Uudised

Meie õpetajad osalevad Spinner Lingua Programmis 07. november ivkhk_editor

05. novembril toimus Narvas esimene koolituspäev Spinner programmi raames, mille eestvedajaks on Evelyn Sepp.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest osaleb Spinner Lingua programmis 3 õpetajat: Ljudmila Guseva (üldainete, majandus-ja ettevõtlusainete  õpetaja), Juulia Nikolajeva (kutseõpetaja, transport ja  logistika valdkond) ja Natalja Redean ( IT ja logistika erialade juht).

Koolitusel on  2 põhieesmärki:

1. teadvustada ja avardada teadmisi järgmistes sisuvaldkondades:

  • vastutustundlik ettevõtlus, selle võimalikkus ja ärimudelid ning mõju;
  • disainmõtlemine ja selle rakendamise tööriistad toodete-teenuste arendamisel;
  • inimvara arendamine  ehk keda ja miks tänapäevased nn uue majanduse ettevõtted tööturule ootavad, keda nad palkavad, milliseid isikuomadusi ja oskusi hindavad, kuidas oma töökeskkonda kujundavad ja kuidas oma inimesi arendavad.

2. arendada vastavalt erialast sõnavara ning  parandada eesti keele oskust.

Korraldajad on  valinud sellise kompositsiooni teemadest põhjusel, et need on olulisemad, mis kannavad  Eestis väga  kiiret arengut tegevaid startup´e ja suuri, rahvusvahelise haardega Eesti tippettevõtteid tehnoloogia vallas - neid, kes määravad Eesti majanduse tuleviku lähikümnenditeks ning annavad tooni hoiakute ja tööoskuste kujundamisel õppeprogrammides.

Spinner programmi põhieesmärke ja osalemistingimusi tutvustavad infotunnid toimusid selle aasta septembris ka meie õpilastele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest osaleb Spinner Lingua programmis 3 õpetajat: Ljudmila Guseva (üldainete, majandus-ja ettevõtlusainete  õpetaja), Juulia Nikolajeva (kutseõpetaja, transport ja  logistika valdkond) ja Natalja Redean ( IT ja logistika erialade juht).

Koolitusel on  2 põhieesmärki:

1. teadvustada ja avardada teadmisi järgmistes sisuvaldkondades:

  • vastutustundlik ettevõtlus, selle võimalikkus ja ärimudelid ning mõju;
  • disainmõtlemine ja selle rakendamise tööriistad toodete-teenuste arendamisel;
  • inimvara arendamine  ehk keda ja miks tänapäevased nn uue majanduse ettevõtted tööturule ootavad, keda nad palkavad, milliseid isikuomadusi ja oskusi hindavad, kuidas oma töökeskkonda kujundavad ja kuidas oma inimesi arendavad.

2. arendada vastavalt erialast sõnavara ning  parandada eesti keele oskust.

Korraldajad on  valinud sellise kompositsiooni teemadest põhjusel, et need on olulisemad, mis kannavad  Eestis väga  kiiret arengut tegevaid startup´e ja suuri, rahvusvahelise haardega Eesti tippettevõtteid tehnoloogia vallas - neid, kes määravad Eesti majanduse tuleviku lähikümnenditeks ning annavad tooni hoiakute ja tööoskuste kujundamisel õppeprogrammides.

Spinner programmi põhieesmärke ja osalemistingimusi tutvustavad infotunnid toimusid selle aasta septembris ka meie õpilastele.