultuuriga.


Nadežda Veiler on tootmisettevõtte tippspetsialist (tootmisinsener), kes on viimased kolm aastat pühendunud sellele, et anda oma teadmisi ja oskusi edasi noorele elektrikute põlvkonnale.

Nadežda loob oma tundides keskkonna, kus tema õpilased õpivad innustunult ja mõistavad, miks õpitakse. Õppekvaliteedi tagamiseks mitmekesistab ta õppematerjale ja -metoodikat. Näiteks loodi koos temaga e-kursus „Elektroonika alusedˮ (vene keeles), mis sai sellel kevadel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärgi.

„Meie õpetajad on meie väärtus! Oleme uhked, et meie koolis töötavad kaugelenägelikud ja innovaatilised õpetajad, kes panustavad õppeasutuse ja õpilaste arengusse ning on eeskujuks ja toeks kolleegidele,ˮ ütles Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets.

Õnnitleme meie tublisid õpetajaid aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänabˮ piirkondliku tunnustuse aasta kutseõpetaja ja aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli puhul!

alutaguse_paev_ja_ida-viru_haridusgala_2021
alutaguse_paev_ja_ida-viru_haridusgala_2021