Uudised

Läti õpilased praktikal ja õpetaja stažeerimas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 12. november ivkhk_editor


03. - 22.11.2019 on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ERASMUS+ projekti  Nr. 2019-1-LV01-KA102-060292 "Mana prakse ārzemēs“ (My practice abroad) raames praktikal Rezekne Tehnikumi (Läti)  2 IT, 2 elektriku ja 2 sisedisaineri eriala õpilast, et omandada uusi kogemusi.

3 - 7. novemberil 2019 stažeeris meie koolis Rezekne Tehnikumi ehituserialade õpetaja. Töötajate stažeerimine välismaal tõstab kooli õppekasvatustöö kvaliteeti, kolleegidelt õppimine mitmekesistab kutseõppeasutuste igapäevatööd.

4. novembril  toimus sissejuhatav kohtumine. Tutvuti siinsete õppimisvõimalustega, praktikakavaga ja juhendajatega. Praktikaid koordineerivad erialade juhid.

Praktikantide programmis on lisaks erialasele tööpraktikale ka erinevad kultuurilised üritused ja väljasõidud, tutvumine Eesti kultuuri ja vaatamisväärsustega.

Projekti finantseerib Euroopa Liidu Erasmus+ Programm.

 

Fotod: Sergei Jegorovtsev

03. - 22.11.2019 on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ERASMUS+ projekti  Nr. 2019-1-LV01-KA102-060292 "Mana prakse ārzemēs“ (My practice abroad) raames praktikal Rezekne Tehnikumi (Läti)  2 IT, 2 elektriku ja 2 sisedisaineri eriala õpilast, et omandada uusi kogemusi.

3 - 7. novemberil 2019 stažeeris meie koolis Rezekne Tehnikumi ehituserialade õpetaja. Töötajate stažeerimine välismaal tõstab kooli õppekasvatustöö kvaliteeti, kolleegidelt õppimine mitmekesistab kutseõppeasutuste igapäevatööd.

4. novembril  toimus sissejuhatav kohtumine. Tutvuti siinsete õppimisvõimalustega, praktikakavaga ja juhendajatega. Praktikaid koordineerivad erialade juhid.

Praktikantide programmis on lisaks erialasele tööpraktikale ka erinevad kultuurilised üritused ja väljasõidud, tutvumine Eesti kultuuri ja vaatamisväärsustega.

Projekti finantseerib Euroopa Liidu Erasmus+ Programm.

 

Fotod: Sergei Jegorovtsev

Helju Virunurm