Uudised

Neljas partnerite kohtumine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 8.-9.oktoobril 2019 14. oktoober ivkhk_editor


KA2 strateegilise koostöö arendusprojekt No. 2017-1-LT01-KA202-035177 “Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” - Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine.

Projekti eesmärk on ette valmistada interaktiivne ja animeeritud joonestamise õppevara, mis aitab kutseõppeasutustes, kolledžites ja ülikoolides õppijaid paremini omandada joonestamise õppematerjali. Õppematerjale koostavad osalevate ülikoolide teadurid ja tõlgitakse osalevate riikide keeltesse.

Õppematerjalide testimisel osalesid õppeasutuste õpilased. Oluline on kutseõppeasutuste roll projektis.

8.- 9.oktoobril toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses projekti neljas partnerite kohtumine. 

Osales 8 partnerit viiest Euroopa riigist:

 • Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus – Leedu: Ivaras Giniotis DIAD Tools projektijuht,  Renata Černeckienė projektijuht

 • Slovakkia Tehnikaülikool Bratislavas – Slovakkia: Doc. RNDr. Daniela Velichová, Viera honová

 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – Eesti: Helju Virunurm  arendusosakonna peaspetsialist/projekti koordinaator, Natella Mihhailova IT erialade juht, Aleksander Pulver IT erialade õpetaja

 • Vytautas Magnuse Ülikooli Põllumajandusakadeemia – Leedu: Assoc. prof. dr. Antanas Vansevičius

 • Leedu Insenerigraafika ja Geomeetria Ühendus – Leedu: Laimonas Briedis, Vilma Raupytė

 • Riia Tehnikaülikool – Läti: Assoc. prof. dr.  Zoja Veide, Lektor Veronika Strozheva

 • Panevežise kolledž – Leedu: Kęstutis Lukoševičius, Vaidas Pribušauskas

 • Sileesia Tehnikaülikool – Poola: Assoc. prof. dr.  Monika Sroka-Bizon, Krzysztof Tytkowski

Projekti partnerid esitlesid koostatud õppematerjale, analüüsiti vahetulemusi, prognoositi edasist kavandatavat tööd ja arutati tulevasi tegevusi.

Projekti lõppseminar toimub Riias 3.- 4.03.2020 ja seminari korraldab Riia Tehnikaülikool.

Õppematerjalid on koostatud inglise, leedu, eesti, läti, slovaki ja poola keeltes.

Projekti koduleht: https://liggd.lt/diad-tools/

 

Info projektist:

·  Helju Virunurm

Projekti koordinaator

helju.virunurm@ivkhk.ee

Mob: +372 516 6013

 

KA2 strateegilise koostöö arendusprojekt No. 2017-1-LT01-KA202-035177 “Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” - Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine.

Projekti eesmärk on ette valmistada interaktiivne ja animeeritud joonestamise õppevara, mis aitab kutseõppeasutustes, kolledžites ja ülikoolides õppijaid paremini omandada joonestamise õppematerjali. Õppematerjale koostavad osalevate ülikoolide teadurid ja tõlgitakse osalevate riikide keeltesse.

Õppematerjalide testimisel osalesid õppeasutuste õpilased. Oluline on kutseõppeasutuste roll projektis.

8.- 9.oktoobril toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses projekti neljas partnerite kohtumine. 

Osales 8 partnerit viiest Euroopa riigist:

 • Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus – Leedu: Ivaras Giniotis DIAD Tools projektijuht,  Renata Černeckienė projektijuht

 • Slovakkia Tehnikaülikool Bratislavas – Slovakkia: Doc. RNDr. Daniela Velichová, Viera honová

 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – Eesti: Helju Virunurm  arendusosakonna peaspetsialist/projekti koordinaator, Natella Mihhailova IT erialade juht, Aleksander Pulver IT erialade õpetaja

 • Vytautas Magnuse Ülikooli Põllumajandusakadeemia – Leedu: Assoc. prof. dr. Antanas Vansevičius

 • Leedu Insenerigraafika ja Geomeetria Ühendus – Leedu: Laimonas Briedis, Vilma Raupytė

 • Riia Tehnikaülikool – Läti: Assoc. prof. dr.  Zoja Veide, Lektor Veronika Strozheva

 • Panevežise kolledž – Leedu: Kęstutis Lukoševičius, Vaidas Pribušauskas

 • Sileesia Tehnikaülikool – Poola: Assoc. prof. dr.  Monika Sroka-Bizon, Krzysztof Tytkowski

Projekti partnerid esitlesid koostatud õppematerjale, analüüsiti vahetulemusi, prognoositi edasist kavandatavat tööd ja arutati tulevasi tegevusi.

Projekti lõppseminar toimub Riias 3.- 4.03.2020 ja seminari korraldab Riia Tehnikaülikool.

Õppematerjalid on koostatud inglise, leedu, eesti, läti, slovaki ja poola keeltes.

Projekti koduleht: https://liggd.lt/diad-tools/

 

Info projektist:

·  Helju Virunurm

Projekti koordinaator

helju.virunurm@ivkhk.ee

Mob: +372 516 6013