Meie lood

Laborandi õpilaste õppekäik EKUK-is 05. november Inga Lazarenko

18. oktoobril 2021 külastasid laborandi eriala 2. kursuse õpilased ja 4 õpilast 1. kursuselt EKUK-i Tallinna filiaali. Tallinna EKUK-i labori ekskursiooni käigus saime suurepäraseid muljeid.


Laborandi eriala koolitamisaasta jooksul oleme õpetanud teooriat, mida rakendatakse praktikas kooli laboris. Alati on huvitav vaadata, milliste seadmetega ja millega ettevõtted üldiselt tegelevad. Õnneks saime võimaluse külastada kütuste laborit ning saime teada paljude uute seadmete kohta. Ekskursiooni juhtis eesti keeles Artur Gornischeff. Meid juhatati läbi erinevate laboriruumide ja näidati erinevaid seadmeid, mida meie töös kasutatakse.

Esiteks tutvustati meile kütuseliike, mida selles laboris katsetatakse. Kogu teave kütuste kohta on elektroonilisel kujul ehk arvutis.

Märkasime, et seal kasutatavad seadmed erinevad sellest, mida kasutame IVKHK-s. Samuti on seade arvutiga ühendatud, analüüsitulemused kuvatakse kohe ekraanile.

Kui meile näidati laboris kasutatavaid nõusid, läks meie tähelepanu asjaolule, et kõik nõud olid A-klassi oma.

Lisaks nõudele tutvustati meile seadmeid, mis analüüsivad eri tüüpi kütuste viskoossust, tihedust ja leekpunkti.

Leekpunkti määrab instrument, mida nimetatakse absorptsiooni spektromeetriks, viskoossus määratakse viskosimeetriga ja täielikkust mõõdetakse hüdromeetriga, tihedusmõõturiga ja püknomeetriga.

Ühes ruumis näidati meile juba tuttavaid analüütilisi tasakaale, kuid need erinesid tavaliselt kasutatavatest. Kaalud näitasid viit numbrit pärast koma; ebatavaline oli ka see, et kaalude küljeuksed avanesid tänu sisseehitatud anduritele.

Samuti märkasime, et EKUK-is kasutatav tsentrifuug on väga suur, kuna seal tuleb analüüsida suurt ainekogust.

Lisaks kõigele eelnevale tehti veel palju juttu meile tundmatust varustusest.

Üldiselt oli see väga hea kogemus nii spetsialiseerumise kui ka eesti keele praktiseerimise poolest.


Inga Lazarenko
kutseõpetaja

Laborandi eriala koolitamisaasta jooksul oleme õpetanud teooriat, mida rakendatakse praktikas kooli laboris. Alati on huvitav vaadata, milliste seadmetega ja millega ettevõtted üldiselt tegelevad. Õnneks saime võimaluse külastada kütuste laborit ning saime teada paljude uute seadmete kohta. Ekskursiooni juhtis eesti keeles Artur Gornischeff. Meid juhatati läbi erinevate laboriruumide ja näidati erinevaid seadmeid, mida meie töös kasutatakse.

Esiteks tutvustati meile kütuseliike, mida selles laboris katsetatakse. Kogu teave kütuste kohta on elektroonilisel kujul ehk arvutis.

Märkasime, et seal kasutatavad seadmed erinevad sellest, mida kasutame IVKHK-s. Samuti on seade arvutiga ühendatud, analüüsitulemused kuvatakse kohe ekraanile.

Kui meile näidati laboris kasutatavaid nõusid, läks meie tähelepanu asjaolule, et kõik nõud olid A-klassi oma.


Lisaks nõudele tutvustati meile seadmeid, mis analüüsivad eri tüüpi kütuste viskoossust, tihedust ja leekpunkti.

Leekpunkti määrab instrument, mida nimetatakse absorptsiooni spektromeetriks, viskoossus määratakse viskosimeetriga ja täielikkust mõõdetakse hüdromeetriga, tihedusmõõturiga ja püknomeetriga.

Ühes ruumis näidati meile juba tuttavaid analüütilisi tasakaale, kuid need erinesid tavaliselt kasutatavatest. Kaalud näitasid viit numbrit pärast koma; ebatavaline oli ka see, et kaalude küljeuksed avanesid tänu sisseehitatud anduritele.

Samuti märkasime, et EKUK-is kasutatav tsentrifuug on väga suur, kuna seal tuleb analüüsida suurt ainekogust.

Lisaks kõigele eelnevale tehti veel palju juttu meile tundmatust varustusest.

Üldiselt oli see väga hea kogemus nii spetsialiseerumise kui ka eesti keele praktiseerimise poolest.


Inga Lazarenko
kutseõpetaja