Uudised

Laborandid saavutasid oma püstitatud eesmärgid esimesel praktikakonverentsil 20. september Olga Sjukkalova

15. septembril toimus tehnoloogia osakonnas praktikakonverents, mis oli suunatud kõikidele laborandi erialal õppivatele õpilastele. Üritus toimus aulas ajavahemikus 10:00-13:40. Ürituse korraldajateks ning moderaatoriteks olid laborandi eriala kutseõpetajad Inga Lazarenko ja Svetlana Avdeeva.


Praktikakonverentsi eesmärgiks oli luua kahepoolne dialoog õpilaste ja õpetajate vahel, rääkida meie õpilastele praktika erinevatest aspektidest ja toimumiskohtadest, samas ka ettevõtete tegevusest. Need vestlused peaksid parandama üksteisemõistmist ja suurendama meie õpilaste kindlustunnet tuleviku suhtes. Kogu konverentsil tehtud töö on praktika ja selle eduka läbimise jaoks tulevikus väga oluline.

Praktikakonverents koosnes kahest osast: aruannete esitlus ja nende üle meeskondlik arutelu.

Kuna igale meeskonnale esitati aruannetega seotud küsimusi, pidid kõik meeskonnaliikmed kuulama tähelepanelikult, jälgima aruannete edenemist ning tegid märkmeid vihikutesse.

Esimeses osas pakuti esimese ja teise kursuse õpilastele kuulata ettekandeid praktikatest eesti kui ka vene keeles. Aruannete esitlus toimus teise paari ajal ja kestis ca 1,5 tundi.

Konverentsi teine ​​osa oli pühendatud rühmatööle. Meeskonnaliikmed said üksühele suhelda kolmanda kursuse tudengitega, kes rääkisid oma praktikakogemusest ning andsid asjakohast nõu kõigile osalejatele.

Esimesed esinejad olid Juri Rakhimov ja Varvara Borodina (JPLB22), kes tutvustavad osalejatele aruannet VKG Energia praktikast. Selgus, et lisaks joogi, jõe-, ja mere veele on veel katla vesi. Katla vesi nõuab analüüside kontrollimist ja kvaliteedi tagamist.

Olesya Lukenovich ja Alina Gorokhova (JPLB22) jätkasid praktikakonverentsi tööstuse toodangu kontrolli teemaga ning rääkisid bensoehappe analüüsist ja tutvustasid osalejatele ettevõtte EASTMAN keemialabori tegevust. Aruandes tõstatati väga huvitavat ja keerulist teemat – kromatograafiline analüüs. See on kaasaegne analüütiline meetod, mille abil võib mõõta proovis palju erinevaid ained lühikese aja jooksul. Võib öelda, et kromatograafia meetod sisaldab endas mitut analüütilist meetodit, mis kiirendab tulemuste analüüsi aega, parandab analüüside täpsust ja usaldusväärtust. Meie õpilased kasutasid väga edukalt  keerulist labori seadet nagu vedelik-kromatoofraf praktika ajal.

Alisa Pyutsep ja Anastasia Yalugina (JPLB22) jätkasid veekvaliteedi teemat, nimelt EKUKi ja Narva Vesi reo- ja pinnavee kvaliteedikontroll.

Alexandra Kurilo esitas koos Vassili Sorokaga Terviseametis ja Labor Plusi laboris läbitud praktika aruandet. Selge on see, et analüüsitakse mitte ainult joogi- kui ka pinna vett , et tõstatada inimeste füüsilise tervise tähtsust ja takistada erinevatesse infektsioonidesse haigustumist. Heitvee puhastuse sfäär on seotud mitte ainult tehnoloogiliste protsessidega vaid ka inimeste tervise kontrollimisega. Vee analüütiline kontroll kujutab endast väga olulist rolli ühiskonnale.

Karina Minonen ja Yuliya Sidorova (JPLB22) esitasid koos oma praktika aruande, kus rääkisid AS VKG OIl laboris tehtud töödest. AS VKG on kompleksne tootmisüksus, kus on omavahel seotud põlevkivi töötlemise erinevad valdkonnad. Tuli teha palju proove ja analüüse. Selgus, et töö selles laboris on keeruline ja eeldab laborantidelt teadmisi, oskusi ja vastutust töö teostamisel. Laboratoorsete analüüside tulemustest sõltub kogu tööstus ja mitmetonniste toodete kvaliteeti.

Natalia Pilipeyko ja Loreta McNeete (JPLB22) tõstatasid oma ettekandes huvitava toiduanalüüsi ja meditsiinianalüüsi teema, mis esmapilgul tundus lihtne ja elementaarne, kuid lähemal uurimisel osutus keeruliseks ja kaasahaaravaks.

Täname kõiki esinejaid ja meeskonna liikmeid tulemusliku töö, hea meeskonnatöö ja lisa pingutuse eest.

Suur tänu Galina Trofimovale, Katrin Puusepale, Sergei Jegorovtsevile, Aleksander Vainokivile abi eest selle ürituse ettevalmistamisel ja Dmitri Fedotkinile meediatoetuse eest.

Siit saab vaadata täispikka videot esinemistest - https://www.youtube.com/watch?v=jPzC40TVF7Q

Foto ja video: Dmitri Fedotkin

Praktikakonverentsi eesmärgiks oli luua kahepoolne dialoog õpilaste ja õpetajate vahel, rääkida meie õpilastele praktika erinevatest aspektidest ja toimumiskohtadest, samas ka ettevõtete tegevusest. Need vestlused peaksid parandama üksteisemõistmist ja suurendama meie õpilaste kindlustunnet tuleviku suhtes. Kogu konverentsil tehtud töö on praktika ja selle eduka läbimise jaoks tulevikus väga oluline.

Praktikakonverents koosnes kahest osast: aruannete esitlus ja nende üle meeskondlik arutelu.

Kuna igale meeskonnale esitati aruannetega seotud küsimusi, pidid kõik meeskonnaliikmed kuulama tähelepanelikult, jälgima aruannete edenemist ning tegid märkmeid vihikutesse.

Esimeses osas pakuti esimese ja teise kursuse õpilastele kuulata ettekandeid praktikatest eesti kui ka vene keeles. Aruannete esitlus toimus teise paari ajal ja kestis ca 1,5 tundi.


Konverentsi teine ​​osa oli pühendatud rühmatööle. Meeskonnaliikmed said üksühele suhelda kolmanda kursuse tudengitega, kes rääkisid oma praktikakogemusest ning andsid asjakohast nõu kõigile osalejatele.

Esimesed esinejad olid Juri Rakhimov ja Varvara Borodina (JPLB22), kes tutvustavad osalejatele aruannet VKG Energia praktikast. Selgus, et lisaks joogi, jõe-, ja mere veele on veel katla vesi. Katla vesi nõuab analüüside kontrollimist ja kvaliteedi tagamist.

Olesya Lukenovich ja Alina Gorokhova (JPLB22) jätkasid praktikakonverentsi tööstuse toodangu kontrolli teemaga ning rääkisid bensoehappe analüüsist ja tutvustasid osalejatele ettevõtte EASTMAN keemialabori tegevust. Aruandes tõstatati väga huvitavat ja keerulist teemat – kromatograafiline analüüs. See on kaasaegne analüütiline meetod, mille abil võib mõõta proovis palju erinevaid ained lühikese aja jooksul. Võib öelda, et kromatograafia meetod sisaldab endas mitut analüütilist meetodit, mis kiirendab tulemuste analüüsi aega, parandab analüüside täpsust ja usaldusväärtust. Meie õpilased kasutasid väga edukalt  keerulist labori seadet nagu vedelik-kromatoofraf praktika ajal.

Alisa Pyutsep ja Anastasia Yalugina (JPLB22) jätkasid veekvaliteedi teemat, nimelt EKUKi ja Narva Vesi reo- ja pinnavee kvaliteedikontroll.

Alexandra Kurilo esitas koos Vassili Sorokaga Terviseametis ja Labor Plusi laboris läbitud praktika aruandet. Selge on see, et analüüsitakse mitte ainult joogi- kui ka pinna vett , et tõstatada inimeste füüsilise tervise tähtsust ja takistada erinevatesse infektsioonidesse haigustumist. Heitvee puhastuse sfäär on seotud mitte ainult tehnoloogiliste protsessidega vaid ka inimeste tervise kontrollimisega. Vee analüütiline kontroll kujutab endast väga olulist rolli ühiskonnale.

Karina Minonen ja Yuliya Sidorova (JPLB22) esitasid koos oma praktika aruande, kus rääkisid AS VKG OIl laboris tehtud töödest. AS VKG on kompleksne tootmisüksus, kus on omavahel seotud põlevkivi töötlemise erinevad valdkonnad. Tuli teha palju proove ja analüüse. Selgus, et töö selles laboris on keeruline ja eeldab laborantidelt teadmisi, oskusi ja vastutust töö teostamisel. Laboratoorsete analüüside tulemustest sõltub kogu tööstus ja mitmetonniste toodete kvaliteeti.

Natalia Pilipeyko ja Loreta McNeete (JPLB22) tõstatasid oma ettekandes huvitava toiduanalüüsi ja meditsiinianalüüsi teema, mis esmapilgul tundus lihtne ja elementaarne, kuid lähemal uurimisel osutus keeruliseks ja kaasahaaravaks.

Täname kõiki esinejaid ja meeskonna liikmeid tulemusliku töö, hea meeskonnatöö ja lisa pingutuse eest.

Suur tänu Galina Trofimovale, Katrin Puusepale, Sergei Jegorovtsevile, Aleksander Vainokivile abi eest selle ürituse ettevalmistamisel ja Dmitri Fedotkinile meediatoetuse eest.

Siit saab vaadata täispikka videot esinemistest - https://www.youtube.com/watch?v=jPzC40TVF7Q

Foto ja video: Dmitri Fedotkin

laborantide_seminar_15.09.2022
laborantide_seminar_15.09.2022