Meie lood

«LAK õpe läbi õpetaja vaateprisma» 29. mai Natalja Jakovleva

23. ja 24. mail toimus Narva-Jõesuus «LAK õpe läbi õpetaja vaateprisma» koolitus.


Meie kolleeg, Nadežda Veiler, haaras initsiatiivi, koondades aktiivse rühma ja tõi näiteid omast kogemusest, kuidas ta eesti keeles ainetunde läbi viib, mida selle õppeaasta jooksul saavutati ja mida saab edaspidiselt teisiti teha.

Alates septembrist on õpetaja hakanud eesti keeles õpetama selliseid aineid nagu elektrotehnika ja elektroonika. Sihtrühmaks on elektrikute ja automaatikute rühma õpilased, kes tulid meile peale 9. klassi vene koolidest ja omandavad hetkel meie juures keskeriharidust.

Üritusel osales meie kooli 16 õpetajat kõikidest osakondadest. Koolituse alguses saavutati olulised kokkulepped, millest üks neist oli rääkida ainult eesti keeles. 

Õpetaja selgitas oma kogemuse näitel tehniliste erialade ainete eesti keeles õpetamise meetodeid ja käsitlusi. 

Koolitusel käsitleti selliseid teemasid, nagu: põhijooned LAK-õppes, LAK-õppe tunni kolmefaasiline ülesehitus, õpilase uue teabe tajumine mitte emakeeles jne. Kahe päeva jooksul suhtlesid õpetajad antud teemadel palju, avaldasid oma arvamust ja tegid rühmatöid. Läbiviija metoodikat järgides kaasati kõik osalejad protsessi ning õpetajad proovisid end õpilaste rollis. 

Mõlemad päevad olid täidetud rohkete ideede, õppemeetodite  ja käsitlustega ning kõik õpetajad töötasid väga produktiivselt. Eraldi tähelepanu pöörati õpetajate motiveerimisele ja innustamisele minna üle eesti õppekeelele.

 

Tekst ja foto: Natalja Jakovleva,
         IVKHK haridustehnoloog

Meie kolleeg, Nadežda Veiler, haaras initsiatiivi, koondades aktiivse rühma ja tõi näiteid omast kogemusest, kuidas ta eesti keeles ainetunde läbi viib, mida selle õppeaasta jooksul saavutati ja mida saab edaspidiselt teisiti teha.

Alates septembrist on õpetaja hakanud eesti keeles õpetama selliseid aineid nagu elektrotehnika ja elektroonika. Sihtrühmaks on elektrikute ja automaatikute rühma õpilased, kes tulid meile peale 9. klassi vene koolidest ja omandavad hetkel meie juures keskeriharidust.

Üritusel osales meie kooli 16 õpetajat kõikidest osakondadest. Koolituse alguses saavutati olulised kokkulepped, millest üks neist oli rääkida ainult eesti keeles. 

Õpetaja selgitas oma kogemuse näitel tehniliste erialade ainete eesti keeles õpetamise meetodeid ja käsitlusi. 


Koolitusel käsitleti selliseid teemasid, nagu: põhijooned LAK-õppes, LAK-õppe tunni kolmefaasiline ülesehitus, õpilase uue teabe tajumine mitte emakeeles jne. Kahe päeva jooksul suhtlesid õpetajad antud teemadel palju, avaldasid oma arvamust ja tegid rühmatöid. Läbiviija metoodikat järgides kaasati kõik osalejad protsessi ning õpetajad proovisid end õpilaste rollis. 

Mõlemad päevad olid täidetud rohkete ideede, õppemeetodite  ja käsitlustega ning kõik õpetajad töötasid väga produktiivselt. Eraldi tähelepanu pöörati õpetajate motiveerimisele ja innustamisele minna üle eesti õppekeelele.

 

Tekst ja foto: Natalja Jakovleva,
         IVKHK haridustehnoloog