Uudised

Logistikute rühma ringkäik Kohtla-Järvel 12. oktoober ivkhk_admin

06.10.2020 külastas tulevaste logistikute rühm NPVK19 Kohtla-Järve tsisternvagunite pesemis- ja aurutusjaama (PAJ) ning Kohtla-Järve raudteejaama.


Ringkäigu korraldas ja koos õpilastega käis ekskursioonil õpetaja Nadežda Akrõmova, kes juhendab mooduli «Ohtlikud ja eritingimusi nõudvad veod» õpilasi.

Pesemis- ja aurutusjaamas võttis meid  vastu organisatsiooni esindaja Amir Mukhametšafikov, kes saatis meid ekskursioonil. Ta rääkis, näitas, selgitas ja vastas küsimustele. Samuti vastas ka juhendaja-õpetaja õpilaste küsimustele ja selgitas mõningaid punkte, sest tema on Narva raudteejaama juhataja. Pesemis- ja aurutusjaamas viibides  kandsime maski.

Estakaadile ronisime üles sama trepi kaudu, mida kasutavavad ka Pesemis-ja aurutusjaama (PAJ) töötajad. PAJ pakub tsisternvagunite välispuhastuse teenust (vajalik puhastamine toimub pärast aurutamist ja sisepuhastust, kui kõik ohumärgid ja märgised tsisternilt eemaldatakse). Lisaks pakutakse kliendi soovil täielikku välispuhastust, „kosmeetilist remonti“, kas kogu tsisternvaguni korpuse või  selle osa värvimist. Tavaliselt teevad seda tööd naised.

Meie grupil oli teel väga huvitav kohtumine. Nägime kolmest veokist koosnevat kolonni, mille külgedest ulatus välja ülisuur veos. Kolonni  ees sõitis kollaste hoiatustuledega  saateauto, mille peal oli märgis „SUUR VEOS“. Just eelmisel nädalal oli  N. Akrõmova pidanud tunnis loengu teemal „Suuregabariidilise lasti vedu“. Teel olnud kohtumine suuregabariidilise veose liikumisega oli õpilastele elavaks näiteks lisaks tunnis kuuldule.

Pärast PAJ külastamist läksime Kohtla-Järve raudteejaama, et tutvuda Donbassi iseliikuva autoremondisüsteemiga. Enne raudteele lähenemist teavitas  N. Akrõmova meid ohutusnõuetest,  sellest, et rööbastele ei tohi läheneda. Seda enam, et meie olime ilma ohutusvestideta, seega ei tohtinud me ise rööbastele minna.

Donbassi autoremondisüsteem võimaldab tagada vagunite kvaliteetset kiirülevaatust ja lahtihaakimist rongide sõiduplaanis ette nähtud seisakute ajal. 

Süsteem võimaldab tõsta vagunit horisontaalselt või nurga all. Donbassi süsteem on loodud ja varustatud uuema tehnoloogiaga, see on mobiilne ja mugav.

Lisaks autoremondisüsteemile nägime statsionaarsed kraanat ja -tungrauda.

Taolised tungrauad ja kraanad on kasutusel piiril, juhul kui rööbaste erineva laiuse tõttu on vaja rahvusvaheliste raudteevedude vagunite rattapaarid välja vahetada. 

Nadežda Akrõmova korraldas meie ringkäigu Kohtla-Järve raudteejaamas iseseisvalt. 

Ekskursioon oli väga huvitav ja informatiivne.

 

Tekst ja fotod: NPVK19 rühma õpilased

Ringkäigu korraldas ja koos õpilastega käis ekskursioonil õpetaja Nadežda Akrõmova, kes juhendab mooduli «Ohtlikud ja eritingimusi nõudvad veod» õpilasi.

Pesemis- ja aurutusjaamas võttis meid  vastu organisatsiooni esindaja Amir Mukhametšafikov, kes saatis meid ekskursioonil. Ta rääkis, näitas, selgitas ja vastas küsimustele. Samuti vastas ka juhendaja-õpetaja õpilaste küsimustele ja selgitas mõningaid punkte, sest tema on Narva raudteejaama juhataja. Pesemis- ja aurutusjaamas viibides  kandsime maski.


Estakaadile ronisime üles sama trepi kaudu, mida kasutavavad ka Pesemis-ja aurutusjaama (PAJ) töötajad. PAJ pakub tsisternvagunite välispuhastuse teenust (vajalik puhastamine toimub pärast aurutamist ja sisepuhastust, kui kõik ohumärgid ja märgised tsisternilt eemaldatakse). Lisaks pakutakse kliendi soovil täielikku välispuhastust, „kosmeetilist remonti“, kas kogu tsisternvaguni korpuse või  selle osa värvimist. Tavaliselt teevad seda tööd naised.

Meie grupil oli teel väga huvitav kohtumine. Nägime kolmest veokist koosnevat kolonni, mille külgedest ulatus välja ülisuur veos. Kolonni  ees sõitis kollaste hoiatustuledega  saateauto, mille peal oli märgis „SUUR VEOS“. Just eelmisel nädalal oli  N. Akrõmova pidanud tunnis loengu teemal „Suuregabariidilise lasti vedu“. Teel olnud kohtumine suuregabariidilise veose liikumisega oli õpilastele elavaks näiteks lisaks tunnis kuuldule.

Pärast PAJ külastamist läksime Kohtla-Järve raudteejaama, et tutvuda Donbassi iseliikuva autoremondisüsteemiga. Enne raudteele lähenemist teavitas  N. Akrõmova meid ohutusnõuetest,  sellest, et rööbastele ei tohi läheneda. Seda enam, et meie olime ilma ohutusvestideta, seega ei tohtinud me ise rööbastele minna.

Donbassi autoremondisüsteem võimaldab tagada vagunite kvaliteetset kiirülevaatust ja lahtihaakimist rongide sõiduplaanis ette nähtud seisakute ajal. 

Süsteem võimaldab tõsta vagunit horisontaalselt või nurga all. Donbassi süsteem on loodud ja varustatud uuema tehnoloogiaga, see on mobiilne ja mugav.

Lisaks autoremondisüsteemile nägime statsionaarsed kraanat ja -tungrauda.

Taolised tungrauad ja kraanad on kasutusel piiril, juhul kui rööbaste erineva laiuse tõttu on vaja rahvusvaheliste raudteevedude vagunite rattapaarid välja vahetada. 

Nadežda Akrõmova korraldas meie ringkäigu Kohtla-Järve raudteejaamas iseseisvalt. 

Ekskursioon oli väga huvitav ja informatiivne.

 

Tekst ja fotod: NPVK19 rühma õpilased